Krúžková činnosť

 

Záujmový krúžok Vedúci krúžku
Krúžok regionálnej histórie PaedDr. Pavel Antolov
Krúžok sieťových technológii CISCO Ing. Jozef Meliško
Turistický krúžok Mgr. Miroslava Čopová
Matematika prevažne vážne Ing. Alžbeta Šišková
Chemický krúžok Mgr. Ivana Drdošová
Športový krúžok Mgr. Branislav Kortiš
Cvičenie z matematiky Mgr. Božena Horváthová
Volejbalový krúžok RNDr. Darina Kortišová
Školský časopis Mgr. Martina Demeterová
Športové hry Mgr. Miroslav Sokol
Žiacka školská rada Mgr. Miroslav Sokol
Cvičenie zo slovenčiny Mgr. Martina Demeterová
Krúžok nemeckého jazyka PaedDr. Dagmar Pastorková
Rozhlasový krúžok Mgr. Veronika Kollárová
Krúžok francúzskeho jazyka PhDr. Miroslava Babicová