Kontakty

Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho
Veľký Krtíš
adresa :


tel./fax :
e-mail :

web :
Školská 21
990 01 Veľký Krtíš

047/48 304 11 - riaditeľ
047/49 110 52 - zástupca riaditeľa
047/48 304 05 - zborovňa
047/48 304 12 - jedáleň

gymvk@svsbb.sk

www.gahsvk.edu.sk