Novú verziu stránky školy nájdete na https://gahsvk.edupage.org

Gymnázium - môj „odrazový mostík“ na vysokoškolské štúdium

Vytvárame podnetné a tvorivé prostredie, ktoré nastimuluje najschopnejších žiakov, povzbudí a podporí menej nadaných, a teda zaistí, aby sa každý žiak prostredníctvom našej výuky optimálne vyvíjal a uplatnil.

Chceme, aby každý žiak i zamestnanec školy zažil pocit úspechu. Pripraviť žiakov pre prežitie šťastného a plnohodnotného života , vychovať osobnosti slobodné a zodpovedné , citovo zrelé a rozumovo vyspelé , adaptabilné pre podmienky 21.storočia.

 • Prvy

  Veselica v ľadovom kráľovstve - 31.1.2020

 • Druhy

  31.1.2020 - pásmo "Holokaust"

 • Treti

  18. a 19.12.2019 - tradičná akcia "Dni jazykov"

 • Stvrty

  Žiaci 2.A a sexty na predmete cestovný ruch zorganizovali exkurziou do Budapešti nazvanú Vianočná Budapešť

 • Piaty

  V predvianočnom čase sme sa vrátili k tradicii Mikulášskych trhov v škole

 • Siesty

  Dňa 2. decembra 2019 sa konal už 4. ročník akcie, ktorá nesie názov Čaj o piatej o piatej s našimi rodákmi

 • Siedmy

  Medzinárodný deň študentstva sme si pripomenuli 15.11.2019

 • Osmy

  21.6.2019 sa konala slávnostná akadémia pri príležitosti 50. výročia zriadenia školy

Aktuality

PREČO ÍSŤ ŠTUDOVAŤ NA GYMNÁZIUM?

Túto otázku počujeme v poslednej dobe dosť často. Odpoveď je jednoduchá. Gymnáziá sú školy s dlhoročnou tradíciou, ktoré ponúkajú mladým ľuďom dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch, ako i odborné vedomosti a kompetencie vo voliteľných predmetoch, ktoré slúžia na posilnenie ich profesionálnej orientácie. Zároveň efektívne pripravujú svojich študentov na vysokoškolské štúdium a kvalifikovanú prácu.

Celý článok 07. 11. 2013

Registrácia stravníka na web aplikáciu jedálne

Web aplikácia jedálne umožňuje objednávanie stravy cez internet.

Aby ste mohli využívať túto možnosť, musíte sa zaregistrovať na stránku jedálne pomocou údajov, ktoré vám poskytne vedúci jedálne.
Návod na registráciu si zobrazíte kliknutím na odkaz "podrobnosti" nižšie.

podrobnosti 02. 09. 2021

Objednávanie stravy cez internet

V snahe čo najviac vyhovieť prianiam stravníkov ponúka školská jedáleň tri jedlá.

Objednávanie jedál je možné cez web aplikáciu školskej jedálne dostupnú pomocou odkazu na www stránke školy, alebo na adrese http://jedalen.ikelp.sk.

podrobnosti 02. 09. 2021

Súťaž Naša nedávna história

Do prvého ročníka súťaže Naša nedávna história pre žiakov II. stupňa základných škôl, osemročných gymnázií a študentov gymnázií, stredných škôl, základných umeleckých škôl a špeciálnych škôl. / venované pamiatke profesora Jána Pišúta, ministra školstva v rokoch 1990-1992 / sa zapojilo aj družstvo dievčat IV.B triedy našej školy v zložení Alexandra Ďurkovičová, Lucia Bobálová a Vanesa Zoldová. Tento ročník súťaže Naša nedávna história niesol názov – Druhá svetová vojna

podrobnosti 25. 11. 2020

Projekt BIODIVERZITA

Tento zaujímavý a prírode prospešný projekt začal stretnutím s expertkou na biodiverzitu, Luciou Rossovou. Naša škola bola jedna zo 14 základných a stredných škôl, ktoré boli vyvolené pre tematické interaktívne vzdelávacie workshopy, spoluprácu s odborníkmi na záhradné úpravy a výsadbu, metodickú a odbornú podporu a pomoc pri realizovaní navrhnutých opatrení.

podrobnosti 25. 11. 2020

OLYMPIJSKÉ ZLATO PRE NAŠE GYMNÁZIUM!!!

Vo štvrtok 13. 2. 2020 sa vo Zvolene uskutočnilo krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Naši študenti boli napriek veľkej konkurencii veľmi úspešní. V kategórii A (žiaci 3. a 4. ročníka SŠ) nás reprezentoval ARMAND MAJER zo IV. A, ktorý sa umiestnil na 6. – 7. mieste.
V kategórii B (žiaci 1. a 2. ročníka SŠ) sa stala SAŠKA RESUTÍKOVÁ zo sexty víťazkou.

podrobnosti 13. 2. 2020

Prednáška Vlastné podstatné mená – svedkovia našej minulosti

Študenti 3.A a 3.B triedy sa zúčastnili na prednáške prof. Mgr. Jaromíra Krška, PhD. z Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v B. Bystrici. Pán profesor navštívil 18.2.2020 naše gymnázium a jeho prednáška Vlastné podstatné mená – svedkovia našej minulosti odznela v rámci tematického celku Náučný štýl.

podrobnosti 18. 2. 2020

Školské kolo chemickej olympiády kat. D

Chemická olympiáda je postupová súťaž organizovaná v SR ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov.
56. ročník tejto súťaže začal školským kolom kategórie D, ktoré sa uskutočnilo 7. februára 2020.

podrobnosti 7. 2. 2020

Veselica v ľadovom kráľovstve

Každý potrebuje oddych. Či už aktívny, alebo pasívny. Niekto si dokáže vyčistiť hlavu pri športe, niekto zase pri čítaní zaujímavej knihy a niekomu k úplnej spokojnosti stačí aj príjemné zdriemnutie vo vlastnej posteli... Najlepším všeliekom, ako sa hovorí, je však hudba... V kalendári visí dátum 31. 01. 2020. Niečo sa chystá. Posledný januárový piatok sa v našom gymnáziu uskutočnil ďalší úspešný ročník študentského plesu.

podrobnosti 31. 1. 2020

Olympiáda v anglickom jazyku

Dňa 12. 1. 2020 sa pod záštitou CVČ vo Veľkom Krtíši uskutočnil 30. ročník okresného kola olympiády v anglickom jazyku.

Dňa 15. 1. 2020 sa v CVČ v Banskej Bystrici uskutočnil 30. ročník krajského kola olympiády v anglickom jazyku.

podrobnosti 15. 1. 2020

Európske dni jazykov

Posledný týždeň vyučovania pred vianočnými prázdninami sa na Gymnáziu A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši niesol v duchu cudzích jazykov. Gymnazisti už po štvrtýkrát vyvinuli iniciatívu zorganizovať vedomostno-zábavné predpoludnie pre žiakov ôsmeho a deviateho ročníka základný škôl pod názvom Európske dni jazykov.

podrobnosti 19. 12. 2019

Olympiáda v ruskom jazyku - školské kolo

Dňa 13 .decembra 2019 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v ruskom jazyku.
Súťaže sa zúčastnili žiačky 2.A triedy v dvoch kategóriách.

podrobnosti 13. 12. 2019

Vianočná Budapešť

Žiaci 2.A a sexty na predmete cestovný ruch zorganizovali exkurziou do Budapešti nazvanú Vianočná Budapešť. Mohli sme si pozrieť Labyrint, Rybársku Baštu, Budínsky hrad a vianočné trhy pri Bazilike sv.Štefana a na Vörösmartiho námestí.

podrobnosti 12. 12. 2019

Olympiáda z dejepisu - školské kolo

Dňa 11.decembra 2019 sa uskutočnilo školské kolo dejepisnej olympiády v kategóriách C,D,E,F,ktorej sa zúčastnili žiaci primy,sekundy tercie a kvarty.Prví dvaja z každej kategórie postúpia na okresné kolo.

podrobnosti 11. 12. 2019

ŠKOLSKÉ KOLO MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY

Dňa 10.12.2019 sa na našom gymnáziu uskutočnilo školské kolo 69. ročníka matematickej olympiády v kategórií A.

podrobnosti 10. 12. 2019

Geografická olympiáda

Začiatok decembra patrí každoročne aj vedomostným súťažiam. Školského kola geografickej olympiády sa zúčastnili spolu 17 žiakov (príma - kvarta).

podrobnosti 10. 12. 2019

Mikuláš 2019

6. decembra pravidelne zavíta do našej školy Mikuláš spolu s Anjelom a Čertom. Stalo sa tak aj tohto roku.

podrobnosti 6. 12. 2019

Mikulášske trhy v škole

V predvianočnom čase sme sa vrátili k tradicii Mikulášskych trhov v škole. Táto aktivita pripadla študentom 2.A a sexty, ktorý trhy pripravili, propagovali a 4.12.2019 aj uskutočnili.

podrobnosti 4. 12. 2019

Čaj o piatej s našimi rodákmi

Dňa 2. decembra 2019 sa v našom malom mestečku konal už 4. ročník akcie, ktorá nesie názov Čaj o piatej o piatej s našimi rodákmi. Obyvateľom Veľkého Krtíša určite netreba viac toto podujatie predstavovať, nakoľko je domácimi veľmi obľúbená.

podrobnosti 2. 12. 2019

exkurzia

Expert geniality show

Expert geniality show je celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov 5-9 ročníka ZŠ, SŠ a Gymnázií. Konala sa 28.11.2019 na 663 školách a zúčastnilo sa jej 14131 žiakov.

podrobnosti 28. 11. 2019

exkurzia

Olympiáda v nemeckom jazyku

Dňa 25.11.2019 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku. V písomnej časti žiaci riešili úlohy zamerané na posluch s porozumením,čítanie s porozumením a gramatický test.

podrobnosti 25. 11. 2019

exkurzia

Súťaž NÁBOJ

Dňa 22.11.2019 sme sa ako žiaci kvarty spolu so žiakmi triedy tercie zúčastnili sa matematicko-fyzikálnej súťaži Náboj v Lučenci.

Náboj je medzinárodná matematicko-fyzikálna súťaž pre štvorčlenné tímy žiakov druhého stupňa základných škôl a osemročných gymnázií. Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia v jednom zo súťažných miest vyriešiť čo najviac úloh.

podrobnosti 22. 11. 2019

exkurzia

Movino - exkurzia

V rámci vyučovacieho predmetu podnikanie v cestovnom ruchu, žiaci 2.A triedy a sexty navštívili významného výrobcu vín v Stredoslovenskej vinohradníckej oblasti MOVINO.

podrobnosti 20. 11. 2019

exkurzia

Irán - zahalená krása

Cestu do Iránu zažili v stredu 20. novembra 2019 študenti 2.A a sexty v rámci vyučovania geografie.
Prednáška spojená s diskusiou a premietaním ukážok zo svojich ciest nám už je známa z predchádzajúcich ročníkov, kedy sme sa dozvedeli veľa zaujímavého o Kube a Vietname.
Spoznávanie nám umožnil Svet okolo nás - celoštátny vzdelávací projekt. Tentokrát bol na rade Irán so svojimi prírodnými a najmä kultúrnymi krásami.

podrobnosti 20. 11. 2019

exkurzia

ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU

V poradí už 30. ročník olympiády v anglickom jazyku sa uskutočnil 20. novembra 2019 v priestoroch Gymnázia A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši.
Do olympiády sa zapojilo 53 žiakov, z ktorých sa po písomnej časti prebojovalo do ústneho kola 22 žiakov.

podrobnosti 20. 11. 2019

exkurzia

Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

12. ročník Olympiády zo SJL sa na našom gymnáziu uskutočnil 18. novembra 2019. Do školského kola sa zapojilo 25 žiakov. Súťažiaci si zmerali sily vo vedomostiach a komunikačných zručnostiach v slovenskom jazyku.

podrobnosti 18. 11. 2019

exkurzia

Gaudeamus

Dňa 6. novembra 2019 sa žiaci tretieho ročníka spoločne so žiakmi maturitného ročníka nášho gymnázia zúčastnili autobusového zájazdu do Nitry. Ich cieľom bola návšteva veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania GAUDEAMUS Nitra 2019.

podrobnosti 6. 11. 2019

exkurzia

MALIAR NOVOHRADU 2019

V tomto školskom roku sa mladší žiaci nášho gymnázia zapojili už do šiesteho ročníka výtvarnej súťaže Maliar Novohradu Ľudovít Kubáni na počesť rodáka z Dolných Strhár, akademického maliara, autora stoviek olejomalieb a desiatok oltárnych obrazov.

podrobnosti 5. 11. 2019

exkurzia

SEEDS

Po príchode do školy z jesenných prázdnin sa v našej škole zastavil trojčlenný tím nadšencov s neziskovej organizácie SEEDS. Študenti sa tešili, že sa v tento deň veľmi nezadýchajú pri učení, no opak bol pravdou. Netrvalo dlho a interaktívne a poučné prednášky všetkých prítomných postupne a najmä nenápadne vtiahli do deja. Prednášajúci boli skúsení cestovatelia, ktorí vďaka spôsobu podania vybranej témy a svojej autentickosti, prinútili nejedného zo študentov, viac sa zamyslieť a uznať, že aj toto je spôsob ako sa dajú získať nové informácie a vedomosti. O čom sme diskutovali?

podrobnosti 5. 11. 2019

exkurzia

Imatrikulácia I.A

Žiaci 2.A triedy Gymnázia A.H.Škultétyho pripravili pre 1.A triedu imatrikulačný deň 29.10.2019 kde ich privítali a imatrikulovali za študentov našej školy. Žiakov najprv nalíčili a obliekli ich do retro šiat. Potom pre nich pripravili zábavný program s rôznymi úlohami. A takto sa žiaci stali plnohodnotnými študentami našej školy.

podrobnosti 29. 10. 2019

exkurzia

Základný plavecký kurz

21.-25. október 2019

Žiaci sekundy nadobudli a zdokonalili pohybové zručnosti v plaveckom bazéne pod odborným dohľadom vyučujúcich telesnej a športovej výchovy.

Chválime ich športového i tímového ducha, neutíchajúci záujem o vodné pólo a aj priateľskú atmosféru počas celého kurzu.

podrobnosti 29. 10. 2019

exkurzia

TIMRAVINA STUDNIČKA 2019

Dňa 22. októbra 2019 sa v priestoroch Hontiansko-novohradskej knižnice vo Veľkom Krtíši uskutočnilo okresné kolo XXIII. ročníka celoslovenskej súťaže v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy Timravina studnička.

podrobnosti 22. 10. 2019

exkurzia

Maľujeme Timravu

Žiaci Gymnázia A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši sa zúčastnili 8. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže Maľujeme Timravu.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov spojené s odovzdávaním cien sa konalo v rámci literárno-náučného podujatia Timravin chodníček, ktorý viedol po stopách Timravy z Lučenca cez Políchno do Ábelovej.

podrobnosti 22. 10. 2019

exkurzia

Imatrikulácia primánov

Dňa 18.10.2019 žiaci sekundy oficiálne privítali svojich spolužiakov primánov na pôde školy.
Na začiatku imatrikulácie sa primanom prihovoril riaditeľ školy Mgr.Jaroslav Horváth. Novým žiakom poprial veľa šťastia a úspechov.

podrobnosti 18. 10. 2019

exkurzia

HISTORICKÁ EXKURZIA – DRUHÁ SVETOVÁ VOJNA

15. 10. 2019 sa študenti I. A, kvarty a sexty zúčastnili historickej exkurzie pod vedením PaedDr. Pavla Antolova a Mgr. Martiny Demeterovej.

podrobnosti 15. 10. 2019

NR SR

Ak pochopíš krásu prírody, nemôžeš zablúdiť

„Všetky knihy zožltnú, ale kniha prírody má každý rok nové, nádherné vydanie.“ Dá sa povedať, že aj táto veta definuje našu prírodu, a to konkrétne naše Tatry. Preto ani študenti tretieho ročníka na Gymnáziu A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši neboli o spoznávanie slovenskej krásy ukrátení.

podrobnosti 25. 9. 2019

NR SR

„Svetový deň prvej pomoci a svetový deň srdca“

V stredu dňa 18. septembra 2019 sa študenti nášho gymnázia stali prvýkrát darcami krvi. Potreba krvi je nevyhnutná. Každý deň sa dozvedáme z novín, že sa stala nehoda, pri ktorej zranený stratil veľa krvi a transfúzia bola nevyhnutná.

podrobnosti 18. 9. 2019

NR SR

3. ročník Študentskej vedeckej konferencie

22. marca sa v našom gymnáziu uskutočnil už tretí ročník úspešnej žiackej bádateľskej súťaže – Študentská vedecká konferencia. Zúčastnilo sa jej šesť súťažných družstiev s rozpracovanými odbornými problémami z rozličných oblastí vedy a techniky. Žiaci opäť predstavili výsledky svojho dlhodobého a svedomitého výskumu. Finančne boli odmenené družstvá, ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach. Prvé miesto si odnieslo 200 €, druhé 150 € a tretie 100 €.

podrobnosti 22. 3. 2019

NR SR

Úspech našich gymnazistov v celoštátnej súťaži Simulované rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky

Naša Ústava zveruje právomoc prijímať zákony, ako aj právne predpisy vyššej právnej sily národnému parlamentu. V súťaži Simulované rokovanie národnej rady SR, organizátorom ktorej bola Právnická fakulta UK v Bratislave a Národná rada SR, sme mali aj my, žiačky 4.A triedy Gymnázia A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši, možnosť ukázať, ako by sme sa tejto právomoci chopili, ak by sme dostali príležitosť. Ako 5-členný tím sme sa súťaže zúčastnili v zložení: Dominika Kilvádyová, Lea Bečkeiová, Sofia Datková, Viktória Kľuková a Lucia Kotianová.

podrobnosti 8. 2. 2019

Biomed

Lyžiarsky kurz 2019

Druhý polrok začal pre tri triedy Gymnázia A.H.Škultétyho trochu inak. Dňa 17.2.2019 sme my žiaci tried tercia, kvinta a 1.A nasadli do autobusov a naším cieľom bola Orava, konkrétne lyžiarske stredisko Krušetnica. Tu sme plánovali stráviť celý týždeň a tešili sme sa, že sa naučíme lyžovať alebo sa v lyžovaní zdokonalíme.

podrobnosti 22. 2. 2019

Biomed

Návšteva laboratórií BIOMEDU v Martine

Naša trieda, ako jedna z mála na Slovensku mala možnosť byť začlenená do vyučovania biológie novodobým systémom EduScram. Výučbu viedla sympatická slečna, neskôr už pani (bez našej intervencie) doktorandka Simona Sojková. Hodiny boli vedené spôsobom tímovej práce, kde sme si podelili rôzne úlohy ako časti tzv. šprintov, z ktorých každý bol zameraný na určitú časť výskumu genetiky. Po ukončení teoretickej časti prišlo k tomu, že sme boli pozvaní priamo na pracovisko šarmantnej pani Simony – do martinských laboratórií BIOMEDU.

podrobnosti 22. 1. 2019

#MYSMENATO

Dňa 21. februára 2019 sme mali tú česť privítať v našom gymnáziu vojenských hodnostárov a pracovníkov Styčného integračného tímu na Slovensku (NFIU), ktorý funguje pod záštitou Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO). Páni nás oboznámili s pestrou škálou informácií o NATO, NFIU – o vzniku, cieľoch, programe, spôsobe spolupráce so štátnymi organizáciami, benefitoch ich existencie a predovšetkým z toho vychádzajúceho zaručenia bezpečnosti občanov a zvýšením transparentnosti SR na svetovej úrovni v medzinárodnej spolupráci.

podrobnosti 21. 1. 2019

"Your Europe, Your Say! 2019"

V rámci podujatia „Vaša Európa, váš názor (YEYS)“ bola vybraná naša škola ako jediná z celého Slovenska. Traja žiaci III.A triedy a septimy navštívia Brusel 21. a 22. marca 2019.

podrobnosti 7. 1. 2019

Európske dni jazykov 2018

V dňoch 18. až 19. decembra 2018 sa v Gymnáziu A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši uskutočnili Európske dni jazykov. Žiaci gymnázia spolu s vyučujúcimi cudzích jazykov si pre hostí zo základných škôl z celého okresu pripravili náučný, zaujímavý a zároveň veľmi zábavný program.

podrobnosti 19. 12. 2018

Prečo je pre nás Európska únia prospešná?

Dňa 19. novembra 2018 sme boli obohatení odpoveďami na rôzne otázky, týkajúce sa Európskej únie. Mali sme tú česť privítať v našom gymnáziu pána Roberta Hajšla. Pán Robert je riaditeľom Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku.

podrobnosti 19. 11. 2018

Deň študentstva 2018

Rok 2018 je výnimočný. Nesie sa v znamení významných jubileí, ako bolo aj sté výročie vzniku Československa či storočnica ukončenia prvej svetovej vojny. Príhody, vhodné do historických učebníc, sa dejú každý deň a práve z hodín dejepisu si iste pamätáte roky 1989 a 1939. 16. novembra sme si v našom gymnáziu pripomenuli Deň boja za slobodu a demokraciu a najmä Deň študentstva.

podrobnosti 16. 11. 2018

Konferencia na tému finančná gramotnosť

7.11.2018 sa vo Zvolene uskutočnila konferencia na tému finančná gramotnosť, na ktorej študenti stredných škôl Banskobystrického kraja prezentovali svoje práce. Konferenciu zorganizovalo CVČ Heuréka Zvolen v spolupráci so Slovenskou sporiteľňou. Príspevky študentov hodnotila odborná porota zložená zo zástupcov Slovenskej sporiteľne. Družstvo v zložení Nikolas Zúbek, Gabriela Barcíková, a Michal Petrovič reprezentujúce Gymnázium A.H.Škultétyho vo Veľkom Krtíši pod odborným vedením PaedDr. Pavla Antolovova obsadilo 1. miesto a získalo hlavnú cenu – zájazd do Viedne.

podrobnosti 7. 11. 2018

Gymnazisti nečakajú len na pomoc od štátu

Nápad – myšlienka, ochota pomôcť a realizácia stoja za dielom, ktoré zdobí od konca septembra športový areál na pozemkoch pri škole.

K 125-metrovému atletickému oválu pribudli v športovom areáli Gymnázia A. H. Škultétyho Veľký Krtíš dva nové sektory. Trojprúdová bežecká dráha s antukovým povrchom s rozmermi: dĺžka 80 m a šírka 3,5 m a doskočisko s rozmermi 7 x 3,5 m.

Chceme sa úprimne poďakovať sponzorom, vďaka ktorým bolo dielo realizované. Osobitne majiteľom spoločností IKE s.r.o. , D.M.V. s.r.o. , CEFA a pánovi Štefanovi Petrovskému.

podrobnosti 6. 11. 2018

MALIAR NOVOHRADU 2018

6. novembra sme sa zúčastnili slávnostného vyhodnotenia 5. ročníka výtvarnej súťaže Maliar Novohradu Ľudovít Kubáni 2018. Žiaci prímy a sekundy pod vedením Mgr. Martiny Demeterovej a Mgr. Lívie Cibuľovej výtvarne spracovali dve témy: národné a kresťanské dejiny, legendy, príbehy, povesti a osobnosti; môj voľný čas.

podrobnosti 6. 11. 2018

Gymnazisti úspešní na AMAVETe

Gymnázium A. H. Š. vo Veľkom Krtíši sa snaží podporovať študentov v kreatívnej činnosti, pri ktorej sa môžu rozvíjať, naučiť sa nové veci a vymyslieť niečo užitočné pre druhých ľudí. Z týchto dôvodov sa na našej škole už 3. rok uskutočnila vedecká konferencia. Náš tím sa nazýval "Vrtuľky" a postúpil na krajské kolo s názvom AMAVET

podrobnosti 19. 10. 2018

Imatrikulácie - 1A

Príchod na strednú školu je veľkou zmenou pre každého jedného študenta. Nové prostredie, novučičké tváre v podobe spolužiakov a učiteľov, ďalšia etapa života... Toto je prerod, ktorý má mať svoju vlastnú ceremóniu – imatrikulácie.

podrobnosti 12. 10. 2018

VAPAC 2018

Svitlo na pekné slnečné ráno a žiaci III. A, septimy a IV. A sa vybrali do hlavného mesta našej vlasti. V sprievode pani profesorky Mgr. Drdošovej a pána profesora PaedDr. Antolova absolvovali, každoročne usporiadaný, Veľtrh vysokých škôl – VAPAC.

podrobnosti 10. 10. 2018

Výtvarná súťaž Maľujeme Timravu

Dňa 6. októbra 2018 sa uskutočnil 27. ročník literárno-turistického podujatia Timravin chodníček, ktorého trasa vedie cez mestá a obce Novohradu, v ktorých žila spisovateľka B. S. Timrava – Lučenec, Ábelová, Polichno. Súčasťou tohto podujatia, ktoré sa zakončilo bohatým kultúrnym programom v Polichne, v rodisku Timravy, bolo aj slávnostné vyhodnotenie 7. ročníka výtvarnej súťaže Maľujeme Timravu. Do súťaže sa v 3 kategóriách zapojilo 143 žiakov zo Slovenska a zahraničia.

podrobnosti 6. 10. 2018

Imatrikulácie - prima

5.10.2018 sme v radoch našich žiakov privítali našich primánov
Žiaci sekundy pripavili pre nich na privítanie zaujímavé popoludnie plné úloh a zábavy.

Fotogaléria 5. 10. 2018

Noc výskumníkov 2018

Dňa 28.9.2018 navštívili žiaci sekundy a tercie podujatie "Noc výskumníkov" v Europa SC v Banskej Bystrici

Podujatie Európska noc výskumníkov zasvätí návštevníkov nielen do tajov vedy, ale najmä ukáže, že malý výskumník drieme v každom z nás.

podrobnosti 28. 9. 2018

Tie naše krásne Tatry

Poznávanie prírody a vlastného bohatstva našej nádhernej zeme patrí k jedným z najkrajších dobrodružstiev života každého Slováka. Práve žiaci III. A a septimy mali tú česť tohto roku sa zoznámiť s najmenšími veľhorami sveta – Tatrami. Aj keď sú najmenšie svojho druhu, zapísali sa vysokou hodnotou všetkým z nás do duše i pamäte. A to vďaka Kurzu ochrany života a zdravia, spojeného s triednym výletom, ktorý sa uskutočnil v dňoch 24. až 28. 9. 2018.

podrobnosti 28. 9. 2018

Exkurzia v arboréte Kysihýbel

Dňa 17.septembra 2018 sa žiaci primy a sekundy so svojimi triednymi učiteľkami zúčastnili exkurzie do okolia Banskej Štiavnice a arboréta Kysihýbel.

Prvou zastávkou bola vodná nádrž Vindschacht v obci Štiavnické Bane. Táto nádrž je súčasťou komplexu vodných nádrží-tajchov v okolí Banskej Štiavnice,pomocou ktorých sa v minulosti odčerpávala voda z baní.

podrobnosti 17. 9. 2018

Zahájenie školského roka 2018/2019

Dňa 3.9.2018 sme slávnostne zahájili školský rok 2018/2019.
Všetkým žiakom aj učiteľom prajeme prežitie tohto školského roku v pohode a vzájomnom porozumení

Fotogaléria 3. 9. 2018

SVETOVÝ DEŇ STOLNÉHO TENISU

Do projektu Ideme hrať ping – poooooong, na oslavu WTTD for all – Svetového dňa stolného tenisu pre všetkých na Slovensku, sa prihlásilo 139 podujatí a 11 708 účastníkov.
Aj naša škola sa zapojila do tohto veľkolepého projektu s cieľom spopularizovať tento šport, ktorému sa pred rokmi darilo aj u nás v krajine.

podrobnosti 6. 4. 2018

Úspešná reprezentácia v projekte Vitajte v našom regióne

Dňa 22.3. 2018 sa žiačky sexty zúčastnili projektu JA Slovensko s názvom Vitajte v našom regióne.
Témou ich projektu sa stali obce v našom regióne s najviac rozvinutým folklórom. Na základe tohto podnetu vytvorili tzv. folklórny chodníček.

podrobnosti 22. 3. 2018

SVETOVÝ DEŇ VODY

22. marec vyhlásilo OSN za Svetový deň vody: svetové zásoby vôd sa postupne míňajú, pitná je voda je často ohrozená rôznym druhom znečistenia, neustále pribúdajú regióny, kde pitná voda nie je samozrejmosť. Je len na nás, ako budeme s vodou naďalej hospodáriť a aký postoj k jej ochrane zaujmeme.

podrobnosti 22. 3. 2018

Matematický klokan

19. marca 2018 sme sa znovu zapojili do súťaže KLOKAN. Matematický klokan je medzinárodná matematická súťaž pre žiakov základných a stredných škôl. Vyhlasovateľom súťaže je asociácia Kangourou sans frontiéres so sídlom v Paríži.

podrobnosti 19. 3. 2018

Študentská vedecká konferencia

2. ročník "Študentskej vedeckej konferencie" sa konal 16.3.2018
Desať družstiev zložených zo študentov našej školy prezentovalo na nej výsledky svojho vedeckého bádania.

fotogaléria 16. 3. 2018

Deň otvorených dverí

V dňoch 2.3. a 3.3.2018 sme otvorili dvere našej školy žiakom deviateho a piateho ročníka ŽŠ

fotogaléria 5. 3. 2018

Vedecká hračka

V dňoch 26.2- 3.3.2018 sa v priestoroch spoločenskej miestnosti uskutočnila výstava „Vedecká hračka-more“

podrobnosti 5. 3. 2018

KARNEVAL NA ĽADE

Vo fašiangovom období sa na našej škole uskutočnil už 7. ročník tradičného karnevalu na ľade. Potrebné boli len korčule, dobré maskovanie a veselá nálada.
Odchod na jarné prázdniny sa tak pre našich študentov niesol v príjemnom karnevalovom duchu.

podrobnosti 16. 2. 2018

Lyžiarsky kurz 2018

Začal sa druhý polrok školského roka a s ním prišiel aj čas lyžiarskeho výcviku. Študenti z tercie, 1.A a 1.B sa nevedeli dočkať už tradičného Lyžiarskeho kurzu, ktorý prebiehal od 5. 2. 2018 až do 10. 2. 2018. Z učiteľského zboru nás sprevádzali pani profesorky Čopová a Babicová a pán profesor Kortiš.

podrobnosti 10. 2. 2018

Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

Gymnazisti opäť skončili na prvých miestach

Dobrý pocit z víťazstva majú aj tento školský rok naši študenti, ktorí reprezentovali školu na okresnom kole olympiády v anglickom jazyku.

podrobnosti 5. 2. 2018

K multikultúre a tolerancii na krtíšskom gymnáziu

Týždeň od 21. do 25. januára 2018 bol na krtíšskom gymnáziu iný ako zvyčajne býva. Vyučovanie bolo prispôsobené projektu AIESEC Educate Slovakia , do ktorého sa naša škola zapojila. Projekt sa zameriava na žiakov základných a stredných škôl a pozostáva z týždňového učebného plánu, v rámci ktorého prichádzajú lektori z rôznych častí sveta. My sme na Gymnáziu A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši privítali lektorky Nadiiu Symonenko z Ukrajiny a Gitu Kurnia Selina z Jakarty, hlavného mesta Indonézie.

podrobnosti 27. 1. 2018

Študentský ples 2018

Dňa 19. 1. 2018 sa u nás na gymnáziu konal študentský ples. Príprava plesu bola opäť v rukách žiackej školskej rady, ktorá sa snaží pripraviť pre žiakov čo najlepšiu zábavu. Stretli sa tu hlavne naši žiaci, či už súčasní alebo bývalí, ale boli tu prítomní aj pán riaditeľ s manželkou, pani profesorka Holubová a zopár žiakov z iných škôl. Celý večer sa niesol v téme Benátsky karneval a masky niektorých študentov boli naozaj krásne.

podrobnosti 19. 1. 2018

Dni jazykov

Posledný týždeň vyučovania pred vianočnými prázdninami sa na Gymnáziu A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši niesol v duchu cudzích jazykov. Gymnazisti už po druhýkrát vyvinuli iniciatívu zorganizovať vedomostno-zábavné predpoludnie pod názvom Dni jazykov. Podujatie bolo určené predovšetkým žiakom ôsmeho a deviateho ročníka základných škôl a účasť bola naozaj hojná. Veď nás navštívilo viac ako dvesto tínedžerov.

podrobnosti 22. 12. 2017

Čaj o piatej číslo dva

Dvadsiateho deviateho novembra sa kultúrny život nášho mesta niesol v duchu dlho očakávanej a pripravovanej akcie „Čaj o piatej“.
Nápad bývalej študentky nášho Gymnázia, Laury Kováčovej, zorganizovať „talkshow“ s našimi rodákmi minulý rok zožal obrovský úspech, a tak sa na pódiu so svojim moderátorským kolegom, Adamom Marenišťákom, ukázala po druhý krát. Síce hosťami boli pre našu generáciu menej známe osobnosti, do diskusie prispeli veľmi zaujímavými príbehmi, postrehmi a poučnými slovami či radami do života.

podrobnosti 1. 12. 2017

Deň študentstva

Šestnásty November. Neobyčajný deň pre žiakov nášho gymnázia. Tento vskutku špeciálny deň odštartoval rôznymi disciplínami, ktoré boli úplne odlišné od minuloročných.
Tento rok sa študenti museli popasovať s úlohami, ako napríklad MOZGOLAMY, TANGRAMY, ŠIKOVNÉ RUKY, SUDOKU a TAJNIČKY.

podrobnosti 16. 11. 2017

MALIAR NOVOHRADU ĽUDOVÍT KUBÁNI 2017

V pondelok 6. novembra 2017 sme sa zúčastnili na slávnostnom vyhodnotení 4. ročníka výtvarnej súťaže Maliar Novohradu Ľudovít Kubáni. Organizátormi súťaže sú: miestny odbor Matice slovenskej vo Veľkom Krtíši, mesto Veľký Krtíš, BBSK – Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši, Mestské kultúrne stredisko vo Veľkom Krtíši, Základná umelecká škola vo Veľkom Krtíši, Spoločnosť A. H. Škultétyho, občianske združenie vo Veľkom Krtíši a obec Dolné Strháre.

podrobnosti 8. 11. 2017

Plavecký výcvik sekunda 2017

Ako žiačka sekundy som rada, že sa na našej škole každý rok organizujú rôzne aktivity, napríklad: v tercii lyžiarsky alebo v sekunde plavecký výcvik.
V októbri sa uskutočnil plavecký výcvik pre triedu sekunda. Tento výcvik trval jeden týždeň a organizovala ho pani profesorka Krotáková s pani profesorkou Čopovou a profesorom Kortišom.

podrobnosti 30. 10. 2017

TIMRAVINA STUDNIČKA

V pondelok 23. októbra 2017 sa uskutočnilo v priestoroch Hontiansko-ipeľského osvetového strediska mestské kolo celoslovenskej súťaže v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy Timravina studnička. V štyroch súťažných kategóriách súťažili žiaci základných a stredných škôl z Veľkého Krtíša. Naše gymnázium úspešne reprezentovala Saša Resutíková z kvarty, ktorá vo svojej kategórii získala 1. miesto.

podrobnosti 23. 10. 2017

VYSOKÉ TATRY 2017

Začiatok školského roka nikdy nebýva ľahký. Ani teraz to nebolo inak, práve preto sa študenti III. A a III. B nevedeli dočkať už tradičného Kurzu na ochranu života a zdravia – človeka a prírody vo Vysokých Tatrách, ktorý prebiehal od 9. 10. 2017 až do 13. 10. 2017. Z učiteľského zboru nás sprevádzali pani profesorky Drdošová a Šišková a pán profesor Kortiš. Ubytovanie nám poskytla Škola v prírode Prvý Máj na okraji Tatranskej Lomnice.

podrobnosti 23. 10. 2017

Veľtrh štúdia a kariéry AKADÉMIA & VAPAC

Dňa 11. októbra 2017 sa študenti IV.A triedy, IV.B triedy a oktávy ,pod vedením Ing. S. Meliškovej a Mgr. B. Horváthovej, zúčastnili veľtrhu štúdia a kariéry v Bratislave AKADÉMIA & VAPAC. Tento rok sa uskutočnil už 21. ročník veľtrhu určeného pre budúcich študentov vysokých škôl i uchádzačov o zamestnanie

podrobnosti 11. 10. 2017

IMATRIKULÁCIE

Šiesty október. V priestoroch našej školy zavládol zvláštny nepokoj. Na chodbách sa zjavovali žiaci s neobyčajným mejkapom a tým priťahovali pozornosť nás, dlhoročných š tudentov gymnázia. Nastal totiž čas imatrikulácií.

podrobnosti 10. 10. 2017

Historická exkurzia – Revúca, Kraskovo 2017

V pondelok 9. októbra 2017 sme sa vydali na potulky Banskobystrickým krajom po stopách Augusta Horislava Škultétyho, veľkokrtíšskeho rodáka, ktorý celý svoj život zasvätil službe slovenskému národu. Ako študenti gymnázia, nesúceho jeho meno, sme boli zvedaví, kde tento Slovák veľkého srdca a veľkých činov žil a pôsobil. Exkurziu pre nás zorganizovala pani Mgr. Mária Hroncová, predsedníčka Spoločnosti A. H. Škultétyho a bývalá riaditeľka nášho gymnázia. Z pedagogického zboru nás sprevádzali pani profesorka Mgr. Martina Demeterová a pán profesor PaedDr. Pavel Antolov

podrobnosti 10. 10. 2017

Noc výskumníkov

11. ročník prestížneho festivalu vedy na Slovensku – Európska noc výskumníkov 2017, sa uskutočnila už tradične posledný septembrový piatok, 29. septembra 2017 v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach, Poprade a Tatranskej Lomnici.

Tak ako každý rok aj tento rok sa žiaci nižších ročníkov nášho osemročného gymnázia – sekundy a tercie zúčastnili na tomto festivale.

podrobnosti 10. 10. 2017

Exkurzia Energoland Mochovce

29. 9. 2017, posledný septembrový piatok sme sa pod vedením pána riaditeľa Jaroslava Horvátha a pani profesorky Boženy Horváthovej vybrali na exkurziu do Energolandu v Mochovciach.

podrobnosti 10. 10. 2017

DNI NEZÁBUDIEK 2017

Svetový deň duševného zdravia 10. október bol vyhlásený Svetovou federáciou za duševné zdravie (WFMH) v roku 1991. Cieľom je zvýšenie informovanosti verejnosti o problémoch súvisiacich so psychickými ochoreniami.

podrobnosti 3. 10. 2017

BIELA PASTELKA 2017

Študentky 2.A ( Petrežélová T, Bernáthová N., Balgová B., Barcíková G.) a sexty ( Nemčoková B., Tomová M., Vaňová J., Torňošová M.) sa nedávno zhostili role dobrovoľníčok vo verejnej zbierke Biela pastelka.

podrobnosti 29. 9. 2017

AJ UČITELIA SA VZDELÁVAJÚ

V úvode školského roka dostali príležitosť rozšíriť svoj obzor poznania naši učitelia i kolegovia z iných škôl v okrese Veľký Krtíš. Zúčastnili sme sa workshopu o STORYTELLINGU, ktorý sa uskutočnil v priestoroch našej školy.

podrobnosti 29. 9. 2017

Slávnostná akadémia - príhovor riaditeľa

Vážení hostia, rodičia, milé kolegyne, kolegovia, študenti !

Hovorí sa , že viesť človeka od útlej mladosti k poznávaniu krásy a pravdy je vznešeným poslaním nás učiteľov. Vzdelanie je najmúdrejšou investíciou, hodnotou, ktorá sa nestráca vekom, ani infláciou. Cieľom vari každého učiteľa je vykresať z dieťaťa človeka, podchytiť to, čo je v ňom. Pozitívne ho rozvíjať tým správnym smerom, vyzbrojiť ho do života vedomosťami, ktoré zúročí či už v ďalšom štúdiu na vysokých školách, alebo v samotnej praxi.

podrobnosti 29. 6. 2017

Medzinárodný deň detí

Rok sa s rokom stretol a v kalendári opäť svietil dátum 1. jún. Na jednej strane radosť, že školský rok sa pomaly, ale isto chýli ku koncu, na druhej však očakávanie, aký program nám vymyslia naši starší spolužiaci. Tak ako aj na iných školách, aj na tej našej sme Deň detí oslávili v plnej kráse.

podrobnosti 1. 6. 2017

Po stopách Timravy

Na Deň detí, t. j. 1. júna, OZ Spoločnosť Augusta Horislava Škultétyho pod vedením p. Mgr. M. Hroncovej pri príležitosti 150. výročia narodenia národnej umelkyne, spisovateľky B. S. Timravy zorganizovala exkurziu, ktorá sa niesla pod názvom Po stopách Timravy.

podrobnosti 1. 6. 2017

DEŇ V PYŽAME A S PLYŠÁKOM V ŠKOLE

Netradičné dni v škole sme 1. júna 2017 zavŕšili finálovým kolom. Ďakujeme za prehliadku zaujímavých modelov spacích úborov aj plyšových miláčikov. Ba aj učitelia sa na chvíľu opäť stali deťmi

podrobnosti 1. 6. 2017

TÝŽDEŇ MODRÉHO GOMBÍKA - UNICEF

Vo štvrtok 18. mája 2017 mohli občania i návštevníci mesta Veľký Krtíš prispieť na verejnú zbierku v rámci Týždňa modrého gombíka 2017. Súčasne sme zbierku uskutočnili aj v škole. Dobrovoľníkmi boli naši študenti, ktorých úlohou bolo rozdávať modré gombíky a samolepky gombíkov. Výťažok bol určený na pomoc deťom z UKRAJINY, ktoré trpia v dôsledku ozbrojeného konfliktu.

podrobnosti 19. 5. 2017

eTwinning

Internetový portál eTwinning, ktorý sa zameriava na spoluprácu učiteľov a žiakov z celej Európy, ponúka skvelé príležitosti na vytvorenie nových partnerstiev medzi jednotlivými školami. V tomto školskom roku sme sa opäť zapojili do aktivít, ktoré je možné prostredníctvom eTwin

Výsledky prijímacích skúšok do 1. ročníka - 1. termín

Výsledky prijímacích skúšok v 1. termíne 1. kola do 1. ročníka 4-ročného štúdia Gymnázia A.H.Škultétyho vo Veľkom Krtíši pre školský rok 2017/2018

podrobnosti 09. 05. 2017

Výsledky prijímacích skúšok do PRIMY

Výsledky prijímacích skúšok v 1. termíne 1. kola do 1. ročníka (primy) 8-ročného štúdia Gymnázia A.H.Škultétyho vo Veľkom Krtíši pre školský rok 2017/2018

podrobnosti 09. 05. 2017

ningu realizovať. V súčasnosti študenti druhého ročníka pracujú na dvoch projektoch s partnerskými školami zo zahraničia.

podrobnosti 5. 5. 2017

Folklórny deň

Folklórny tanec, spev, kroj, básne a piesne, ale aj zvyky, tradície a nárečia, sú neoddeliteľnou súčasťou histórie kultúry nášho slovenského kraja a patria k našej národnej pýche. Veď čo môže byť krajšie ako slovenské devy a šuhaji v krásnych ľudových krojoch, tancujúc a spievajúc folklórne tance a piesne?

Preto sme dňa 28.4.2017 zorganizovali na našom Gymnáziu A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši výnimočný Folklórny deň.

podrobnosti 28. 4. 2017

VITAJTE V NAŠOM REGIÓNE

V stredu 26. apríla 2017 našu školu úspešne reprezentovali študentky II.A triedy: Sofia Datková, Lenka Lupová, Kinga Gemerová, Karolína Kováčová a Dominika Kilvádyová na celoslovenskej súťaži študentských tímov "Vitajte v našom regióne".

podrobnosti 26. 4. 2017

Návšteva predsedníčky Ukrajinsko–slovenskej iniciatívy

Dňa 25. apríla 2017 študenti tried: I.A, II.A a II.B mali tú česť sa zoznámiť a diskutovať s pani Ľudmilou Verbickou, predsedníčkou Ukrajinsko-slovenskej iniciatívy. Pani Ľudmila žije na Slovensku od roku 1990, venuje sa podpore transformačným procesom na Ukrajine a výrazne napomáha k budovaniu občianskej spoločnosti u nášho východného suseda.

podrobnosti 25. 4. 2017

DEŇ ZEME

Tento sviatok je ovplyvnený pôvodnými dňami Zeme, ktoré sa konali pri oslavách jarnej rovnodennosti, 21. marca, a oslavovali príchod jari. V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok, ktorý upozorňuje ľudí na dôležitosť ochrany životného prostredia, a rozvíjajúcu diskusiu o možných riešeniach a pripadá na 22. apríl.

podrobnosti 22. 4. 2017

VEĽTRH PODNIKATEĽSKÝCH TALENTOV

Veľtrh je vyvrcholením celoročného úsilia študentov stredných škôl z celého Slovenska, kde prezentujú verejnosti i odbornej porote svoje podnikateľské plány, výrobky a služby. Stretávajú sa so svojou konkurenciou a súťažia v niekoľkých kategóriách.

Našu školu reprezentovali študenti 3. ročníkov - zamestnanci CK DOLCE VITA.

podrobnosti 5. 4. 2017

RETRO DEŇ

1. apríl je vždy dôvod na humorné situácie a zábavu. Ani u nás to nebolo inak. V piatok 31. marca 2017 študenti 1.A triedy pripravili zaujímavý a veselý program v spoločenskej miestnosti, spojený s retro diskotékou aj súťažou o najlepší kostým.

podrobnosti 31. 3. 2017

Gymnazisti sa učili predávať svoje projekty

V stredu 29.3. 2017 sa v priestoroch našej školy uskutočnilo stretnutie študentov zapojených do tvorby bádateľských projektov s pánom Tigranom Aleksanyanom. Pán Tigran Aleksanyan študoval medzinárodné vzťahy a od ukončenia školy sa venuje infraštruktúre na podporu podnikania. Je súčasťou tímu Slovenskej sporiteľne, kde rozvíja Program pre začínajúcich podnikateľov.

podrobnosti 29. 3. 2017

SVETOVÝ DEŇ VODY

Modrými odtieňmi a pohárom pitnej vody sme si aj tento školský rok pripomenuli Svetový deň vody - 22. marec vyhlásila ho Organizácia spojených národov (OSN), aby sa zvýšilo povedomie verejnosti o dôležitosti zachovania a ochrany zdrojov vody.

podrobnosti 22. 3. 2017

Druhé kolo prijímacieho konania

Riaditeľ Gymnázia A.H.Škultétyho vo Veľkom Krtíši rozhodol o konaní 2. kola prijímacieho konania na počet voľných miest do 1. ročníka 4-ročného vzdelávacieho programu pre školský rok 2017/2018. Prijímacie konanie sa koná 20.6.2017 o 8:00 hod. v budove školy. Prihláška na štúdium sa podáva riaditeľovi školy do 15.6.2017.

26. 05. 2017

Medzinárodný deň lesov

21. marca si každoročne pripomíname Medzinárodný deň lesov.

Pri tejto príležitosti sme pre žiakov prímy pripravili zážitkové dopoludnie v spolupráci s Národným lesníckym centrom vo Zvolene.

podrobnosti 21. 3. 2017

Mladí výskumníci z Gymnázia A. H. Škultétyho

Gymnázium A. H. Škultétyho aj tento rok ukázalo šikovnosť svojich študentov, ktorí si mohli vyskúšať svoje bádateľské schopnosti v 1. ročníku študentskej vedeckej konferencie (ŠVK)- 17.3.2017.

podrobnosti 17. 3. 2017

Návšteva veľvyslanca USA na Gymnáziu A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši

Vo štvrtok 16. marca 2017 sme v našom gymnáziu privítali veľvyslanca USA pána Adama Sterlinga. So študentmi 3. ročníka a septimy diskutoval o aktuálnych občianskych témach, ako sú xenofóbia a rasizmus.

podrobnosti 16. 3. 2017

WEBINÁR

Študentky II.A triedy ( Dominika Kilvádyová, Karolína Kováčová, Kinga Gemerová, Sofia Datková a Stela Lešundáková ), si mali možnosť 17. marca 2017 vyskúšať modernú formu štúdia - online webinár.

podrobnosti 7. 3. 2017

KARNEVAL NA ĽADE

Obdobie fašiangov sa aj tento rok na gymnáziu nieslo v karnevalovom duchu. V stredu 15. februára 2017 sme pre našich študentov pripravili už 6. ročník tradičného Karnevalu na ľade. Príležitosť zabaviť sa a užiť si trochu pohybu na korčuliach, využilo takmer 40 študentov.

podrobnosti 15. 2. 2017

Fyzika inak

Fyzika je náročný predmet. Na našej škole sú študenti, ktorým to nevadí a vedia , že to nie je len suchá teória a počítanie . Na hodinách sa venujeme aj debatám na rôzne fyzikálne témy, napríklad – deň bez elektrickej energie. Uvádzam aj pár zaujímavých študentských postrehov.

podrobnosti 30. 1. 2017

Študentský ples

Dňa 27.1. 2017 sa u nás na gymnáziu konal študentský ples, ktorý pripravili pre svojich spolužiakov členovia žiackej školskej rady. Stretli sa tu hlavne naši žiaci, či už súčasní alebo bývalí, ale boli tu prítomní aj pán zástupca, pani profesorky a zopár žiakov z iných škôl. Celý večer sa niesol v znamení príjemnej nálady a tanečnej hudby s témou kvety.

podrobnosti 27. 1. 2017

Poetické pásmo "Holokaust"

27. január – svet si v tento deň pripomína utrpenie šiestich miliónov Židov, ktorí boli obeťami holokaustu počas druhej svetovej vojny.
Tento pamätný deň , hebrejsky Jom-ha-šoa ve ha gyura sme si aj my pripomenuli poetickým pásmom, ktoré pripravili študenti septimy nášho gymnázia.

podrobnosti 30. 1. 2017

Vianočné trhy na škole

Vďaka študentskej cestovnej kancelárii Dolce Vita sa už po piatykrát v našom gymnáziu uskutočnili tradičné vianočné trhy. Študenti tretích ročníkov – členovia CK Dolce Vita ich pripravili v posledný deň vyučovania pred vianočnými prázdninami dňa 22.decembra 2016. Predávajúcimi boli najmä študenti gymnázia.

podrobnosti 22. 12. 2016

Vianočné kompozície a Deň čaju

14.12.2016 – organizovala 3.B trieda spolu s triednou profesorkou v spoločenskej miestnosti Gymnázia A.H.Škultétyho „Deň čaju“. Chlapci 3.B triedy varili rôzne bylinkové čaje a ponúkali ich spolu s pečivom svojim spolužiakom, študentom z iných tried Gymnázia a profesorom.

Dňa 21.12.2016 sa v spoločenskej miestnosti Gymnázia vo Veľkom Krtíši uskutočnila súťaž v aranžovaní vianočných kompozícií, ktorú organizovala Mgr. Lívia Cibuľová a RNDr. Darina Kortišová.

podrobnosti 22. 12. 2016

Beseda s úspešnou bývalou študentkou alebo sú jazykové znalosti dôležité?

Dňa 21.12.2016 naše gymnázium navštívila bývala študentka, JUDr. Michaela Vavríková. Spolu s jej manželom, ktorý ju v tento deň sprevádzal, nás preniesli do svojho osobného života. Pripravili si zaujímavú prezentáciu o Európskej Únii, o ich práci v Bruseli.

podrobnosti 21. 12. 2016

Týždeň jazykov

Posledný týždeň vyučovania pred vianočnými prázdninami sa na Gymnáziu A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši niesol v duchu cudzích jazykov. Gymnazisti vyvinuli iniciatívu zorganizovať vedomostno-zábavné predpoludnie pod názvom Týždeň jazykov. Podujatie bolo určené predovšetkým žiakom ôsmeho a deviateho ročníka základných škôl a účasť bola naozaj hojná. Veď nás navštívilo viac ako dvesto tínedžerov.

podrobnosti 21. 12. 2016

Úsmev ako dar

Predvianočný čas má svoje čaro aj v tom, že častejšie myslíme aj iných a máme snahu pomáhať.

Preto sme reagovali na výzvu zapojiť sa do verejnej finančnej zbierky a pomôcť tak deťom žijúcich v detských domovoch.

podrobnosti 16. 12. 2016

KURZ KORČUĽOVANIA

V termíne 12. – 16. decembra 2016 žiaci triedy príma úspešne absolvovali kurz korčuľovania. Začiatky bývajú náročné a tak tomu bolo aj na ľadovej ploche. Až po dôkladnom rozkorčuľovaní sa aj tí zdatnejší z triedy cítili viac vo svojej koži.

podrobnosti 16. 12. 2016

VIANOČNÁ BUDAPEŠŤ

Študentská cestovná kancelária CK Dolce Vita, JA Firma nám v stredu 14. decembra 2016 pripravila príjemný adventný deň s nádychom exotiky. Navštívili sme hlavné mesto Maďarska a spoznali niektoré zaujímavosti metropoly na Dunaji. V sychravom počasí sme využili príležitosť zohriať sa v Tropicáriu - najväčšom stredoeurópskom morskom akváriu. Imitácia pralesa nám toto želanie úplne splnila. Mohli sme tu vidieť tropické a oceánske živočíchy, žraločie akvárium s vyhliadkovým tunelom a čerešničkou na torte bola možnosť pohladkať morské a sladkovodné raje s hodvábnou kožou – to bol pre mnohých top zážitok

podrobnosti 14. 12. 2016

Vianočná zbierka UNICEF

Vianoce sú obdobím pokoja a radosti, obdobím, ktoré trávime s rodinou, priateľmi a našimi najbližšími. Je taktiež obdobím, kedy pociťujeme ešte väčšiu túžbu pomáhať tým, ktorí nemajú toľko šťastia ako my. UNICEF nie je výnimkou.
Vo štvrtok 8.12.2016 prostredníctvom vianočnej zbierky prispeli na pomoc deťom na Ukrajine aj obyvatelia nášho mesta.

podrobnosti 8. 12. 2016

Mikuláš 2016

Aj tohto roku zavítal medzi žiakov našej školy Mikuláš spolu s Čertom a Anjelom. Navštívil všetky triedy a za krátku básničku alebo pesničku obdaroval všetky deti malou sladkosťou. Ako to vyzeralo v triedach pri návšteve Mikuláša si pozrite na fotografiách.

podrobnosti 6. 12. 2016

COSMOS DISCOVERY 2016

Dňa 1.12. 2016 sme sa vybrali spoznávať tajomstvá vesmíru do bratislavskej EXPO Incheby na unikátnu svetovú výstavu COSMOS DISCOVERY. Exkurzie sa zúčastnili študenti kvinty, I.A a II.B triedy.

podrobnosti 2. 12. 2016

ČERVENÝ DEŇ

1. december = Svetový deň boja proti AIDS
Každý rok si v tento deň pripomíname milióny obetí a množstvo trpiacich zákernou chorobou AIDS. Symbolicky sme preto podporu vyjadrili vytvorením živej stuhy na nádvorí školy. My všetci oblečení v červenom a stuha ako symbol nádeje.

podrobnosti 1. 12. 2016

ANGLO-AMERICKÝ DEŇ

Svoju premiéru zažil ďalší netradičný deň, ktorý iniciovali naši učitelia anglického jazyka. Naplánovali sme ho na 24. november 2016 a niesol sa v anglicko-americkom duchu. Pripomenuli sme si tak Deň vďakyvzdania a súčasne sme upozornili na významné postavenie anglického jazyka.

podrobnosti 24. 11. 2016

Medzinárodný deň študentstva

Dňa 18.11.2016 sme na oslávili Medzinárodný deň študentstva. Študenti sa zapojili do viacerých aktivít - vedomostný kvíz, ktorého sa zúčastnili družstvá všetkých tried, volejbalový turnaj pre študentov vyšších tried osemročného gymnázia a všetky triedy štvorročného gymnázia.
Na triednických hodinách si žiaci pripravili informácie o históri 17. novembra a diskutovali o nich s vyučujúcimi

Fotogaléria 19. 11. 2016

Nádherný zážitok

15 . 11. 2016 v podvečer som mala tú česť a zúčastnila som sa veľmi príjemnej akcie, krstu novej knihy „Želovce- Zsély“ . Ako hovorí sám názov, kniha sa zaoberá históriou obce Želovce. Jej autorom je náš kolega PaedDr. Pavel Antolov. Musím podotknúť , že spomínaná publikácia nie je jeho prvotinou.

podrobnosti 19. 11. 2016

DEŇ V TEPLÁKOCH

Novembrová streda, v kalendári 16. 11. 2016, opäť sa niečo chystá: tento deň mal svoje čaro pre všetkých, ktorí sa cítia najpohodlnejšie v teplákoch.

podrobnosti 16. 11. 2016

Maliar Novohradu Ľudovít Kubáni 2016

V tomto školskom roku sa uskutočnil už III. ročník výtvarnej súťaže „Maliar Novohradu Ľudovít Kubáni 2016“, ktorý organizuje Matica slovenská pod záštitou primátora mesta Veľký Krtíš. Aj naša škola sa zúčastnila podujatia prácami žiakov primy, sekundy a kvinty.
V II. kategórii obsadila 2. miesto Zuzka Géciová z primy a v III. kategórii 2. miesto Rebeka Ficeková z kvinty. Obidve žiačky boli ocenené na slávnostnom otvorení vernisáže výtvarných prác.

Naša škola získala Putovný pohár primátora mesta Veľký Krtíš pre laureáta výtvarnej súťaže „Maliar Novohradu Ľudovít Kubáni“, ktorý si na vernisáži prevzal riaditeľ nášho gymnázia Jaroslav Horváth.

Oceneným blahoželáme.

3. 11. 2016

Študentská kvapka krvi

Dve študentky Jozefína Celíková a Dominika Balgová sa dňa 3. 11. 2016 v skorých, ranných hodinách zúčastnili Študentskej kvapky krvi.

Chcelo to veľkú dávku odvahy a odhodlania. Všetok strach sa však rozplynul potom, ako ich privítal ústretový a príjemný zdravotný personál. Aj pán doktor bol veľmi priateľský a ochotne a vľúdne im vysvetlil výsledky krvných testov.

podrobnosti 3. 11. 2016

ZALOŽENIE ŠTUDENTSKEJ CESTOVNEJ KANCELÁRIE

Dňa 3.11.2016 sa uskutočnilo Ustanovujúce valné zhromaždenie študentskej cestovnej kancelárie - CK Dolce Vita, JA Firma ( Junior Achievement). Zasadnutie sa konalo v triede septima a mali právo sa ho zúčastniť všetci akcionári, ktorí nás podporili kúpou akcie (cenného papiera). Valné zhromaždenie schválilo stanovy a podnikateľský plán spoločnosti a tak sme mohli začať podnikať.

podrobnosti 3. 11. 2016

Back to school – Návrat do školy

Dňa 2.11. 2016 sa na našom gymnáziu uskutočnil projekt „Back to school – Návrat do školy“ – iniciatíva EÚ na výmenu názorov pre žiakov druhého a tretieho ročníka.

podrobnosti 2. 11. 2016

HALLOWEEN 2016

Pred začiatkom jesenných prázdnin sme využili príležitosť na vytvorenie strašidelnej atmosféry v škole. Naštartovali sme tak ďalší ročník už tradičnej súťaže triednych kolektívov „DEŇ V ŠKOLE NETRADIČNE“ alias farebné dni.

podrobnosti 27. 10. 2016

EXKURZIA - PODNIKANIE V CESTOVNOM RUCHU

Dňa 24.októbra 2016 sme sa na hodine voliteľného predmetu Podnikanie v cestovnom ruchu zúčastnili exkurzie vo firme ERCE, s.r.o. Tento podnik s rodinnou filozofiou patrí v súčasnosti k popredným výrobcom cestovín na Slovensku. Symbolicky sme našu návštevu uskutočnili práve v čase, keď majú cestoviny svoj sviatok - Svetový deň cestovín :)

podrobnosti 24. 10. 2016

Plavecký výcvik sekundy

Plavecký výcvik sa začal v pondelok 17.10.2016 a trval do 21.10.2016 .Celá trieda sme sa každé ráno stretli pred plavárňou vo Veľkom Krtíši. V šatniach sme sa poprezliekali do plaviek a streli sme sa pri bazéne kde sme vždy začínali krátkou rozcvičkou. Od 8,00 do 9,00 hod. sme mali rozplávanie a plávanie hravou formou (hrali sme vodné pólo, potápali sme, hádzali sme si lopty).

podrobnosti 22. 10. 2016

Workshop Ligy proti rakovine

Liga proti rakovine je charitatívna nezisková organizácia, ktorej náplňou je pomáhať ľudom s onkologickým ochorením. Ich náplňou je taktiež prevencia rakoviny už od mladého veku. Preto Liga proti rakovine každoročne pozýva študentov na workshop onkologickej výchovy.

podrobnosti 17. 10. 2016

Imatrikulácia

Imatrikulácie v Gymnáziu A. H. Škultétyho sa niesli v duchu Harryho Pottera. Ráno, v piatok 14. októbra 2016 sa na tvárach primanov a prvákov zračili rôzne emócie. Skrášľovacia procedúra sa konala cez veľkú prestávku, kedy žiaci sekundy maľovali tváre žiakom z primy a druháci zasa tváre prvákov. A poobede o 14:00 sa imatrikulácie začali.

podrobnosti 14. 10. 2016

Gaudeamus Nitra 2016

Dňa 4.10. 2016 sme sa zúčastnili Európskeho veľtrhu pomaturitného vzdelávania Gaudeamus. Išli sme triedy - sexta, 3.B a 3.A a 4.A.
Gaudeamus je vlastne podujatie, kde môžeme nájsť vystavovateľov z rôznych škôl, či už slovenských alebo zahraničných. Každý má svoj stánok, kde majú svoje plagátiky, informácie o danej škole a niekde dokonca aj experimenty. Samozrejme, nesmiem zabudnúť na ochotných ľudí, ktorí vám z radosťou odpovedajú na vaše otázky.

podrobnosti 14. 10. 2016

ROADSHOW 2016

Priblížiť mladým ľuďom problematiku financovania rozličných projektov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov je cieľom aktivity Roadshow 2016.

Aj naši študenti dostali v októbri 2016 možnosť vypočuť si úvodnú prednášku i inštrukcie od zamestnancov Úradu vlády SR a zapojiť sa do súťaže družstiev.

podrobnosti 8. 10. 2016

Kurz ochrany života a zdravia 2016

Každoročne sa gymnazisti na jeseň vracajú do Vysokých Tatier, aby si v praxi overili získané poznatky a vedomosti z učiva o ochrane života a zdravia, prírody a ekológii životného prostredia. Národný park im poskytuje všetko , čo k tomu potrebujú.

Dňa 25.9.29.9.2016 sme sa my žiaci III.A, III.B a septimy zúčastnili na Kurze ochrany života a zdravia

podrobnosti 4. 10. 2016

BIELA PASTELKA

Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka našej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.

podrobnosti 24. 9. 2016

Nádeje slovenskej vedy reprezentovali Slovensko v Bulharsku

Vyvrcholením 3. roka projektu Chain Reaction bola medzinárodná konferencia Express Yourself!, ktorá sa konala 9. – 10. mája v Plovdive v Bulharsku. Slovensko na nej reprezentovali žiaci Gymnázia A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši. Okrem Slovenska sa konferencie zúčastnili študentské tímy z Veľkej Británie, Grécka, Francúzska, Turecka, Bulharska, Jordánska, Talianska, Írska, Gruzínska, Slovinska a Nemecka.

podrobnosti 9. 6. 2016

ČAJ O PIATEJ S NAŠIMI RODÁKMI

Neuveriteľné! Takto celé podujatie ohodnotili nielen spokojní diváci, ale aj samotní organizátori. Po dlhých prípravách, skúškach a vynaložení všetkého úsilia, sa nám dňa 12.apríla 2016 podarilo dotiahnuť celú myšlienku do úspešného konca. V poobedných hodinách sa tím študentskej cestovnej kancelárie TripTour spolu s moderátormi, učiteľmi a ďalšími pomocníkmi zišiel v kultúrnom dome, kde už všetky prípravy vrcholili. Pozvaní hostia sa po príchode presunuli na malé občerstvenie, kde ich čakalo aj prvé osobné zoznámenie sa s moderátormi programu: Adamom Marenišťákom a Laurou Kováčovou, ktorá je aj autorkou celého projektu.

podrobnosti 14. 4. 2016

Veľký úspech gymnazistov z Veľkého Krtíša

V tomto školskom roku sa naša škola zapojila do projektu Chain Reaction, ktorého cieľom je umožniť stredoškolákom učiť sa prírodovedné predmety riešením zaujímavých vedeckých problémov, a tým zatraktívniť prírodné vedy.

Tím Eco Heating, v zložení Rudolf Rimóci, Vanessa Oláhová, Kristián Mikuš a Ján Drugda, s témou Zelené kúrenie – Fototermický solárny systém sa stal najlepším tímom a zároveň získal aj cenu divákov.
Ako najúspešnejší tím bude reprezentovať Slovensko na medzinárodnej konferencii „Express Yourself“ v dňoch 9.-10. mája 2016 v Plovdive v Bulharsku.

podrobnosti 10. 4. 2016

Náš veľký deň - školské kolo bádateľských aktivít Chain Reaction

Na zvolenej téme sme pracovali dlhých 5 mesiacov, zo začiatku spoločne na hodinách fyziky a chémie a neskôr samostatne vo voľnom čase. Začiatky skupinovej práce boli náročné. Po stanovení hypotéz sme sa postupne „rozbiehali“. Jedni pomalšie, druhí rýchlejšie. Nakoniec sme ale zistili, že spoločná práca nás baví.

podrobnosti 17 3. 2016

Deň otvorených dverí spojený s vedeckou hračkou

V dňoch 8. až 14. marca 2016 sa konala v spoločenskej miestnosti Gymnázia Augusta Horislava Škultétyho vo Veľkom Krtíši výstava Vedecká hračka. Cieľom výstavy bolo poskytnúť návštevníkom potešenie z hry s rôznymi hračkami a prispieť k zvýšeniu ich kultúry hrania. Za celý týždeň výstavu navštívilo 250 žiakov gymnázia a 497 žiakov z okolitých škôl, ktorí si mali možnosť vyskúšať hračky zamerané na umenie, vzdelávanie a vedu. Stôl s hlavolamami prilákal najmä starších študentov.

podrobnosti 14 3. 2016

Nový projekt Chain Reaction

V školskom roku 2015/2016 sa naša škola zapojila do projektu „Chain Reaction“.
Chain Reaction (Reťazová reakcia) je trojročný projekt financovaný Európskou komisiou v rámci 7. rámcového programu.

podrobnosti 26 2. 2016

CLIL – učenie predmetov cez jazyky

Jednou z prioritných požiadaviek pri uplatnení sa jedinca v dnešnej spoločnosti je znalosť cudzích jazykov. Aktívne ovládanie cudzieho jazyka prispieva k formovaniu osobnosti moderného občana, podporuje mobilitu v európskom vzdelávacom priestore a zvyšuje šance jednotlivca na trhu práce.
V záujme kvalitnej prípravy žiakov na budúce štúdium a povolanie je nevyhnutné venovať pozornosť čo najefektívnejšiemu vyučovaniu jazykov v školách, čo si vyžaduje hľadanie nových foriem a metód.

podrobnosti 14 2. 2016

KARNEVAL NA ĽADE

Obdobie fašiangov sa na našej škole nieslo v karnevalovom duchu. V utorok 9. februára 2016 sme sa po obede presunuli na zimný štadión , kde na nás čakalo zábavné popoludnie na korčuliach.

podrobnosti 9 2. 2016

Lyžiarsky výcvik 2016

Začal sa druhý polrok školského roka a s ním nadišiel aj čas na lyžiarsky výcvik. Všetci boli nadšení a nevedeli sa dočkať chvíle keď nasadnú do autobusu plného svojich priateľov. Cesta na Oravu bola pomerne dlhá, no kým sme sa rozprávali so spolužiakmi, čas ubehol ako voda.

podrobnosti 6. 2. 2016

Gymnaziáles 2016

V poslednú januárovú sobotu sa v spoločenskej sále Gymnázia Augusta Horislava Škultétyho opäť po roku rozozvučali plesové tóny hudobnej skupiny Fénix aby privítali návštevníkov tradičného Gymnaziálesu 2016.

podrobnosti 2. 2. 2016

Športový deň

Dňa 1.2.2016 (polročné prázdniny)usporiadalo Gymnázium A. H. Škultétyho pre žiakov 5. - 9. ročníka základných škôl okresu a svojich žiakov športový deň. Účastnikom sme ponúkli súťaž vo florbale a stolnom tenise jednotlivcov. Záujemcovia si mohli vyskúšať prácu v grafickom editore CorelDraw

Fotogaléria 2. 2. 2016

Archív starších článkov

Staršie články si môžete prečítať na ďalšej stránke.