Konzultačné hodiny učiteľov

 

Meno a priezvisko Deň Čas
PaedDr. Pavel Antolov piatok od 1340 do 1440
PhDr. Miroslava Babicová štvrtok od 1220 do 1305
Mgr. Erika Bodžárová streda od 1340 do 1440
Mgr. Iveta Bozová piatok od 1420 do 1510
Mgr. Lívia Cibuľová štvrtok od 1300 do 1400
Mgr. Miroslava Čopová pondelok od 1425 do 1520
Mgr. Martina Demeterová utorok od 1335 do 1420
Mgr. Ivana Drdošová streda od 1430 do 1515
Mgr. Božena Horváthová utorok od 1330 do 1430
Mgr. Miroslava Hrubčová utorok od 1330 do 1430
Mgr. Pavel Chorvát utorok od 1335 do 1435
Mgr. Veronika Kollárová štvrtok od 1300 do 1400
Mgr. Branislav Kortiš streda od 1230 do 1330
RNDr. Darina Kortišová pondelok od 1215 do 1305
Ing. Jozef Meliško pondelok od 1425 do 1525
Ing. Sylvia Melišková pondelok od 1335 do 1420
PaedDr. Dagmar Pastorková piatok od 1400 do 1445
Mgr. Miroslav Sokol streda od 1335 do 1420
Ing. Alžbeta Šišková utorok od 1425 do 1510