Povinné zverejňovanie

Na základe novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá bola schválená 9. decembra 2010 NR SR s účinnosťou od 1. januára 2011, Gymnázium A. H. Škultétyho Veľký Krtíš povinne zverejňuje nižšie uvedené dokumenty.

Zákazky s nízkou hodnotou

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 za 2Q 2021
Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 za 1Q 2021
Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 za 4Q 2020
Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 za 3Q 2020 - 3. časť
Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 za 3Q 2020 - 2. časť
Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 za 3Q 2020 - 1. časť
Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami za obdobie 3Q 2020
Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami za obdobie 2Q 2020
Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami za obdobie 1Q 2020
Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami za obdobie 4Q 2019 - 2. časť
Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami za obdobie 4Q 2019 - 1. časť
Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 za 4Q - 2. časť
Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 za 4Q - 1. časť
Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 za 3Q 2019
Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami za obdobie 3Q 2019
Záznam z prieskumu trhu - nákup mikroskopov
Správa obsahujúca zákazky s nízkou hodnotou za obdobie január – marec 2019 – 1Q
Záznam z prieskumu trhu - mlieko
Správa obsahujúca zákazky s nízkou hodnotou za obdobie október – december 2018 – 4Q
Záznam z prieskumu trhu - Lyžiarsky zájazd
Záznam z prieskumu trhu - mäso
Záznam z prieskumu trhu - ovocie a zelenina
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - multifunkčné ihrisko
Správa obsahujúca zákazky s nízkou hodnotou za obdobie október – december 2017 – 4Q
Záznam z prieskumu trhu - Lyžiarsky zájazd
Správa obsahujúca zákazky s nízkou hodnotou za obdobie október – december 2016 – 4Q
Záznam z prieskumu trhu - Lyžiarsky zájazd
Správa obsahujúca zákazky s nízkou hodnotou za obdobie október – december 2015 – 4Q
Záznam z prieskumu trhu - Lyžiarsky zájazd
Správa obsahujúca zákazky s nízkou hodnotou za obdobie október – december 2014 – 4Q
Záznam z prieskumu trhu - školská jedáleň
Správa obsahujúca zákazky s nízkou hodnotou za obdobie október – december 2013 – 4Q
Správa obsahujúca zákazky s nízkou hodnotou za obdobie júl – september 2013 – 3Q
Správa obsahujúca zákazky s nízkou hodnotou za obdobie apríl – jún 2013 – 2Q
Správa obsahujúca zákazky s nízkou hodnotou za obdobie január – marec 2013 – 1Q
Správa obsahujúca zákazky s nízkou hodnotou za obdobie október – december 2012 – 4Q

Ponuka neupotrebiteľného majetku

Ponuka neupotrebiteľného majetku