Pripomienky a návrhy

Máte návrh, ako by sme mohli robiť veci lepšie? Máte pripomienky k fungovaniu našej školy? Dajte nám, prosím, o nich vedieť. Vaše návrhy, nápady a pripomienky budeme pozorne čítať a použijeme ich pre zlepšenie našej práce.

Vaše pripomienky a návrhy uveďte, prosím, do formulára.

Sťažnosti na fungovanie školy môžete adresovať aj zriaďovateľovi školy, ktorým je Banskobystrický samosprávny kraj: