KARNEVAL NA ĽADE

Vo fašiangovom období sa na našej škole uskutočnil už 7. ročník tradičného karnevalu na ľade. Potrebné boli len korčule, dobré maskovanie a veselá nálada.
Odchod na jarné prázdniny sa tak pre našich študentov niesol v príjemnom karnevalovom duchu. O športovú náplň sa postarali vyučujúci telesnej a športovej výchovy na škole.
Za podporu podujatia a sladké odmeny ďakujeme Rade rodičov pri GAHSVK a za účasť všetkým veselým a nápaditým zamaskovaným študentom.

Mgr. Miroslava Čopová, koordinátor projektu Škola podporujúca zdravie

Fotogaléria