Žiacka školská rada

   Zloženie žiackej školskej rady:
príma Adam Bernát
sekunda Korina Ďuricová, Tamara Čopová
tercia Alexandra Hudecová, Valentína Mižúrová
kvarta Jakub R. Bajo, Linda Cuperová
kvinta Pavel Košík
sexta Ladislav Benyovics, Samuel Adam
oktáva Rebeca Ficeková, Oliver Kukolík - podpredseda žšr
I.A
Adam Števka
II.A
Dávid Petrežél
III.A
Alexandra Rimóciová
III.B
Erika Ivaničová, Viktória Barjaková
IV.A Armand Majer - predseda žšr