Pedagogickí zamestnanci v školskom roku 2020/2021

   
Mgr. Jaroslav Horváth - riaditeľ školy
 
Ing. Meliško Jozef - zástupca riaditeľa školy
 
PaedDr. Antolov Pavel DEJ
PhDr. Babicová Miroslava FRJ-NAS-OBN
Mgr. Bodžárová Erika ANJ
Mgr. Bozová Iveta ANJ
Mgr. Cibuľová Lívia NEJ
Mgr. Čopová Miroslava GEG-TEV-VCR
Mgr. Demeterová Martina SJL-ETV
Mgr. Drdošová Ivana INF-CHE - MAT
Mgr. Holubová Martina - MD ŠPJ
Mgr. Horváthová Božena MAT-FYZ
Mgr. Horváth Jaroslav MAT-FYZ
Mgr. Hrubčová Miroslava SJL-NEJ
Mgr. Chorvát Pavel ANJ
Mgr. Kollárová Veronika SJL
Mgr. Kortiš Branislav TEV
RNDr. Kortišová Darina BIO-CHE
PaedDr. Krotáková Stanislava BIO-TEV
Mgr. Matejkinová Zuzana BIO-PS-ANJY
Ing. Melišková Sylvia FYZ-INF-THD
Ing. Meliško Jozef INF
PaedDr. Pastorková Dagmar DEJ-NEJ-RUJ
Mgr.Sokol Miroslav BIO-TEV
Ing. Šišková Alžbeta MAT
   
Externí spolupracovníci  
   
Mgr. Meliško Michal NBV e
Mgr. Novák Jozef NBV k

 

Nepedagogickí zamestnanci v školskom roku 2020/2021

   
Ďurkovičová Mária sekretárka riaditeľa školy
Lachká Beáta hospodárka
Ing. Šurková Marta účtovníčka
Marek Ján školník
Péter Mikuláš vedúci školskej jedálne
Rebrová Júlia hlavná kuchárka
Rosíková Emília kuchárka
Kováčová Beata upratovačka
Rácová Iveta upratovačka
Bodžárová Bianka upratovačka