Gymnazisti nečakajú len na pomoc od štátu

Nápad – myšlienka, ochota pomôcť a realizácia stoja za dielom, ktoré zdobí od konca septembra športový areál na pozemkoch pri škole.

---------------------------------------------------------------------------------------

K 125-metrovému atletickému oválu pribudli v športovom areáli Gymnázia A. H. Škultétyho Veľký Krtíš dva nové sektory. Trojprúdová bežecká dráha s antukovým povrchom s rozmermi: dĺžka 80 m a šírka 3,5 m a doskočisko s rozmermi 7 x 3,5 m. Dráha rozšírila možnosti realizácie osnov a tematických plánov v povinnej TSV (telesná a športová výchova) i v záujmových útvaroch. Slúži na všestrannú bežeckú prípravu i atletický tréning. Jej prúdy vyúsťujú do spomínaného novovybudovaného pieskového doskočiska. Skokanský sektor slúži pre skokanské cvičenia, všeobecnú skokanskú prípravu, pre skok do diaľky a trojskok. Učitelia TSV plánujú využívať sektory aj na atletické preteky v rámci školy, mesta i okresu. Je možná spolupráca so základnými školami v meste a inými organizáciami.

V sobotu 24. septembra sa uskutočnili prvé preteky na novej atletickej dráhe. V hladkých behoch na 50 m a 60 m súťažila medzi sebou generácia dôchodcov. Pred zrakom primátora i viceprimátora mesta, riaditeľa školy a telocvikárov podávali výkony na hranici svojich možností. Aj keď športoviská slúžia hlavne žiakom našej školy, je chvályhodné, ak práve tí najstarší, ktorí dlhé roky vytvárali hodnoty v našej krásnej krajine, „pokrstili“ novovybudované sektory, a tak symbolicky odovzdali štafetu športovania mladej generácii.

Nie je jednoduché vytvárať nové hodnoty pri permanentnom pracovnom vyťažení a pri nedostatku financií. A už vôbec nie v podfinancovanom školstve, keď riaditelia škôl musia každé euro dvakrát obrátiť v dlani, aby ho čo najefektívnejšie použili. Ak štátnej škole neprichádza dostatok pomoci od štátu, musí sa hľadať niekde inde. Obrátili sme sa preto na rodičov našich žiakov, priateľov a sponzorov školy. A títo neostali k našej prosbe chladní. Myšlienka vytvoriť pre žiakov školy lepšie podmienky na športovanie ich pozitívne oslovila. Nemuseli pomôcť, ale pomohli. A nie málo. Aj touto cestou sa im chcem v mene členov sekcie TEV na škole, v mene vedenia školy a v neposlednom rade v mene žiakov našej školy úprimne poďakovať. Osobitne majiteľom spoločností IKE s.r.o. , D.M.V. s.r.o. , CEFA , pánovi Štefanovi Petrovskému, ich zamestnancom a žiakom školy, ktorí pracovali pri budovaní a úprave športovísk. Poďakovanie patrí tiež riaditeľovi gymnázia Mgr. Jaroslavovi Horváthovi, ktorý vzal na seba neľahké bremeno zabezpečenia celého projektu po všetkých stránkach.

Dnes už viem, že to nie je posledný projekt, ktorý obohatí športový život na škole, a že sa žiaci čoskoro dočkajú nového multifunkčného ihriska a rekonštrukcie palubovky v telocvični s protišmykovým náterom a novým osvetlením. Držme si spoločne palce, aby sa všetko to, čo sme si naplánovali, podarilo. Budeme to potrebovať. A budeme potrebovať okrem pomoci štátu aj pomoc dobrých ľudí.

Vážení čitatelia, široká – športová verejnosť, naši absolventi, rodičia, priatelia, podnikatelia a sponzori, ak by ste nám aj vy chceli akýmkoľvek spôsobom pomôcť, kontaktujte nás, prosím osobne alebo telefonicky na sekretariáte riaditeľa školy. Vopred vám ďakujú vaše deti a žiaci Gymnázia A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši.

Mgr. Branislav Kortiš, vedúci sekcie TEV