Dokumenty školy

Zverejnené dokumenty predstavujú základné prácovnoprávne normy, ktorými sa riadime pri usmerňovaní výchovno-vzdelávacej činnosti v našej škole.