Výchovný poradca

Mgr. Cibuľová Lívia

email: livia.cibulova(at)gahsvk.sk

konzultačný deň: utorok od 930 hod. do 1330 hod.
Konzultácie mimo vyhradených hodín si možno dohodnúť vopred na telef. čísle: 0474911053

Dokumenty

Linky