Rodičovská rada pri Gymnáziu VK OZ

V roku 2020 bolo založené občianske združenie Rodičovská rada pri Gymnáziu VK OZ, ktoré nahradilo dovtedy fungujúcu Radu rodičov.

 Zloženie Rodičovskej rady v školskom roku 2020/21
Ing. Ladislav Benyovics prima
Mgr. Andrea Legényová sekunda
Ing. Marian Koštial tercia
Petra Gerbáčovákvarta
Ing. Monika Vlkolenskákvinta
Ing. Monika Čemanová sexta
Ing. Laura Virágová septima
--------------------- oktáva
Mgr. Soňa PavlovováI.A
Mgr. František HívešII.A
Janka MarkovičováIII.A
Mgr. Martina RimóciováIV.A
Silvia PrelovskáIV.B