Zo života školy

Prednáška Vlastné podstatné mená – svedkovia našej minulosti

Študenti 3.A a 3.B triedy sa zúčastnili na prednáške prof. Mgr. Jaromíra Krška, PhD. z Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v B. Bystrici. Pán profesor navštívil 18.2.2020 naše gymnázium a jeho prednáška Vlastné podstatné mená – svedkovia našej minulosti odznela v rámci tematického celku Náučný štýl.

podrobnosti 18. 2. 2020

Veselica v ľadovom kráľovstve

Každý potrebuje oddych. Či už aktívny, alebo pasívny. Niekto si dokáže vyčistiť hlavu pri športe, niekto zase pri čítaní zaujímavej knihy a niekomu k úplnej spokojnosti stačí aj príjemné zdriemnutie vo vlastnej posteli... Najlepším všeliekom, ako sa hovorí, je však hudba... V kalendári visí dátum 31. 01. 2020. Niečo sa chystá. Posledný januárový piatok sa v našom gymnáziu uskutočnil ďalší úspešný ročník študentského plesu.

podrobnosti 31. 1. 2020

Európske dni jazykov

Posledný týždeň vyučovania pred vianočnými prázdninami sa na Gymnáziu A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši niesol v duchu cudzích jazykov. Gymnazisti už po štvrtýkrát vyvinuli iniciatívu zorganizovať vedomostno-zábavné predpoludnie pre žiakov ôsmeho a deviateho ročníka základný škôl pod názvom Európske dni jazykov.

podrobnosti 19. 12. 2019

Mikuláš 2019

6. decembra pravidelne zavíta do našej školy Mikuláš spolu s Anjelom a Čertom. Stalo sa tak aj tohto roku.

podrobnosti 6. 12. 2019

Mikulášske trhy v škole

V predvianočnom čase sme sa vrátili k tradicii Mikulášskych trhov v škole. Táto aktivita pripadla študentom 2.A a sexty, ktorý trhy pripravili, propagovali a 4.12.2019 aj uskutočnili.

podrobnosti 4. 12. 2019

Čaj o piatej s našimi rodákmi

Dňa 2. decembra 2019 sa v našom malom mestečku konal už 4. ročník akcie, ktorá nesie názov Čaj o piatej o piatej s našimi rodákmi. Obyvateľom Veľkého Krtíša určite netreba viac toto podujatie predstavovať, nakoľko je domácimi veľmi obľúbená.

podrobnosti 2. 12. 2019

exkurzia

Irán - zahalená krása

Cestu do Iránu zažili v stredu 20. novembra 2019 študenti 2.A a sexty v rámci vyučovania geografie.
Prednáška spojená s diskusiou a premietaním ukážok zo svojich ciest nám už je známa z predchádzajúcich ročníkov, kedy sme sa dozvedeli veľa zaujímavého o Kube a Vietname.
Spoznávanie nám umožnil Svet okolo nás - celoštátny vzdelávací projekt. Tentokrát bol na rade Irán so svojimi prírodnými a najmä kultúrnymi krásami.

podrobnosti 20. 11. 2019

exkurzia

SEEDS

Po príchode do školy z jesenných prázdnin sa v našej škole zastavil trojčlenný tím nadšencov s neziskovej organizácie SEEDS. Študenti sa tešili, že sa v tento deň veľmi nezadýchajú pri učení, no opak bol pravdou. Netrvalo dlho a interaktívne a poučné prednášky všetkých prítomných postupne a najmä nenápadne vtiahli do deja. Prednášajúci boli skúsení cestovatelia, ktorí vďaka spôsobu podania vybranej témy a svojej autentickosti, prinútili nejedného zo študentov, viac sa zamyslieť a uznať, že aj toto je spôsob ako sa dajú získať nové informácie a vedomosti. O čom sme diskutovali?

podrobnosti 5. 11. 2019

Imatrikulácie - 1A

Príchod na strednú školu je veľkou zmenou pre každého jedného študenta. Nové prostredie, novučičké tváre v podobe spolužiakov a učiteľov, ďalšia etapa života... Toto je prerod, ktorý má mať svoju vlastnú ceremóniu – imatrikulácie.

podrobnosti 12. 10. 2018

exkurzia

Základný plavecký kurz

21.-25. október 2019

Žiaci sekundy nadobudli a zdokonalili pohybové zručnosti v plaveckom bazéne pod odborným dohľadom vyučujúcich telesnej a športovej výchovy.

Chválime ich športového i tímového ducha, neutíchajúci záujem o vodné pólo a aj priateľskú atmosféru počas celého kurzu.

podrobnosti 29. 10. 2019

VAPAC 2018

Svitlo na pekné slnečné ráno a žiaci III. A, septimy a IV. A sa vybrali do hlavného mesta našej vlasti. V sprievode pani profesorky Mgr. Drdošovej a pána profesora PaedDr. Antolova absolvovali, každoročne usporiadaný, Veľtrh vysokých škôl – VAPAC.

podrobnosti 10. 10. 2018

Imatrikulácie - prima

5.10.2018 sme v radoch našich žiakov privítali našich primánov
Žiaci sekundy pripavili pre nich na privítanie zaujímavé popoludnie plné úloh a zábavy.

Fotogaléria 5. 10. 2018

Medzinárodný deň nepočujúcich

Dnes sme v sekunde „posunkovali“ s p. Ľubkou Šarinovou. v rámci hodiny slovenského jazyka sme sa dozvedeli veľa o tom, ako nepočujúci komunikujú a vnímajú svet okolo seba. Zároveň sme si tak pripomenuli Medzinárodný deň nepočujúcich, ktorý tento rok pripadol na nedeľu 30.9.2018

podrobnosti 30. 9. 2018

Tie naše krásne Tatry

Poznávanie prírody a vlastného bohatstva našej nádhernej zeme patrí k jedným z najkrajších dobrodružstiev života každého Slováka. Práve žiaci III. A a septimy mali tú česť tohto roku sa zoznámiť s najmenšími veľhorami sveta – Tatrami. Aj keď sú najmenšie svojho druhu, zapísali sa vysokou hodnotou všetkým z nás do duše i pamäte. A to vďaka Kurzu ochrany života a zdravia, spojeného s triednym výletom, ktorý sa uskutočnil v dňoch 24. až 28. 9. 2018.

podrobnosti 28. 9. 2018

Športový deň

Na športovom dni, 25.6.2018, si naši žiaci zmerali sily vo viacerých športových disciplínach

Fotogaléria 25. 6. 2018

STRETNUTIE S ANNOU FRANKOVOU

Školské vyučovanie je zaujímavejšie za bránami školy ako v škole samotnej. Presvedčili sa o tom aj študenti sekundy a tercie. Obidve triedy sa 17. mája 2018 zúčastnili divadelného prestavenia Denník Anny Frankovej v Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene.

podrobnosti 17. 5. 2018

SVETOVÝ DEŇ VODY

22. marec vyhlásilo OSN za Svetový deň vody: svetové zásoby vôd sa postupne míňajú, pitná je voda je často ohrozená rôznym druhom znečistenia, neustále pribúdajú regióny, kde pitná voda nie je samozrejmosť. Je len na nás, ako budeme s vodou naďalej hospodáriť a aký postoj k jej ochrane zaujmeme.

podrobnosti 22. 3. 2018

Študentská vedecká konferencia

2. ročník "Študentskej vedeckej konferencie" sa konal 16.3.2018
Desať družstiev zložených zo študentov našej školy prezentovalo na nej výsledky svojho vedeckého bádania.

fotogaléria 16. 3. 2018

Deň otvorených dverí

V dňoch 2.3. a 3.3.2018 sme otvorili dvere našej školy žiakom deviateho a piateho ročníka ŽŠ

fotogaléria 5. 3. 2018

Vedecká hračka

V dňoch 26.2- 3.3.2018 sa v priestoroch spoločenskej miestnosti uskutočnila výstava „Vedecká hračka-more“

podrobnosti 5. 3. 2018

KARNEVAL NA ĽADE

Vo fašiangovom období sa na našej škole uskutočnil už 7. ročník tradičného karnevalu na ľade. Potrebné boli len korčule, dobré maskovanie a veselá nálada.
Odchod na jarné prázdniny sa tak pre našich študentov niesol v príjemnom karnevalovom duchu.

podrobnosti 16. 2. 2018

K multikultúre a tolerancii na krtíšskom gymnáziu

Týždeň od 21. do 25. januára 2018 bol na krtíšskom gymnáziu iný ako zvyčajne býva. Vyučovanie bolo prispôsobené projektu AIESEC Educate Slovakia , do ktorého sa naša škola zapojila. Projekt sa zameriava na žiakov základných a stredných škôl a pozostáva z týždňového učebného plánu, v rámci ktorého prichádzajú lektori z rôznych častí sveta. My sme na Gymnáziu A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši privítali lektorky Nadiiu Symonenko z Ukrajiny a Gitu Kurnia Selina z Jakarty, hlavného mesta Indonézie.

podrobnosti 27. 1. 2018

Študentský ples 2018

Dňa 19. 1. 2018 sa u nás na gymnáziu konal študentský ples. Príprava plesu bola opäť v rukách žiackej školskej rady, ktorá sa snaží pripraviť pre žiakov čo najlepšiu zábavu. Stretli sa tu hlavne naši žiaci, či už súčasní alebo bývalí, ale boli tu prítomní aj pán riaditeľ s manželkou, pani profesorka Holubová a zopár žiakov z iných škôl. Celý večer sa niesol v téme Benátsky karneval a masky niektorých študentov boli naozaj krásne.

podrobnosti 19. 1. 2018

Dni jazykov

Posledný týždeň vyučovania pred vianočnými prázdninami sa na Gymnáziu A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši niesol v duchu cudzích jazykov. Gymnazisti už po druhýkrát vyvinuli iniciatívu zorganizovať vedomostno-zábavné predpoludnie pod názvom Dni jazykov. Podujatie bolo určené predovšetkým žiakom ôsmeho a deviateho ročníka základných škôl a účasť bola naozaj hojná. Veď nás navštívilo viac ako dvesto tínedžerov.

podrobnosti 22. 12. 2017

Čaj o piatej číslo dva

Dvadsiateho deviateho novembra sa kultúrny život nášho mesta niesol v duchu dlho očakávanej a pripravovanej akcie „Čaj o piatej“.
Nápad bývalej študentky nášho Gymnázia, Laury Kováčovej, zorganizovať „talkshow“ s našimi rodákmi minulý rok zožal obrovský úspech, a tak sa na pódiu so svojim moderátorským kolegom, Adamom Marenišťákom, ukázala po druhý krát. Síce hosťami boli pre našu generáciu menej známe osobnosti, do diskusie prispeli veľmi zaujímavými príbehmi, postrehmi a poučnými slovami či radami do života.

podrobnosti 1. 12. 2017

MIKULÁŠSKY DEŇ

Každý rok sa tešíme na začiatok decembra a sladké prekvapenia od Mikuláša. Ani teraz to nebolo inak :)
Sladký úsmev zažiaril našim študentom, učiteľom aj ostatnému personálu školy. Celú atmosféru dotvorilo vianočné či mikulášske oblečenie a doplnky všetkých druhov: vianočné svetríky, či ponožky, čertovské rožky i anjelské krídla. Aj taký bol náš Mikulášsky deň.

Fotogaléria 6. 12. 2017

1. december - DEŇ BOJA PROTI AIDS

Červené stužky sú symbolom 1. decembra – Svetového dňa boja proti AIDS. Vytvorením živej stuhy sme sa aj tentokrát pripojili do celoslovenskej kampane Červené stužky.
Súčasne sme sa všetci obliekli do červenej a urobili si opäť netradičný deň v škole. Tento rok naša stuha výraznejšie vynikla na čerstvo napadanej snehovej nádielke :)

Fotogaléria 1. 12. 2017

DEŇ V TEPLÁKOCH

Netradične - pohodlne - teplákovo bolo v stredu 15. novembra 2017. Ďalší zo série farebných a zároveň netradičných dní sa niesol v športovom duchu. Toto zadanie nebol žiaden problém, vytiahnuť zo skrine svoje obľúbené, pohodlnené tepláky či mikinu dokáže každý :)

Fotogaléria 15. 11. 2017

PRÚŽKOVANÝ DEŇ

Celoročná súťaž tried DEŇ V ŠKOLE NETRADIČNE alias farebné dni sa v tomto školskom roku začala s nádychom prúžkov, pásikov a čiarok všetkých druhov :)
Ďakujeme všetkým za aktívnu účasť, aj Rade rodičov pri GAHS, ktorá už tradične našu aktivitu podporuje.
Tešíme sa na ďalšie kolá :)

Fotogaléria 19. 10. 2017

Historická exkurzia – Revúca, Kraskovo 2017

V pondelok 9. októbra 2017 sme sa vydali na potulky Banskobystrickým krajom po stopách Augusta Horislava Škultétyho, veľkokrtíšskeho rodáka, ktorý celý svoj život zasvätil službe slovenskému národu. Ako študenti gymnázia, nesúceho jeho meno, sme boli zvedaví, kde tento Slovák veľkého srdca a veľkých činov žil a pôsobil. Exkurziu pre nás zorganizovala pani Mgr. Mária Hroncová, predsedníčka Spoločnosti A. H. Škultétyho a bývalá riaditeľka nášho gymnázia. Z pedagogického zboru nás sprevádzali pani profesorka Mgr. Martina Demeterová a pán profesor PaedDr. Pavel Antolov

podrobnosti 10. 10. 2017

IMATRIKULÁCIE

Šiesty október. V priestoroch našej školy zavládol zvláštny nepokoj. Na chodbách sa zjavovali žiaci s neobyčajným mejkapom a tým priťahovali pozornosť nás, dlhoročných š tudentov gymnázia. Nastal totiž čas imatrikulácií.

podrobnosti 10. 10. 2017

Medzinárodný deň detí

Rok sa s rokom stretol a v kalendári opäť svietil dátum 1. jún. Na jednej strane radosť, že školský rok sa pomaly, ale isto chýli ku koncu, na druhej však očakávanie, aký program nám vymyslia naši starší spolužiaci. Tak ako aj na iných školách, aj na tej našej sme Deň detí oslávili v plnej kráse.

podrobnosti 1. 6. 2017

Folklórny deň

Folklórny tanec, spev, kroj, básne a piesne, ale aj zvyky, tradície a nárečia, sú neoddeliteľnou súčasťou histórie kultúry nášho slovenského kraja a patria k našej národnej pýche. Veď čo môže byť krajšie ako slovenské devy a šuhaji v krásnych ľudových krojoch, tancujúc a spievajúc folklórne tance a piesne?

Preto sme dňa 28.4.2017 zorganizovali na našom Gymnáziu A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši výnimočný Folklórny deň.

podrobnosti 28. 4. 2017

Návšteva predsedníčky Ukrajinsko–slovenskej iniciatívy

Dňa 25. apríla 2017 študenti tried: I.A, II.A a II.B mali tú česť sa zoznámiť a diskutovať s pani Ľudmilou Verbickou, predsedníčkou Ukrajinsko-slovenskej iniciatívy. Pani Ľudmila žije na Slovensku od roku 1990, venuje sa podpore transformačným procesom na Ukrajine a výrazne napomáha k budovaniu občianskej spoločnosti u nášho východného suseda.

podrobnosti 25. 4. 2017

RETRO DEŇ

1. apríl je vždy dôvod na humorné situácie a zábavu. Ani u nás to nebolo inak. V piatok 31. marca 2017 študenti 1.A triedy pripravili zaujímavý a veselý program v spoločenskej miestnosti, spojený s retro diskotékou aj súťažou o najlepší kostým.

podrobnosti 31. 3. 2017

Gymnazisti sa učili predávať svoje projekty

V stredu 29.3. 2017 sa v priestoroch našej školy uskutočnilo stretnutie študentov zapojených do tvorby bádateľských projektov s pánom Tigranom Aleksanyanom. Pán Tigran Aleksanyan študoval medzinárodné vzťahy a od ukončenia školy sa venuje infraštruktúre na podporu podnikania. Je súčasťou tímu Slovenskej sporiteľne, kde rozvíja Program pre začínajúcich podnikateľov.

podrobnosti 29. 3. 2017

Mladí výskumníci z Gymnázia A. H. Škultétyho

Gymnázium A. H. Škultétyho aj tento rok ukázalo šikovnosť svojich študentov, ktorí si mohli vyskúšať svoje bádateľské schopnosti v 1. ročníku študentskej vedeckej konferencie (ŠVK)- 17.3.2017.

podrobnosti 17. 3. 2017

Návšteva veľvyslanca USA na Gymnáziu A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši

Vo štvrtok 16. marca 2017 sme v našom gymnáziu privítali veľvyslanca USA pána Adama Sterlinga. So študentmi 3. ročníka a septimy diskutoval o aktuálnych občianskych témach, ako sú xenofóbia a rasizmus.

podrobnosti 16. 3. 2017

Študentský ples

Dňa 27.1. 2017 sa u nás na gymnáziu konal študentský ples, ktorý pripravili pre svojich spolužiakov členovia žiackej školskej rady. Stretli sa tu hlDavne naši žiaci, či už súčasní alebo bývalí, ale boli tu prítomní aj pán zástupca, pani profesorky a zopár žiakov z iných škôl. Celý večer sa niesol v znamení príjemnej nálady a tanečnej hudby s témou kvety.

podrobnosti 27. 1. 2017

Vianočné kompozície a Deň čaju

14.12.2016 – organizovala 3.B trieda spolu s triednou profesorkou v spoločenskej miestnosti Gymnázia A.H.Škultétyho „Deň čaju“. Chlapci 3.B triedy varili rôzne bylinkové čaje a ponúkali ich spolu s pečivom svojim spolužiakom, študentom z iných tried Gymnázia a profesorom.

Dňa 21.12.2016 sa v spoločenskej miestnosti Gymnázia vo Veľkom Krtíši uskutočnila súťaž v aranžovaní vianočných kompozícií, ktorú organizovala Mgr. Lívia Cibuľová a RNDr. Darina Kortišová.

podrobnosti 22. 12. 2016

Beseda s úspešnou bývalou študentkou alebo sú jazykové znalosti dôležité?

Dňa 21.12.2016 naše gymnázium navštívila bývala študentka, JUDr. Michaela Vavríková. Spolu s jej manželom, ktorý ju v tento deň sprevádzal, nás preniesli do svojho osobného života. Pripravili si zaujímavú prezentáciu o Európskej Únii, o ich práci v Bruseli.

podrobnosti 21. 12. 2016

Týždeň jazykov

Posledný týždeň vyučovania pred vianočnými prázdninami sa na Gymnáziu A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši niesol v duchu cudzích jazykov. Gymnazisti vyvinuli iniciatívu zorganizovať vedomostno-zábavné predpoludnie pod názvom Týždeň jazykov. Podujatie bolo určené predovšetkým žiakom ôsmeho a deviateho ročníka základných škôl a účasť bola naozaj hojná. Veď nás navštívilo viac ako dvesto tínedžerov.

podrobnosti 21. 12. 2016

Úsmev ako dar

Predvianočný čas má svoje čaro aj v tom, že častejšie myslíme aj iných a máme snahu pomáhať.

Preto sme reagovali na výzvu zapojiť sa do verejnej finančnej zbierky a pomôcť tak deťom žijúcich v detských domovoch.

podrobnosti 16. 12. 2016

KURZ KORČUĽOVANIA

V termíne 12. – 16. decembra 2016 žiaci triedy príma úspešne absolvovali kurz korčuľovania. Začiatky bývajú náročné a tak tomu bolo aj na ľadovej ploche. Až po dôkladnom rozkorčuľovaní sa aj tí zdatnejší z triedy cítili viac vo svojej koži.

podrobnosti 16. 12. 2016

Vianočná zbierka UNICEF

Vianoce sú obdobím pokoja a radosti, obdobím, ktoré trávime s rodinou, priateľmi a našimi najbližšími. Je taktiež obdobím, kedy pociťujeme ešte väčšiu túžbu pomáhať tým, ktorí nemajú toľko šťastia ako my. UNICEF nie je výnimkou.
Vo štvrtok 8.12.2016 prostredníctvom vianočnej zbierky prispeli na pomoc deťom na Ukrajine aj obyvatelia nášho mesta.

podrobnosti 8. 12. 2016

Mikuláš 2016

Aj tohto roku zavítal medzi žiakov našej školy Mikuláš spolu s Čertom a Anjelom. Navštívil všetky triedy a za krátku básničku alebo pesničku obdaroval všetky deti malou sladkosťou. Ako to vyzeralo v triedach pri návšteve Mikuláša si pozrite na fotografiách.

podrobnosti 6. 12. 2016

ČERVENÝ DEŇ

1. december = Svetový deň boja proti AIDS
Každý rok si v tento deň pripomíname milióny obetí a množstvo trpiacich zákernou chorobou AIDS. Symbolicky sme preto podporu vyjadrili vytvorením živej stuhy na nádvorí školy. My všetci oblečení v červenom a stuha ako symbol nádeje.

podrobnosti 1. 12. 2016

ANGLO-AMERICKÝ DEŇ

Svoju premiéru zažil ďalší netradičný deň, ktorý iniciovali naši učitelia anglického jazyka. Naplánovali sme ho na 24. november 2016 a niesol sa v anglicko-americkom duchu. Pripomenuli sme si tak Deň vďakyvzdania a súčasne sme upozornili na významné postavenie anglického jazyka.

podrobnosti 24. 11. 2016

Medzinárodný deň študentstva

Dňa 18.11.2016 sme na oslávili Medzinárodný deň študentstva. Študenti sa zapojili do viacerých aktivít - vedomostný kvíz, ktorého sa zúčastnili družstvá všetkých tried, volejbalový turnaj pre študentov vyšších tried osemročného gymnázia a všetky triedy štvorročného gymnázia.
Na triednických hodinách si žiaci pripravili informácie o históri 17. novembra a diskutovali o nich s vyučujúcimi

Fotogaléria 19. 11. 2016

DEŇ V TEPLÁKOCH

Novembrová streda, v kalendári 16. 11. 2016, opäť sa niečo chystá: tento deň mal svoje čaro pre všetkých, ktorí sa cítia najpohodlnejšie v teplákoch.

podrobnosti 16. 11. 2016

Študentská kvapka krvi

Dve študentky Jozefína Celíková a Dominika Balgová sa dňa 3. 11. 2016 v skorých, ranných hodinách zúčastnili Študentskej kvapky krvi.

Chcelo to veľkú dávku odvahy a odhodlania. Všetok strach sa však rozplynul potom, ako ich privítal ústretový a príjemný zdravotný personál. Aj pán doktor bol veľmi priateľský a ochotne a vľúdne im vysvetlil výsledky krvných testov.

podrobnosti 3. 11. 2016

Back to school – Návrat do školy

Dňa 2.11. 2016 sa na našom gymnáziu uskutočnil projekt „Back to school – Návrat do školy“ – iniciatíva EÚ na výmenu názorov pre žiakov druhého a tretieho ročníka.

podrobnosti 2. 11. 2016

HALLOWEEN 2016

Pred začiatkom jesenných prázdnin sme využili príležitosť na vytvorenie strašidelnej atmosféry v škole. Naštartovali sme tak ďalší ročník už tradičnej súťaže triednych kolektívov „DEŇ V ŠKOLE NETRADIČNE“ alias farebné dni.

podrobnosti 27. 10. 2016

EXKURZIA - PODNIKANIE V CESTOVNOM RUCHU

Dňa 24.októbra 2016 sme sa na hodine voliteľného predmetu Podnikanie v cestovnom ruchu zúčastnili exkurzie vo firme ERCE, s.r.o. Tento podnik s rodinnou filozofiou patrí v súčasnosti k popredným výrobcom cestovín na Slovensku. Symbolicky sme našu návštevu uskutočnili práve v čase, keď majú cestoviny svoj sviatok - Svetový deň cestovín :)

podrobnosti 24. 10. 2016

Plavecký výcvik sekundy

Plavecký výcvik sa začal v pondelok 17.10.2016 a trval do 21.10.2016 .Celá trieda sme sa každé ráno stretli pred plavárňou vo Veľkom Krtíši. V šatniach sme sa poprezliekali do plaviek a streli sme sa pri bazéne kde sme vždy začínali krátkou rozcvičkou. Od 8,00 do 9,00 hod. sme mali rozplávanie a plávanie hravou formou (hrali sme vodné pólo, potápali sme, hádzali sme si lopty).

podrobnosti 22. 10. 2016

Imatrikulácia

Imatrikulácie v Gymnáziu A. H. Škultétyho sa niesli v duchu Harryho Pottera. Ráno, v piatok 14. októbra 2016 sa na tvárach primanov a prvákov zračili rôzne emócie. Skrášľovacia procedúra sa konala cez veľkú prestávku, kedy žiaci sekundy maľovali tváre žiakom z primy a druháci zasa tváre prvákov. A poobede o 14:00 sa imatrikulácie začali.

podrobnosti 14. 10. 2016

Kurz ochrany života a zdravia 2016

Každoročne sa gymnazisti na jeseň vracajú do Vysokých Tatier, aby si v praxi overili získané poznatky a vedomosti z učiva o ochrane života a zdravia, prírody a ekológii životného prostredia. Národný park im poskytuje všetko , čo k tomu potrebujú.

Dňa 25.9.29.9.2016 sme sa my žiaci III.A, III.B a septimy zúčastnili na Kurze ochrany života a zdravia

podrobnosti 4. 10. 2016

Plavecký výcvik kvarty

16., 17. a 18. mája sme sa zúčastnili plaveckého výcviku. Cieľom bolo zlepšenie našich plaveckých schopností. Na starosti nás mala pani profesorka Krotáková.

podrobnosti 20 5. 2016

UNICEF Týždeň modrého gombíka 2016

Aj v uliciach nášho mesta sme vo štvrtok 19. mája 2016 mali možnosť podporiť celoslovenskú kampaň, ktorú organizuje Unicef Slovensko - Týždeň modrého gombíka. Zbierku už tradične pomáhajú realizovať dobrovoľníci - študenti Gymnázia A. H. Škultétyho. Tento rok rozdávali symbolické nálepky modrého gombíka ako prejav vďaky za podporu.

podrobnosti 20 5. 2016

22. apríl DEŇ ZEME

Deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Tento deň sa začal oslavovať od roku 1970. Jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch poskytované Zemou. Je potreba si uvedomiť, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto sa treba chrániť jej poklady aj pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi.

podrobnosti 22 4. 2016

Deň narcisov – 15.4.2016

Deň narcisov – 15.4.2016 – bol ako tradične dňom, kedy študenti Gymnázia A.H.Škultétyho pod vedením RNDr. Dariny Kortišovej organizovali zbierku na podporu onkologicky chorých pacientov. Zbierky sa zúčastnili triedy 2.B a 1.A. Vyzbierali sme spolu 1943,71 eur.

podrobnosti 15. 4. 2016

RETRO DEŇ

1. apríl sme oslávili opäť netradične, veselo a zábavne v RETRO štýle. Triedy hýrili farbami, rôznorodým oblečením v pestrých farbách i materiáloch a najmä v dobrej nálade. Chválime všetkých, ktorí nabrali odvahu a svojim prejavom podporili ďalší netradičný deň v škole

Fotogaléria 1. 4. 2016

KARNEVAL NA ĽADE

Obdobie fašiangov sa na našej škole nieslo v karnevalovom duchu. V utorok 9. februára 2016 sme sa po obede presunuli na zimný štadión , kde na nás čakalo zábavné popoludnie na korčuliach.

podrobnosti 9. 2. 2016

VALENTÍNSKA KVAPKA KRVI

Dňa 2. februára sa študenti gymnázia zapojili do darovania krvi. Darovanie krvi sa uskutočnilo z príležitosti Valentína a akcia niesla názov Valentínska kvapka krvi. Valentínska kvapka krvi je druhou najväčšou kampaňou, ktorú organizuje Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR a hematologicko-transfúznymi oddeleniami nemocníc..

podrobnosti 2. 2. 2016

Gymnaziáles 2016

V poslednú januárovú sobotu sa v spoločenskej sále Gymnázia Augusta Horislava Škultétyho opäť po roku rozozvučali plesové tóny hudobnej skupiny Fénix aby privítali návštevníkov tradičného Gymnaziálesu 2016.

podrobnosti 2. 2. 2016

ZBER PAPIERA – súťaž tried

Chrániť prírodu a obmedziť tvorbu odpadu by v súčasnosti už mala byť samozrejmosť. Vedieme k tomu aj našich študentov. Na jeseň sme aj tento školský rok vyhlásili súťaž v zbere papiera. Spolu sa nám podarilo vyzbierať takmer 1,5 tony starého papiera.

podrobnosti 2. 2. 2016

Exkurzia na Modrý Kameň

Dňa 27.1.2016 sme so spolužiakmi, v rámci voliteľného predmetu Podnikanie v cestovnom ruchu uskutočnili exkurziu na Hrad Modrý Kameň. Rozhodli sme sa tak preto, lebo sme si túto lokalitu vybrali ako hlavnú tému do súťaže Vitajte v našom regióne – 22. marec 2016 v Bratislave ( celoslovenský veľtrh študentských tímov).

podrobnosti 27. 1. 2016

Študentský ples 2016

Dňa 22.1. 2016 sa u nás na gymnáziu konal študentský ples. Stretli sa tu hlavne naši žiaci, či už súčasní alebo bývalí, ale boli tu prítomní aj pán riaditeľ, pani profesorky a zopár žiakov z iných škôl. Celý večer sa niesol v znamení príjemnej nálady a tanečnej hudby.

podrobnosti 23. 1. 2016

Gymnaziálne Vianoce

Posledný deň vyučovania v starom roku ( 22.12.2015 ) sa v našom gymnáziu uskutočnil ďalší ročník vianočných trhov. Organizátorom bola opäť študentská akciová spoločnosť – tento rok nesie názov CK Trip Travel. Naším cieľom bolo zabezpečiť celkovú organizáciu trhov, marketing, pripraviť priestor i stánky pre jednotlivých predajcov.
Vianočné trhy sa konali v čase od 8:00 do 12:30 a predávajúcimi boli najmä študenti gymnázia.

podrobnosti 22. 12. 2015

1. december = Svetový deň boja proti AIDS

Tento deň vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v roku 1988. Jeho cieľom je upozorňovať ľudí na problém AIDS, zlepšiť ich vedomosti o tejto chorobe, jej šírení a najmä prevencii. Svet bojuje s touto zákernou chorobou od roku 1981, na Slovensku bol prvý prípad zaznamenaný v roku 1985.

podrobnosti 01. 12. 2015

Salamanka – mesto univerzít z historickým duchom

Tento rok získala Mgr. Martina Holubová štipendium pre profesorov v krásnom španielskom meste Salamanka. Pobyt spočíval v 20 hodinách gramatiky a komunikácie. Poobedňajšie hodiny boli zamerané na spoznávanie španielskej kultúry a gastronómie.
Štipendia sa zúčastnili aj učitelia z Chile, Holandska, Poľska, Talianska, Škótska a Anglicka.

podrobnosti 01. 12. 2015

Modelový Európsky Parlament Berlín 2015

Tento rok sa náš študent, Kristián Toldy zúčastnil prestížnej konferencie v Nemecku. Bol zvolený ako hlava delegácie zo Slovenska, takže naňho padlo pár extra úloh navyše.

podrobnosti 01. 12. 2015

Beseda so spisovateľom

Dňa 1.12.2015 prišiel do našej školy pán Miroslav Farkaš, autor knihy o rodine a rodinnej výchove. V spoločenskej miestnosti gymázia sa sa zišli žiaci štvorročného gymnázia okrem maturantov. Pán Farkaš im porozprával o mnohých zaujímavých témach, ktoré súvisia s rodinou a láskou.

01. 12. 2015

Maliar Novohradu Ľudovít Kubáni

Miestny odbor Matice slovenskej vo Veľkom Krtíši vyhlásil 2. ročník výtvarnej súťaže „Maliar Novohradu Ľudovít Kubáni“.

podrobnosti 29. 11. 2015

Valné zhromaždenie CK Trip Tour

Dňa 19.11.2015 sa v triede 3.A uskutočnilo Valné zhromaždenie s akcionármi študentskej spoločnosti CK Trip Tour.
Predchádzal mu predaj akcií, ktorý sa úspešne uskutočnil začiatkom mesiaca november. Predalo sa všetkých 100 ks, s tým že jeden akcionár môže lastniť najviac 3 akcií a zamestnanci CK maximálne 1 ks.

Zasadnutie sa uskutočnilo v kruhu akcionárov pod vedením predsedajúceho Erika Mihálika. Pod dohľadom dozornej rady v zložení: Miroslava Čopová, Adam Kubinec a Christián Lauko sa odsúhlasili všetky návrhy vrátane rozpočtu, výletov a exkurzii, ktoré CK Trip Tour pripravuje.
Tešíme sa na Vás počas celého šk. roka 2015/16 – zamestnanci CK Trip Tour

Fotogalériati 19. 11. 2015

Plavecký výcvik sekundy

Koncom októbra nám na spestrenie školského roka naša škola, Gymnázium A. H. Škultétyho umožnila návštevu plaveckého kurzu v krytej plavárni vo Veľkom Krtíši. Veľmi nás potešilo, keď sme sa dozvedeli, že sa nebudeme týždeň pred jesennými prázdninami učiť.

podrobnosti 18. 10. 2015

Imatrikulácia

Imatrikulačný večierok v Gymnáziu A. H. Škultétyho sa niesol v duchu „Noc oskarov“. V piatok 16. Októbra 2015 oficiálne II.A a II.B privítala tohtoročných prváčikov. Ráno prichádzali veselí, no kúsok vystrašení, čo im tento veľký deň prinesie. Po vyučovaní o 16:00 sa zišli všetci prváci a najmä zvedavci v spoločenskej miestnosti. Keď už boli oblečení v netradičnom odeve a vymaľovaní, program sa mohol začať.

podrobnosti 18. 10. 2015

Zem živiteľka 2015

Vždy, keď sa ohlási jeseň, keď odletia lastovičky do teplých krajín, žiaci nášho Gymnázia A.H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši sa tešia na jesennú akciu – Zem živiteľka.
Na hodinách výtvarnej výchovy majú jesennú tému. Táto akcia je spojená s výstavkou všetkého zdravého, čo sa urodí v našich záhradkách. Tak to bolo i tento rok. Od 12. 10 – do 15. 10. bola zrealizovaná výstavka v spoločenskej miestnosti. Kto mohol, priniesol niečo dobré zo svojej úrody.

podrobnosti 15. 10. 2015

Študenti 3.A – Uchvátení Vysokými Tatrami

Koncom septembra sa študenti 3.A triedy vybrali na Kurz ochrany života a zdravia – človeka a prírody do Vysokých Tatier. Po dlhej ceste sme sa ubytovali v zariadení Škola v prírode Detský Raj v Tatranskej Lesnej len dva kilometre od Tatranskej Lomnice. Naším cieľom bolo vzdelávanie sa v oblasti ochrany prírody a života človeka, no i spoznávanie krás našich veľhôr – Tatier a okolia.

podrobnosti 05. 10. 2015

Paličkovaná čipka

Kneplovanie, pletenie, baba, bábence, prívyk, remeň – aj takto sa hovorí paličkovaniu a pracovným pomôckam, ktoré čipkárky používajú a odjakživa svojimi šikovnými prstami vytvárajú dielka plné nehy a krásy z bielych, ale aj rôznofarebných nitiek pripomínajúcich pavučinky.
Dňa 30.9.2015 zavítala do nášho Gymnázia vo Veľkom Krtíší Mgr. Iveta Žlnková, bývalá pedagogička , ktorá sa už roky venuje paličkovaniu čipky s tradičnými vzormi z oblasti Hontu. Svoju tvorbu prezentuje na výstavách usporadúvaných na Slovensku aj v zahraničí (Vamberk, Prešov, Praha, Bratislava, Atény, Gent).

podrobnosti 30. 09. 2015

Dni nezábudiek 2015

Začiatkom jesene sme tradične podporili zbierku na pomoc duševne chorým - DNI NEZÁBUDIEK. Celoslovenskú kampaň DNI NEZÁBUDIEK 2015 sprevádza celonárodná zbierka, ktorú podporujú aj známe herecké osobnosti Anna Šišková a Matej Landl.

podrobnosti 17. 09. 2015

MODELOVÁ KONFERENCIA SPOJENÝCH NÁRODOV V LÜBECKU

Tak, ako pred rokom, tak aj teraz sme sa my študenti Gymnázia A.H.Škultétyho znovu rozhodli zúčastniť na modelovej konferencii, no tentoraz nie v Holandsku, ale v Nemecku.
My (Dominika Meňušová, Attila Rados, Kristián Toldy, Michaela Schmidtová, Doris Sisková) sme spoločne s našou skvelou pani profesorkou Magdalénou Gyurászovou vybrali do krásneho mesta Lübeck.

No nešli sme sa sem len zabaviť a spoznať pár nových ľudí. Náš cieľ bola Medzinárodná modelová konferencia spojených národov v Lübecku (Model United Nations Of Lübeck=MUNOL), ktorá prebiehala výlučne v anglickom jazyku./p>

podrobnosti 26. 06. 2015

Náš posledný plavecký výcvik

Dnes sme mohli konečne zažiť niečo, čo sa líši od večného sedenia a bdenia nad učebnicami. Konal sa plavecký výcvik triedy kvarta.
Na začiatku dňa nám počasie veľmi neprialo. Ráno bolo chladné a pochybujem že sa vôbec niekomu z našej skupinky chcelo stávať. Chceš, nechceš musíš.

podrobnosti 25. 06. 2015

Maturitný deň kultúrne i športovo

Dňa 27. mája 2015 sme prežili maturitný deň veľmi netradične. Strávili sme ho totiž kultúrne i športovo. Najskôr sme sa všetci chytali za svoje brušká počas divadelného predstavenia Hľadá sa nový manžel v MKS vo Veľkom Krtíši. Takmer dve hodiny nás totiž zabávali herci z banskobystrického Divadla Clipperton. Ich herecké výkony boli naozaj obdivuhodné.

podrobnosti 27. 05. 2015

Týždeň modrého gombíka

Modrý gombík je celoslovenská kampaň, ktorú organizuje UNICEF Slovensko každý rok v máji. Aj tento rok ste v uliciach n ášho mesta mohli stretnúť dobrovoľníkov - študentov Gymnázia A. H. Škultétyho V. Krtíš, ktorí za príspevok poďakovali modrým plsteným gombíkom, prípadne nálepkou gombíka. Gombík je totiž symbolom detstva a spájania dvoch svetov – toho nášho a sveta, v ktorom sú deti odkázané na našu pomoc.

podrobnosti 18. 05. 2015

Etická výchova netradične

Dňa 24. marca 2015 sa študenti etickej výchovy v poobedňajších hodinách vybrali na exkurziu do Rodinného centra Hruštička vo Veľkom Krtíši. Sprievodkyňou im bola jeho zakladateľka a pani riaditeľka v jednej osobe – Mgr. Veronika Hrušková.

podrobnosti 24. 3. 2015

MODRÝ DEŇ

22. marec, vyhlásený Valným zhromaždením OSN za Svetový deň vody, je príležitosťou na organizovanie aktivít, ktoré majú smerovať k podpore informovanosti verejnosti o význame vody pre život.
K oslave vody sa pripájajú každý rok aj naši študenti. Farbami vody v jej rôznych odtieňoch sme sa v piatok 20. marca 2015 premenili na kvapky vody

podrobnosti 23. 3. 2015

ČIASTOČNÉ ZATMENIE SLNKA

Astronomické javy pozorovateľné v našich zemepisných šírkach sú pre nás výzvou zažiť a vidieť na vlastné oči vesmírne prekvapenia. Tak to bolo aj 20. marca 2015, keď sme netrpezlivo očakávali 69% zatmenie Slnka. Poveternostné podmienky boli vynikajúce. Vďaka skvelému počasiu sme sa mohli kochať týmto vesmírnym divadlom nielen cez prestávky, ale aj na hodinách fyziky a geografie.

podrobnosti 20. 03. 2015

Beseda na tému „Alkohol, drogy a zákon“

„Alkohol, drogy a zákon“ – pod týmto názvom sa uskutočnila dňa 3. marca 2015 na našom gymnáziu beseda s pani mjr. Mgr. Katarínou Nyékiovou z OR PZ VK. Besedy sa zúčastnili žiaci 1.A, 1.B a kvinty.
Po zaujímavom výklade pani majorky si žiaci pozreli krátke videa k tejto horúcej téme dnešných dní.

3. 3. 2015

Lyžiarsky výcvik

V dňoch 22. 2. – 27. 2. 2015 sme sa my, žiaci Gymnázia vo Veľkom Krtíši, so svojimi profesormi zúčastnili lyžiarskeho výcviku, ktorý sa konal v lyžiarskom stredisku Ski Krahule.

podrobnosti 26. 2. 2015

Študentský ples 2015

30. januára sa na našom gymnáziu uskutočnil tradičný študentský ples, ktorý pripravili pre svojich spolužiakov členovia žiackej školskej rady. Potom ako sa všetci usadili, moderátori večera – Kristián Toldy a Mária Malíková otvorili ples.

podrobnosti 30. 1. 2015

„Vianočné kompozície a Deň čaju „

Dňa 15.12.2014 sa v spoločenskej miestnosti Gymnázia vo Veľkom Krtíši uskutočnila súťaž v aranžovaní vianočných kompozícií, ktorú organizovala Mgr. Lívia Cibuľová a RNDr. Darina Kortišová.
Súťaže sa zúčastnili študenti Gymnázia zo všetkých ročníkov. Boli rozdelení do dvoch kategórií. Súťaž prebiehala v čase od 13.30 hod do 15.30 hod. a študenti už tradične z pripraveného materiálu vytvorili vianočné kompozície, ktoré nám príjemne navodili svojou vôňou vianočnú atmosféru.

podrobnosti 15. 12. 2014

VIANOČNÁ VIEDEŇ

Každý rok v predvianočnom čase pripravuje študentská cestovná kancelária na Gymnáziu A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši návštevu niektorej dostupnej metropoly. Tento rok sme si vybrali hlavné mesto Rakúska - Viedeň.

podrobnosti 10. 12. 2014

VIANOČNÁ NÁLADA NA GYMNÁZIU A.H.ŠKULTÉTYHO

V stredu 3.decembra 2014 sa v našej škole už po tretíkrát uskutočnili Mikulášske trhy. Toto tradičné podujatie pripravili a organizovali študenti v rámci voliteľného predmetu Podnikanie v cestovnom ruchu pod vedením Mgr. Miroslavy Čopovej.

Trhy okrem predaja, nákupov a úspešného zjednávania cien príjemne dotvorila myšlienka remeselnej výroby. Ich súčasťou boli tvorivé dielne, pod vedením pani farárky Mgr. Anny Kukulovej.

podrobnosti 3. 12. 2014

Deň študentstva

Dňa 17.11. slávia svoj deň všetci študenti na Slovensku. Aj tento rok sa naša škola rozhodla spríjemniť tento deň všetkým študentom na gymnáziu. V piatok sme prvé hodiny strávili sledovaním zaujímavého filmu v mestskom kine Baník. Určite si z príbehu o Pokojnom bojovníkovi každý vzal niečo, pretože film bol veľmi náučný a zároveň napínavý.

podrobnosti 14. 11. 2014

Imatrikulácie

7.11. 2014 sa študenti nášho Gymnázia potešili toľko očakávaným imatrikuláciám.
S prípravami sa začalo už v doobedňajších hodinách, kedy sa nováčikovia nevyhli menším skrášľovacím procesom.

podrobnosti 7. 11. 2014

Beseda so spisovateľom Jánom Petríkom

S budúcimi maturantmi, študentmi tried septima a III. A, sa o svoje skúsenosti a cenné rady podelil pán spisovateľ Ján Petrík. Dňa 23. a 24. októbra 2014 prednášal v našom gymnáziu o komunikácii a interpretácii umeleckého textu. Túto prednášku si ceníme o to viac, že p. Petrík k nám došiel až z východného Slovenska, kde dlhé roky pôsobil ak redaktor Slovenského rozhlasu štúdio Košice.

podrobnosti 24. 10. 2014

Literárne dopoludnie v knižnici

Začiatok pracovného i školského týždňa sme otvorili netradične. Z iniciatívy dvoch žiačok z primy, Natálie Michalíkovej a Miroslavy Sujovej, vzniklo prekrásne literárne dopoludnie. Pozvali totiž do nášho gymnázia pána spisovateľa Jána Feketeho, rodáka z Modrého Kameňa.
Všetko to začalo projektom z občianskej výchovy, ktorú ich učí p. profesorka Dagmar Pastorková. Témou hodiny bolo interview/beseda s významnou regionálnou osobnosťou a ony kontaktovali práve pána Feketeho.

podrobnosti 20. 10. 2014

BIELA – MODRA – ČERVENÁ

Aj v tomto školskom roku sme sa počas prestávok „vyfarbíme“. Pri rôznych príležitostiach si tak spestríme dni farebným oblečením.

Začali sme trojkombináciou: biela-modrá-červená, čím sme sa rozhodli symbolicky podporiť predaj slovenských výrobkov a upozorniť tak n a ich čestné miesto na trhu. Potešilo by nás, keby sa NAŠE výrobky dostali do popredia aj na pultoch slovenských predajní, čo v konečnom dôsledku upevní aj pracovné príležitosti v krajine.

podrobnosti 16. 10. 2014

Výstavka „Zem živiteľka“

V dňoch 6.10. – do 14.10. 2014 sa vo vestibule našej školy konala výstavka „Zem živiteľka“, ktorej cieľom bolo poukázať na naše súznenie s prírodou. Každý z nás by sa mal zamyslieť nad tým, čo robí, a či svojou činnosťou neznečisťuje životné prostredie, prírodu, ktorá nás živí. Na realizácií výstavky sa podieľali žiaci primy, ktorí na hodinách výtvarnej výchovy maľovali obrazy s prírodnou tematikou. Ovocie a zeleninu na výstavku doniesli žiaci rôznych ročníkov, ale hlavne druháci, prváci a žiaci osemročného gymnázia. Svoju ruku k dielu priložila aj pani Sujová.
Všetkým ďakujeme!

Fotogaléria 14. 10. 2014

Slávnostná akadémia Gymnázia A.H.Škultétyho

Stalo sa už dobrým zvykom, že naša škola uzatvára školský rok veľkou slávou. Tento rok sa Slávnostná akadémia konala 20.júna, za účasti významných hostí, pedagógov a študentov školy. Z hostí spomenieme primátora mesta Veľký Krtíš Ing. Dalibora Surkoša, pani Mgr. Máriu Hroncovú, pána Jána Brloša, Mgr.Art. Mareka Mišiaka. Mgr. Evu Gallayovú a mnohí ďalší.

podrobnosti 20. 06. 2014

Medzinárodná modelová konferencia Spojených národov v Alkmaare

Holandsko, inak nazývané aj Nizozemsko – krajina, ktorá si Vás získa už pri prvom zhliadnutí. Holanďania sa s hrdosťou považujú za stvoriteľov svojho územia, pretože asi tretinu svojej rozlohy získali z mora a mokradí tým, že zavodnené územia odvodnili vysokými hrádzami a odvodňovacími kanálmi. Krajina, ktorá je tak neskutočne rovná, že jej najvyšší vrch má len 322 m.n.m.

My (Lívia Toldyová, Kristián Toldy, Tatiana Lekýrová, Vanessa Kadeřábeková, Peter Dräxler), študenti Gymnázia Augusta Horislava Škultétyho, sme mali tú možnosť sa pod vedením pani profesorky Magdalény Gyurászovej vydať na cestu do tejto čarovnej krajiny. Nebolo to všetko však len o zábave. Našim hlavným cieľom celej výpravy bola Medzinárodná modelová konferencia spojených národov v Alkmaare (International Model United Nations of Alkmaar), kde sme sa spolu so študentmi z iných štátov ako napr. z Poľska, Anglicka, Nemecka, Turecka, Palestíny a mnohých iných krajín pokúšali nájsť spoločné riešenia vo fórach na celosvetové problémy.

podrobnosti 16. 06. 2014

ČIERNO – BIELY DEŇ

Finále súťaže triednych kolektívov – „Deň v škole netradične“ alias farebné dni vyvrcholilo 16. júna, keď nám ostalo už len jedno zadanie: nájsť v šatníkoch oblečenie v bielej a čiernej farbe, žiadne iné odtiene. Na túto domácu úlohu sa vzorne pripravili študenti a zahanbiť sa nenechali ani učitelia. Pre mnohých to bola jednoduchá úloha, iní zasa museli zaloviť hlbšie v skrini. Výsledok bol opäť úžasný a hoci vrcholila záverečná klasifikácia, ukázalo sa, že sa vieme pohotovo pripraviť na akúkoľvek novú situáciu.

Fotogaléria 16. 06. 2014

1. jún – Medzinárodný deň detí – ŽLTÝ DEŇ

Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí (World Conference for the Wellbeing of Children) v Ženeve, v Švajčiarsku v roku 1925. Na tejto konferencii zástupcovia 54 krajín schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou, vzdelaním a inými otázkami týkajúcimi sa detí na celom svete. Po konferencii viacero vlád zaviedlo v svojich krajinách takýto deň, s cieľom urobiť deťom radosť a zároveň poukázať na problémy týkajúce sa detí vo svete.

podrobnosti 01. 06. 2014

1 DEŇ ÚSMEVU

V dňoch od 26. 5. do 1. 6. 2014 prebiehala v uliciach slovenských miest celoslovenská verejná zbierka 1 deň úsmevu, ktorú od roku 2003 organizuje spoločnosť Úsmev ako dar. Verejnosť sa tak mohla zapojiť do pomoci deťom, ktorým chýba to najdôležitejšie – bezpečie vlastnej rodiny. Dnes už poznáme aktuálny výťažok zbierky. V rámci celého Slovenska sa vyzbieralo 18 132,67 €. Ďakujeme.

podrobnosti 01. 06. 2014

ZUŠKÁRSKE NÁVRATY

Základná umelecká škola vo Veľkom Krtíši zaznamenáva v tomto období množstvo aktivít. Len vo výtvarnom odbore sa nedávno skončila Paleta mladých umelcov - výstava z okolitých "zušiek", okresná súťaž a výstava Graffiti 2014, či školská súťaž Mladé talenty.

Nesporne zaujímavou a podnetnou bola aj výstava v priestoroch Gymnázia A. H. Škultétyho, ktorá niesla názov Zuškárske návraty. Už aj preto, lebo sa tu predstavili svojou najnovšou tvorbou študenti gymnázia , ktorí súčasne navštevujú aj ZUŠku.

podrobnosti 20. 05. 2014

Týždeň modrého gombíka 2014 - inak!

Každý rok v máji organizuje UNICEF Slovensko verejnú zbierku Týždeň modrého gombíka. Tento rok tomu bolo už 10. rokov, čo dobrovoľníci na celom Slovensku za príspevok ďakujú Modrým gombíkom – symbolom zbierky. Tentokrát bola zmena v tom, že poďakovaním bol namiesto gombíka - náramok Unicef.

podrobnosti 16. 05. 2014

Biologická exkurzia

Dňa 30.04.2014 sme sa, triedy 1.A a 2.A, zúčastnili biologickej exkurzie, ktorú zorganizovali pani profesorky Krotáková a Rábotová. Naša cesta začala ráno o 7.00 hod. Pri škole sme nastúpili do autobusu a cestovali až do Banskej Štiavnice. Okolo 9. hodiny ráno nás autobus vysadil pri jazere Počúvadlo. Pri jazere sme sa zastavili v malom lesoparku, kde sme mohli vidieť rôzne zvieratá (ošípané, kone, kozy, ovce, zajace, sliepky, moriaky...).

podrobnosti 30. 04. 2014

22. apríl - Svetový deň Zeme

Pravidelne každý rok si ľudia na celom svete 22. apríla pripomínajú Svetový deň Zeme. Ani naša škola nie je výnimkou.
Čo by sme to boli za gymnazistov, keby sme nepriložili ruku k dielu aj my, aby sme našu prekrásnu zem, na ktorej žijeme, skrášlili.

podrobnosti 22. 04. 2014

Deň narcisov – 11. apríl 2014

Deň narcisov je najväčšia verejnoprospešná zbierka na Slovensku, pri ktorej každoročne pomáhajú tisíce dobrovoľníkov vo všetkých obciach a mestách. Jeho cieľom je vniesť problematiku boja proti rakovine bližšie k ľuďom, aby sa z choroby nestal strašiak, ale fakt, ktorý ľudí spája. Symbolom Dňa narcisov je žltý kvietok – narcis, ktorý si ľudia pripínajú na odev a tak vyjadrujú solidaritu s onkologickými pacientmi.

podrobnosti 11. 04. 2014

Prezentácia Univerzity Konštantína Filozofa z Nitry

Dňa 9. apríla prišli do nášho gymnázia zástupcovia Univerzity Konštantína Filozofa z Nitry.
Pán PhDr. Žabenský Marián PhD z Filozofickej fakulty – Katedra manažmentu, kultúry a turizmu - stručne informoval prítomných štvrtákov o možnosti externého štúdia v Lučenci.

9. 4. 2014

1.APRÍL = RETRO DEŇ

Prvoaprílový deň sme si tento školský rok spestrili módou v retro štýle. Fantázii sa medze nekládli, vďaka čomu sme mohli v podaní našich študentov zhliadnuť rôzne módne kolekcie, z rokov minulých.
Nechýbali pestré farby, vzory, krátke sukne , pestré šaty najrozličnejších strihov i doplnky, boli to doslova celé módne kolekcie.

podrobnosti 01. 04. 2014

Ekohra a MY

V termíne od 1. do 28. marca 2014 prebiehala celoslovenská súťaž v zbieraní PET fliaš, ktorú organizovala spoločnosť Lidl pod názvom Ekohra. Hlavnou výhrou bolo multifunkčné športové ihrisko.
Ani my sme nelenili a s veľkým nadšením sme sa pustili do zbierania plastových fliaš po celom okrese Veľký Krtíš. Zapojili sa všetky triedy, každá z nich priložila ruku k dielu.

podrobnosti 28. 03. 2014

Svetový deň vody = Modrý deň

V piatok 21. marca 2014 sme si opäť pripomenuli Svetový deň vody, ktorý vyhlásila OSN na 22. marec. V roku 2014 OSN v úzkej spolupráci s členskými krajinami a ďalšími zainteresovanými organizáciami zameriava svoju pozornosť na prepojenie vody a výrobu energie.

Študenti nášho gymnázia si tento deň pripomenuli oblečením v rôznych odtieňoch modrej farby, preto sme si ho pomenovali „ MODRÝ DEŇ“.

podrobnosti 21. 03. 2014

Informačno-diskusné fórum

Dňa 13.3.2014 sa na Gymnáziu A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši konalo informačno-diskusné fórum, ktoré pre študentov pripravilo Informačné centrum Europe Direct Lučenec v rámci kampane „Konaj. Reaguj. Rozhoduj.“ s podtitulom „Choďte voliť“

podrobnosti 13. 3. 2014

Karneval na ľade

Veselé obdobie fašiangov sme aj v tomto školskom roku zavŕšili karnevalom na ľade. V stredu 26. februára 2014 sa študenti Gymnázia vo Veľkom Krtíši zabávali už na jeho treťom ročníku.podrobnosti 26. 2. 2014

Študentský ples

Piatok večer patril plesajúcim študentom z Gymnázia vo Veľkom Krtíši. Ako každoročne, tak aj tento rok členovia Študentskej rady ukázali svoju šikovnosť a s radosťou, aj keď na úkor svojho voľného času, zorganizovali ples pre študentov. Stálo ich to týždne príprav a plánovania, no výsledok splnil ich očakávania. Bol výnimočnejší ako tie predošlé. Niesol sa v duchu čarovného dátumu, ktorý prischol tomuto dňu, a to 14. februáru – Valentínu. Oslávili sme ho patrične, ako sa má, väčšina so svojou polovičkou a priamo na tanečnom parkete na pôde gymnázia.

podrobnosti 14. 2. 2014

Prezentácia Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici

Dňa 13.2. 2014 prišiel prezentovať svoju fakultu ( Fakultu politických vied a medzinárodných vzťahov) Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici náš bývalý študent Mgr. Samuel Goda, ktorý od roku 2012 pracuje na katedre ako interný doktorand.
Stručnou prezentáciou predstavil svoju katedru a v diskusii zodpovedal otázky prítomných študentov.

13. 2. 2014

Vydarené polročné prázdniny na našom gymnáziu.

V čase polročných prázdnin, v pondelok 3.2. 2014, zorganizovalo Gymnázium A.H.Škultétyho vo Veľkom Krtíši prvý ročník Športového dňa.
Podujatie bolo určené pre žiakov gymnázia a základných škôl. Žiaci si mohli zmerať sily v športových súťažiach ako je florbal, vybíjaná, stolný tenis a v turnaji v Counter Strike 1.6.

 

podrobnosti 3. 2. 2014

Súťaž v tvorbe vianočných kompozícií

Ako už tradične sa 16.12.2013 v spoločenskej miestnosti školy zišli žiaci školy - účastníci súťaže v tvorbe vianočných kompozícií.
Pod organizačným vedením profesoriek Kortišovej a Cibuľovej prejavili súťažiaci veľkú dávku nadania a šikovnosti. Výsledkom ich práce boli skutočne krásne kompozície.
Dňa 17.12.2013 vyvrcholila akcia vianočnými trhmi, na ktorých si mohli záujemcovia zakúpiť krásne vianočné kompozície aj iné výrobky našich šikovných žiakov.

Fotogaléria 17. 12. 2013

Deň svätého Mikuláša

Dňa 5. decembra 2013 bolo vyučovanie narušené vzácnou "návštevou". Už tradične v tento deň zavítal medzi žiakov, ale aj učiteľov Mikuláš v sprievode čerta a dvoch anjelov.

Dve veľké vrecia plné sladkostí sa do konca dňa vyprázdnili a vyčarili úsmev na detských tvárach.

 

podrobnosti 5. 12. 2013

preventívne vyšetrenie srdcovo-cievnych chorôb

4. decembra 2013 sme v rámci projektu Škola podporujúca zdravie zorganizovali preventívne vyšetrenie srdcovo-cievnych chorob pre zamestnancov školy.
Za spoluprácu ďakujeme RÚVZ vo V. Krtíši, p. Zlatici Foltánovej a MUDr. Janke Adamovej, ktoré základné vyšetrenia u nás vykonali.

Fotogaléria 4. 12. 2013

MIKULÁŠSKE TRHY

Predvianočná nálada vládla na Gymnáziu A. H. Škultétyho od začiatku decembra a dotvárala ju príjemná tvorivá atmosféra.
Študenti niekoľko dní vopred starostlivo pripravovali rôzne výrobky. Niektorí prejavili úplnú samostatnosť, iným pomohli kamaráti, rodičia i starí rodičia.
Správne naladení a s obchodným duchom po boku sme 4. decembra 2013 otvorili už 3. ročník Mikulášskych trhov na škole.

podrobnosti 4. 12. 2013

Svetový deň boja proti AIDS

Žiaci Gymnázia A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši, podporili Svetový deň boja proti AIDS ( 1.12. ) svojou účasťou v aktivitách, ktoré aj tento rok zorganizovali Mgr. M. Čopová a Mgr. Z. Rábotová.
Dňa 2. decembra 2013 sa po našej škole rýchlo rozšírila atmosféra, ktorá bola spojená s rozdávaným červených stužiek na vyjadrenie podpory ľudom nakazených HIV/AIDS. V celej škole prevládala tento deň červená farba. Školské lavice boli zahalené do červena a žiaci v tento deň hrdo nosili červenú stužku na hrudi – nazvali sme ho „červený deň“.

podrobnosti 3. 12. 2013

Deň študentstva 2013

Pri príležitosti dňa študentstva si študenti Gymnázia A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíší v piatok 15. 11. 2013 sprestrili svoj deň. Označili ho taktiež ako deň neformálneho vyučovania. Žiaci prišli do školy v teplákoch, na hodinách sa neskúšalo a na celej škole panovala dobrá nálada.
Trieda Septima, ktorá mala najväčší percentuálny počet žiakov v teplákoch, vyhrala sladkú odmenu.

podrobnosti 20. 11. 2013

Študentská kvapka krvi

Osem statočných študentov sa 14. 11. 2013 v skorých, ranných hodinách zúčastnilo Študentskej kvapky krvi.
Chcelo to veľkú dávku odvahy a odhodlania. Všetok strach sa však rozplynul potom, ako nás privítal ústretový a príjemný zdravotný personál.

podrobnosti 14. 11. 2013

AKO SME SI SKRÁŠLILI TRIEDU

Dňa 23. októbra sa mamičky žiakov SEKUNDY rozhodli upraviť a skrášliť triedu pre svoje deti.
Neváhali ani chvíľku a nakúpili farby, nástenky, obrusy, kvetináče a rôzne ďalšie drobnosti, ktorými doladili celkovú výzdobu triedy.
Zavolali maliarov a cez jesenné prázdniny to všetko zrealizovali. Maliari nám vymaľovali triedu a dali do poriadku tabuľu. Po skončení všetkých prác prišli poupratovať a pozmývať.
Trieda je vymaľovaná v odtieňoch zelenej v kombinácii s bielou. Zelená farba je vnímaná ako veľmi pozitívna, optimistická a ukľudňujúca – tak nám už len ostáva dúfať a veriť, že sa to odrazí aj v celkových výsledkoch triedy.
Naša veľká vďaka patrí pani Ficekovej, Sokolovej a Vrškovej, ktoré sa podieľali na celej realizácii skrášlenia našej triedy.

Fotogaléria 14. 11. 2013

Imatrikulácie

V piatok 25. októbra vstúpili žiačky a žiaci 1. ročníka, pasovaní našimi druhákmi, oficiálne do cechu študentského.
Celý vyučovací deň sa niesol v slávnostnom duchu. Hneď na prvej hodine boli „označení" podľa zvyku a takto identifikovaní prečkali v školských laviciach celý vyučovací deň. Po jeho skončení ich čakal oficiálny program, v ktorom zohrávali hlavnú úlohu.
Druháci nenechali nič na náhodu a pripravili pre mladých spolužiakov množstvo zábavných úloh, ktorými si vykúpili vstupenku do študentského stavu. Dúfame, že štyri roky, ktoré strávia na našej škole, sa budú niesť v príjemnej atmosfére humoru, ale aj povinností, ktoré študentský život prináša.
Milí prváci, prajeme Vám, nech sú to štyri roky, na ktoré budete dlho spomínať.

Fotogaléria 25. 10. 2013

Gaudeamus 2013

Dňa 16. októbra 2013 žiaci III.A triedy, oktávy, septimy a IV.AB triedy nášho gymnázia navštívili výstavisko Agrokomplex Nitra, kde sa konal I. ročník Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus 2013. Veľtrh bol určený pre žiakov tretích a končiacich ročníkov stredných škôl.
Prezentovalo sa tu 180 fakúlt z 35 univerzít a vysokých škôl, ktoré predstavili záujemcom možnosti vysokoškolského štúdia vo viac ako 2500 študijných programoch.

podrobnosti 18. 10. 2013

Svetový deň úsmevu

V rámci projektu Škola podporujúca zdravie sme si začiatkom októbra pripomenuli Svetový deň úsmevu. Ako ináč - s ÚSMEVOM. Oslavuje sa od roku 1999. Iniciátorom tejto myšlienky bol Harvey Ball, ktorý v roku 1963 vytvoril "smajlíka".

podrobnosti 12. 10. 2013

Noc výskumníkov

Žiaci nižších ročníkov osemročného gymnázia – sekundy, tercie, kvarty sa zúčastnili Festivalu vedy – Noc výskumníkov, ktorý sa konal 27. septembra 2013, už po siedmykrát, v piatich mestách SR.
Cieľom tohto festivalu je snaha slovenskej verejnosti priblížiť tie najzaujímavejšie výsledky slovenskej vedy a osobnosti, ktoré sa vďaka svojmu výskumu presadili aj za hranicami nášho štátu.

podrobnosti 3. 10. 2013

8. ročník - DNI NEZÁBUDIEK 2013

Modrý kvietok nezábudky je symbolickým vyjadrením krehkosti duševného zdravia a výzva ľudí NEZABÚDAŤ, že bez duševného zdravia nemôže existovať ani dobré fyzické zdravie, lebo sa navzájom ovplyvňujú.
Aj v tomto duchu priložilo ruku k dielu 18 študentov ( 3. A, 3. B a septimy ) Gymnázia A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši, ktorí v úlohe dobrovoľníkov vykročili 24. septembra 2013 do ulíc nášho mesta.

podrobnosti 25. 09. 2013

Kurz na ochranu života a zdravia – človeka a prírody

Študenti 3.A , 3. B a septimy absolvovali v mesiaci september Kurz na ochranu života a zdravia – človeka a prírody vo Vysokých Tatrách. Kurz sa konal 16. – 20 septembra 2013 a ubytovaní boli, tak ako aj v predchádzajúcich rokoch v  zariadení Škola v prírode Detský raj v Tatranskej Lesnej.

podrobnosti 25. 09. 2013

Otvorenie školského roka 2013/2014

2.septembra 2013 sa študenti a učitelia našej školy po prázdninách znovu vrátili do svojich tried.

Slávnostné otvorenie školského roku sa uskutočnilo na školskom dvore. Po štátnej hymne a príhovore ministra školstva študentov a učiteľov privítal s novom školskom roku riaditeľ školy Mgr. Jaroslav Horváth

Fotogaléria 03. 09. 2013

Letná škola tenisu a sieťových technológií

Gymázium A. H. Škultétyho ponúklo deťom vo veku od 10 do 15 rokov možnosť zaujímavo prežiť 5 dní letných prázdnin absolvovaním "Letnej školy tenisu a sieťových technológií".
15.7.2013 o 800 sa prvý krát stretli účastníci letnej školy, aby spolu prežili 5 dní plných fyzického pohybu, striedaného s cvičením mozgových buniek. Tenis skombinovaný s prácou s počítačmi tvoril denný program detí - účastníkov letnej školy.

podrobnosti 21. 07. 2013

Slávnostná akadémia

21. 6. 2013 privítali žiaci a učitelia našej školy svojich hostí na slávnostnej akadémii Gymnázia A. H. Škultétyho. Pri tejto príležitosti boli ocenení najlepší študenti našej školy v školskom roku 2012/2013

podrobnosti 21. 06. 2013

Žltý deň - MDD

4. jun sme mali v pochmúrnom, dlhodobo upršanom počasí, krajší - farebnejší. Zároveň sme ukončili súťaž triednych kolektívov - FAREBNÉ DNI.
Podmienkou bolo oblečenie primeraných odtieňov k vyhlásenej téme a čo najväčší počet aktívnych žiakov za triedu. Témy boli nasledujúce: zelený deň - DEŇ ZEME, modrý deň - DEŇ VODY, žltý deň - MDD.
Zúčastnili sa všetky kolektívy, aj kolektív zborovne. Celkovým víťazom sa stala trieda PRIMA, v rámci štvroročného gymnázia zvíťazila II.A.
Víťazom blahoželáme, patrí im sladká odmena a blahoželáme aj všetkým, ktorí sa zapojili, zabavili a rozveselili

Fotogaléria 04. 06. 2013

Účelové cvičenie - Ochrana života a zdravia

29.5.2013 sa triedy prima, sekunda, tercia, kvinta, 1.A, 2.A a 2.B zúčastnili účelového cvičenia, ktorého cieľom bolo pripraviť "školu" na vykonanie účelovej činnosti v mimoriadnej situácii.

podrobnosti 29. 05. 2013

Deň pohybu

3. máj sa stal na našej škola "Dňom pohybu". V tento deň žiaci našej školy pod vedením vynikajúcich cvičiteliek poriadne rozhýbali svoje telá.

Fotogaléria 03. 05. 2013

22. apríl – Deň Zeme

22. apríl – Deň Zeme – si na našej škole pripomíname každoročne. V tomto roku sa niesol v duchu veľkého upratovania. Všetci študenti, pod vedením svojich triednych učiteľov spoločnými silami upratali školskú záhradu a okolie školy. Celý areál sme si rozdelili podľa počtu tried na menšie úseky, a tak sme spolu pracovali, hrabali, zametali, zbierali odpadky, iniciatívna II.B trieda sa vzorne postarala aj o školského psíka Duna – vyčesali ho a vyumývali.

podrobnosti 22. 04. 2013

MODRÝ DEŇ

Svetový deň vody - 22. marec 2013 - sa niesol na našej škole v znamení MODREJ farby. Takouto veselou formou sme chceli upozorniť na význam a opodstatnenie vody v živote každého z nás.

podrobnosti 12. 04. 2013

Anna Franková - odkaz dejín dnešku

Dňa 21.3.2013 sa v spoločenskej miestnosti gymnázia konalo slávnostné otvorenie putovnej výstavy Anna Franková-odkaz dejín dnešku. Výstavu otvoril zástupca riaditeľa školy PaedDr.Pavel Antolov. Slávnostnú atmosféru umocnila hudba v podaní Agnes Gabúľovej.

podrobnosti 21. 3. 2013

Karneval na ľade

APo minuloročnom úspechu sme na našej škole uskutočnili 2. ročník karnevalu na ľade.
Tentokrát sme ho nazvali: Valentínsky karneval na ľade.

podrobnosti 12. 2. 2013

Súťaž v tvorbe vianočných kompozícií

Ako už tradične sa 17.12.2012 v spoločenskej miestnosti školy zišlo viac ako 40 žiakov školy - účastníkov súťaže v tvorbe vianočných kompozícií. Pod organizačným vedením profesoriek Kortišovej a  Cibuľovej prejavili súťažiaci veľkú dávku nadania a šikovnosti. Výsledkom ich práce boli skutočne krásne kompozície.

podrobnosti 17. 12. 2012

Mikulášske trhy

Škola podporujúca zdravie, študentská rada a študenti programu "Podnikanie v cestovnom ruchu" zorganizovali dňa 5.12.2012 v spoločenskej miestnosti našej školy tradičné MIKULÁŠSKE TRHY.
V rámci projektu "Školy pre AFRIKU - UNICEF" podporíme finančným príspevkom z predaja vianočného punču, bylinkového čaju, budovanie škôl v Afrike.

Fotogaléria 05. 12. 2012

Zem živiteľka

Čo všetko nám nezištne poskytuje naša Zem sme vystavili v spoločenskej miestnosti Gymnázia A.H. Škultétyho v prvý októbrový týždeň.
Výstavku sme spestrili výtvarnými prácami našich žiakov zameraných na ochranu životného prostredia a využitie odpadového materiálu.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na jej tvorbe.

Mgr. L. Cibuľová, Mgr. M. Čopová

Fotogaléria 15. 10. 2012

Hodina fyziky

Na hodinách fyziky sa síce tiež musíme aj učiť, ale zažívame aj veselé chvíle. Zábery dokumentujú prezentácie vlastných projektov študentov triedy tercia na tému rozklad svetla, svetelné spektrum.

Vyučujúca : Mgr. B. Horváthová

Fotogaléria 10. 10. 2012

Kurz na ochranu života a zdravia – človeka a prírody

Počas teplých, slnečných dní prvého mesiaca školského roka, študenti tretieho ročníka a septimy, nechali školské tašky doma a absolvovali Kurz na ochranu života a zdravia – človeka a prírody vo Vysokých Tatrách. Kurz prebehol v dňoch 17.- 21. 9. 2012. Boli sme ubytovaní v zariadení Škola v prírode Detský Raj v Tatranskej Lomnici.

podrobnosti 25. 09. 2012

Začiatok školského roku 2012/2013

3. septembra 2012 sa budova našej školy opäť zaplnila žiakmi a študentami. K známym tváram pribudli nové z primy a 1. A triedy. O 800 hod. sa žiaci stretli so svojimi triednymi učiteľmi na triednických hodinách vo svojich triedach. O 930 hod. sa uskutočnilo slávnostné otvorenie školského roku.

Fotogaléria 3. 09. 2012

Gymnázium A. H. Škultétyho a UNICEF

Spoluprácu s organizáciou Unicef naše gymnázium nadviazalo už v minulom školskom roku, keď sme sa zapojili do vybraných školských aktivít na území SR. Ich súčasťou je aj verejná zbierka Týždeň modrého gombíka. Tento rok sa uskutočnila v termíne 14. - 20. mája 2012.

podrobnosti 24. 05. 2012

Deň Zeme

Deň Zeme sa každoročne koná 22. apríla. Tento medzinárodný sviatok si rôznymi aktivitami pripomenuli aj študenti Gymnázia A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši, ktoré uskutočňovali v priebehu celého mesiaca apríl.

podrobnosti 24. 05. 2012

Rozlúčka so školou

Motto: Posledný stisk ruky, úsmev na rozlúčku, alebo slzy? Možno snáď. Veď posledný raz chytíme do ruky kľučku, ktorú sme stláčali tisíckrát...

11. máj sa na našom gymnáziu niesol v znamení lúčenia sa maturantov. Posledné zvonenie, dobrá nálada a pestrofarebné kvety sprevádzali našich štvrtákov a oktavánov do spoločenskej miestnosti, kde sa uskutočnila slávnostná rozlúčka maturantov s ich profesormi. Po rozlúčke s profesormi prišlo na rad lúčenie so spolužiakmi z nižších ročníkov.
Maturanti zavŕšili svoj každodenný pobyt v škole a opustili jej brány, aby sa počas nasledujúcich dní čo najlepšie pripravili na prvú skúšku dospelosti.
Milí maturanti, prajeme vám, aby vám pri maturitnej skúške žiadna otázka nepokazila krásny pocit z dobre vykonanej práce.

Fotogaléria 11. 05. 2012

SVETOVÝ DEŇ VODY

V roku 1992 vyhlásilo valné zhromaždenie OSN, 22. marec za Svetový deň vody, pripomíname si ho od roku 1993.Našťastie Slovensko patrí ku krajinám, ktoré majú dostatok zdrojov pitnej vody. A to nielen čo sa týka množstva ale aj kvality.

podrobnosti 22. 03. 2012

Karneval na ľade

Fašiangová nálada vyvrcholila na gymnáziu veselým podujatím doslova v hodine dvanástej. V utorok 21.2.2012 sme usporiadali prvý ročník KARNEVALU NA ĽADE

podrobnosti 23. 02. 2012

Kurz ochrany života a zdravia

Ku každoročným pohybovým aktivitám patrí aj kurzová forma telesnej výchovy – v 3. ročníku sa študenti zúčastňujú Kurzu ochrany života a zdravia. V septembri 2011 sme za týmto účelom zavítali do Vysokých Tatier.

podrobnosti 28. 01. 2012

Vianoce 2011

Posledný týždeň pred Vianocami to ožilo aj na našom Gymnáziu A.H. Škultétyho.
Predvianočná atmosféra bola perfektná. V utorok 21. decembra žiaci rôznych ročníkov dokazovali svoju zručnosť a kreativitu pri tvorení „Vianočných kompozícii“.
V stredu a vo štvrtok sa konali Vianočné trhy.

podrobnosti 28. 01. 2012