Školské kolo chemickej olympiády kat. D

Chemická olympiáda je postupová súťaž organizovaná v SR ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov.
56. ročník tejto súťaže začal školským kolom kategórie D, ktoré sa uskutočnilo 7. februára 2020. Zúčastnili sa ho dve žiačky kvarty – Linda Cuperová a Michaela Hrubčová. Obe teoretickú aj praktickú časť vyriešili úspešne a tak postupujú do okresného kola, ktoré sa bude konať 20. marca 2019 na ZŠ ul. Komenského vo Veľkom Krtíši.
Obom dievčatám budeme držať palce.