Gymnázium - môj „odrazový mostík“ na vysokoškolské štúdium

Vytvárame podnetné a tvorivé prostredie, ktoré nastimuluje najschopnejších žiakov, povzbudí a podporí menej nadaných, a teda zaistí, aby sa každý žiak prostredníctvom našej výuky optimálne vyvíjal a uplatnil.

Chceme, aby každý žiak i zamestnanec školy zažil pocit úspechu. Pripraviť žiakov pre prežitie šťastného a plnohodnotného života , vychovať osobnosti slobodné a zodpovedné , citovo zrelé a rozumovo vyspelé , adaptabilné pre podmienky 21.storočia.

 • Prvy

  Ako každý rok sme sa zapojili do zbierky v rámci Dňa narcisov

 • Druhy

  Pozrite si ukážkové testy na prijímacie skúšky

 • Treti

  Žiaci 1.A triedy sa v celosvetovej súťaži projektov v anglickom jazyku The Project Competition dostali medzi postupujúcich

 • Stvrty

  Žiaci našej školy boli veľmi úspešní aj v súťaži v písaní anglických esejí - Annual English Essay Competition

 • Piaty

  Študenti našej školy dosiahli výrazný úspech v súťaži v umeleckom prednese poézie a prózy "Kováčova Bystrica"

 • Siesty

  Úspech v krajskom kole vedomostnej súťaže stredných škôl o olympizme

 • Siedmy

  Naše družstvá víťazne v Pohári riaditeľky SOŠ Želovce

 • Osmy

  Aj olypiády v cudzom jazyku sú naša silná stránka

Aktuality

PREČO ÍSŤ ŠTUDOVAŤ NA GYMNÁZIUM?

Túto otázku počujeme v poslednej dobe dosť často. Odpoveď je jednoduchá. Gymnáziá sú školy s dlhoročnou tradíciou, ktoré ponúkajú mladým ľuďom dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch, ako i odborné vedomosti a kompetencie vo voliteľných predmetoch, ktoré slúžia na posilnenie ich profesionálnej orientácie. Zároveň efektívne pripravujú svojich študentov na vysokoškolské štúdium a kvalifikovanú prácu.

Celý článok 07. 11. 2013

Deň narcisov – 11. apríl 2014

Deň narcisov je najväčšia verejnoprospešná zbierka na Slovensku, pri ktorej každoročne pomáhajú tisíce dobrovoľníkov vo všetkých obciach a mestách. Jeho cieľom je vniesť problematiku boja proti rakovine bližšie k ľuďom, aby sa z choroby nestal strašiak, ale fakt, ktorý ľudí spája. Symbolom Dňa narcisov je žltý kvietok – narcis, ktorý si ľudia pripínajú na odev a tak vyjadrujú solidaritu s onkologickými pacientmi.

podrobnosti 11. 04. 2014

Kritériá prijímania do 1. ročníka

Kritériá prijímacích skúšok žiakov ZŠ do 1. ročníka 4-ročného štúdia Gymnázia A.H.Škultétyho vo Veľkom Krtíši pre školský rok 2014/2015

podrobnosti 24. 03. 2014

Kritériá prijímania do PRIMY

Kritériá prijímacích skúšok žiakov ZŠ do 1. ročníka (primy) 8-ročného štúdia Gymnázia A.H.Škultétyho vo Veľkom Krtíši pre školský rok 2014/2015

podrobnosti 24. 03. 2014

2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy!
Aj v tomto roku sa môžete rozhodnúť, komu venujete 2% z vašej dane. Prosíme Vás, podporte našu školu a venujte 2% svojim deťom.
Zákon Vám umožňuje darovať 2%, alebo 3% zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Združenie pre rozvoj Gymnázia. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu.

podrobnosti 3. 3. 2014

Don Quijote v Krtíši

Zatiaľ, čo sa naši maturanti mordovali s testovými otázkami zo slovenského jazyka a literatúry počas písomných maturitných skúšok, ostatní študenti si do sýtosti užili divadelné predstavenie Dona Quijote v podaní žilinského Divadla na hojdačke.
Niektorí žiaci sa dokonca stali na malú chvíľu „hercami“. V kostýmoch nám predviedli, že herecký chlebíček je náročný, ale musíme ich pochváliť, zvládli to výborne :-).

podrobnosti 18. 3. 2014

Lyžiarsky kurz

2. februára 2014 sme sa my, žiaci Gymnázia vo Veľkom Krtíši vybrali na lyžiarsky výcvik. Ráno sme si pobalili všetky veci do autobusu a vydali sme sa na cestu, ktorá trvala asi tri hodiny. Lyžiarske stredisko Krušetnica na Hornej Orave nás príjemne prekvapilo rozmanitou prírodou. Domáci nás už očakávali, pretože sme ich stálymi návštevníkmi už 6 rokov. Hneď nás aj ubytovali. Chaty, v ktorých sme bývali nám vyčarili úsmev na tvári! Na taký komfort sme doteraz na lyžiarskych zájazdoch neboli zvyknutí. Okrem toho, ubytovanie bolo len pár metrov od zjazdovky, ktorá bola výborne upravená.

podrobnosti 10. 2. 2014

Vydarené polročné prázdniny na našom gymnáziu.

V čase polročných prázdnin, v pondelok 3.2. 2014, zorganizovalo Gymnázium A.H.Škultétyho vo Veľkom Krtíši prvý ročník Športového dňa.
Podujatie bolo určené pre žiakov gymnázia a základných škôl. Žiaci si mohli zmerať sily v športových súťažiach ako je florbal, vybíjaná, stolný tenis a v turnaji v Counter Strike 1.6.

 

podrobnosti 3. 2. 2014

Vyhodnotenie 1. polrok školského roku 2013/2014

Pedagogická rada vyhodnotila 1. polrok školského roka. Prehodnotila prospech, správanie a dochádzku za uplynulé klasifikačné obdobie.

podrobnosti 23. 01. 2014

Súťaž v tvorbe vianočných kompozícií

Ako už tradične sa 16.12.2013 v spoločenskej miestnosti školy zišli žiaci školy - účastníci súťaže v tvorbe vianočných kompozícií.
Pod organizačným vedením profesoriek Kortišovej a Cibuľovej prejavili súťažiaci veľkú dávku nadania a šikovnosti. Výsledkom ich práce boli skutočne krásne kompozície.
Dňa 17.12.2013 vyvrcholila akcia vianočnými trhmi, na ktorých si mohli záujemcovia zakúpiť krásne vianočné kompozície aj iné výrobky našich šikovných žiakov.

Fotogaléria 17. 12. 2013

Deň svätého Mikuláša

Dňa 5. decembra 2013 bolo vyučovanie narušené vzácnou "návštevou". Už tradične v tento deň zavítal medzi žiakov, ale aj učiteľov Mikuláš v sprievode čerta a dvoch anjelov.

Dve veľké vrecia plné sladkostí sa do konca dňa vyprázdnili a vyčarili úsmev na detských tvárach.

 

podrobnosti 5. 12. 2013

MIKULÁŠSKE TRHY

Predvianočná nálada vládla na Gymnáziu A. H. Škultétyho od začiatku decembra a dotvárala ju príjemná tvorivá atmosféra.
Študenti niekoľko dní vopred starostlivo pripravovali rôzne výrobky. Niektorí prejavili úplnú samostatnosť, iným pomohli kamaráti, rodičia i starí rodičia.
Správne naladení a s obchodným duchom po boku sme 4. decembra 2013 otvorili už 3. ročník Mikulášskych trhov na škole.

podrobnosti 4. 12. 2013

Svetový deň boja proti AIDS

Žiaci Gymnázia A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši, podporili Svetový deň boja proti AIDS ( 1.12. ) svojou účasťou v aktivitách, ktoré aj tento rok zorganizovali Mgr. M. Čopová a Mgr. Z. Rábotová.
Dňa 2. decembra 2013 sa po našej škole rýchlo rozšírila atmosféra, ktorá bola spojená s rozdávaným červených stužiek na vyjadrenie podpory ľudom nakazených HIV/AIDS. V celej škole prevládala tento deň červená farba. Školské lavice boli zahalené do červena a žiaci v tento deň hrdo nosili červenú stužku na hrudi – nazvali sme ho „červený deň“.

podrobnosti 3. 12. 2013

Súťažiť sa oplatí

Riaditeľ školy Mgr. Jaroslav Horváth v spolupráci s firmou TIWA vyhlásili pre žiakov gymnázia súťaž. Išlo o zhotovenie prezentácie s témou Prečo ísť študovať do Gymnázia vo Veľkom Krtíši?
Cieľom súťaže bolo získať od žiakov podnety, návrhy na zvýšenie záujmu o štúdium na Gymnáziu Augusta Horislava Škultétyho vo Veľkom Krtíši.
Sponzor súťaže, krtíšska pekáreň TIWA, vypísal finančnú odmenu vo výške 20 € za najlepšiu prezentáciu.

podrobnosti 28. 11. 2013

Deň v škole netradične

2. kolo - tentokrát s obľúbeným plyšákom pri príležitosti Svetového dňa detí.
Hoci sa na Slovensku sa Medzinárodný deň detí oslavuje 1. júna, Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov v roku 1954 všetkým krajinám odporučilo, aby si SVETOVÝ DEŇ DETÍ pripomínali 20. novembra. Upozorňuje na prijatie deklarácie o právach dieťaťa v roku 1959 a na prijatie Dohovoru o právach dieťaťa v roku 1989.

podrobnosti 28. 11. 2013

Deň študentstva 2013

Pri príležitosti dňa študentstva si študenti Gymnázia A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíší v piatok 15. 11. 2013 sprestrili svoj deň. Označili ho taktiež ako deň neformálneho vyučovania. Žiaci prišli do školy v teplákoch, na hodinách sa neskúšalo a na celej škole panovala dobrá nálada.
Trieda Septima, ktorá mala najväčší percentuálny počet žiakov v teplákoch, vyhrala sladkú odmenu.

podrobnosti 20. 11. 2013

Študentská kvapka krvi

Osem statočných študentov sa 14. 11. 2013 v skorých, ranných hodinách zúčastnilo Študentskej kvapky krvi.
Chcelo to veľkú dávku odvahy a odhodlania. Všetok strach sa však rozplynul potom, ako nás privítal ústretový a príjemný zdravotný personál.

podrobnosti 14. 11. 2013

AKO SME SI SKRÁŠLILI TRIEDU

Dňa 23. októbra sa mamičky žiakov SEKUNDY rozhodli upraviť a skrášliť triedu pre svoje deti.
Neváhali ani chvíľku a nakúpili farby, nástenky, obrusy, kvetináče a rôzne ďalšie drobnosti, ktorými doladili celkovú výzdobu triedy.
Zavolali maliarov a cez jesenné prázdniny to všetko zrealizovali. Maliari nám vymaľovali triedu a dali do poriadku tabuľu. Po skončení všetkých prác prišli poupratovať a pozmývať.
Trieda je vymaľovaná v odtieňoch zelenej v kombinácii s bielou. Zelená farba je vnímaná ako veľmi pozitívna, optimistická a ukľudňujúca – tak nám už len ostáva dúfať a veriť, že sa to odrazí aj v celkových výsledkoch triedy.
Naša veľká vďaka patrí pani Ficekovej, Sokolovej a Vrškovej, ktoré sa podieľali na celej realizácii skrášlenia našej triedy.

Fotogaléria 14. 11. 2013

Imatrikulácie

V piatok 25. októbra vstúpili žiačky a žiaci 1. ročníka, pasovaní našimi druhákmi, oficiálne do cechu študentského.
Celý vyučovací deň sa niesol v slávnostnom duchu. Hneď na prvej hodine boli „označení" podľa zvyku a takto identifikovaní prečkali v školských laviciach celý vyučovací deň. Po jeho skončení ich čakal oficiálny program, v ktorom zohrávali hlavnú úlohu.
Druháci nenechali nič na náhodu a pripravili pre mladých spolužiakov množstvo zábavných úloh, ktorými si vykúpili vstupenku do študentského stavu. Dúfame, že štyri roky, ktoré strávia na našej škole, sa budú niesť v príjemnej atmosfére humoru, ale aj povinností, ktoré študentský život prináša.
Milí prváci, prajeme Vám, nech sú to štyri roky, na ktoré budete dlho spomínať.

Fotogaléria 25. 10. 2013

Gaudeamus 2013

Dňa 16. októbra 2013 žiaci III.A triedy, oktávy, septimy a IV.AB triedy nášho gymnázia navštívili výstavisko Agrokomplex Nitra, kde sa konal I. ročník Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus 2013. Veľtrh bol určený pre žiakov tretích a končiacich ročníkov stredných škôl.
Prezentovalo sa tu 180 fakúlt z 35 univerzít a vysokých škôl, ktoré predstavili záujemcom možnosti vysokoškolského štúdia vo viac ako 2500 študijných programoch.

podrobnosti 18. 10. 2013

Svetový deň úsmevu

V rámci projektu Škola podporujúca zdravie sme si začiatkom októbra pripomenuli Svetový deň úsmevu. Ako ináč - s ÚSMEVOM. Oslavuje sa od roku 1999. Iniciátorom tejto myšlienky bol Harvey Ball, ktorý v roku 1963 vytvoril "smajlíka".

podrobnosti 12. 10. 2013

Noc výskumníkov

Žiaci nižších ročníkov osemročného gymnázia – sekundy, tercie, kvarty sa zúčastnili Festivalu vedy – Noc výskumníkov, ktorý sa konal 27. septembra 2013, už po siedmykrát, v piatich mestách SR.
Cieľom tohto festivalu je snaha slovenskej verejnosti priblížiť tie najzaujímavejšie výsledky slovenskej vedy a osobnosti, ktoré sa vďaka svojmu výskumu presadili aj za hranicami nášho štátu.

podrobnosti 3. 10. 2013

8. ročník - DNI NEZÁBUDIEK 2013

Modrý kvietok nezábudky je symbolickým vyjadrením krehkosti duševného zdravia a výzva ľudí NEZABÚDAŤ, že bez duševného zdravia nemôže existovať ani dobré fyzické zdravie, lebo sa navzájom ovplyvňujú.
Aj v tomto duchu priložilo ruku k dielu 18 študentov ( 3. A, 3. B a septimy ) Gymnázia A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši, ktorí v úlohe dobrovoľníkov vykročili 24. septembra 2013 do ulíc nášho mesta.

podrobnosti 25. 09. 2013

Kurz na ochranu života a zdravia – človeka a prírody

Študenti 3.A , 3. B a septimy absolvovali v mesiaci september Kurz na ochranu života a zdravia – človeka a prírody vo Vysokých Tatrách. Kurz sa konal 16. – 20 septembra 2013 a ubytovaní boli, tak ako aj v predchádzajúcich rokoch v  zariadení Škola v prírode Detský raj v Tatranskej Lesnej.

podrobnosti 25. 09. 2013

Otvorenie školského roka 2013/2014

2.septembra 2013 sa študenti a učitelia našej školy po prázdninách znovu vrátili do svojich tried.

Slávnostné otvorenie školského roku sa uskutočnilo na školskom dvore. Po štátnej hymne a príhovore ministra školstva študentov a učiteľov privítal s novom školskom roku riaditeľ školy Mgr. Jaroslav Horváth

Fotogaléria 03. 09. 2013

Organizácia školského roka 2013/2014

Školský rok sa začína 1. septembra 2013. Školské vyučovanie sa začína 2.septembra 2013 (pondelok).

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2014 (piatok).
Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2014 (utorok) a končí sa 27. júna 2014 (piatok).

podrobnosti 28. 07. 2013

Letná škola tenisu a sieťových technológií

Gymázium A. H. Škultétyho ponúklo deťom vo veku od 10 do 15 rokov možnosť zaujímavo prežiť 5 dní letných prázdnin absolvovaním "Letnej školy tenisu a sieťových technológií".
15.7.2013 o 800 sa prvý krát stretli účastníci letnej školy, aby spolu prežili 5 dní plných fyzického pohybu, striedaného s cvičením mozgových buniek. Tenis skombinovaný s prácou s počítačmi tvoril denný program detí - účastníkov letnej školy.

podrobnosti 21. 07. 2013

Slávnostná akadémia

21. 6. 2013 privítali žiaci a učitelia našej školy svojich hostí na slávnostnej akadémii Gymnázia A. H. Škultétyho. Pri tejto príležitosti boli ocenení najlepší študenti našej školy v školskom roku 2012/2013

podrobnosti 21. 06. 2013

Vyhodnotenie 2. polrok školského roku 2012/2013

Pedagogická rada vyhodnotila 2. polrok školského roka. Prehodnotila prospech, správanie a dochádzku za uplynulé klasifikačné obdobie.

podrobnosti 20. 06. 2013

Účelové cvičenie - Ochrana života a zdravia

29.5.2013 sa triedy prima, sekunda, tercia, kvinta, 1.A, 2.A a 2.B zúčastnili účelového cvičenia, ktorého cieľom bolo pripraviť "školu" na vykonanie účelovej činnosti v mimoriadnej situácii.

podrobnosti 29. 05. 2013

Deň pohybu

3. máj sa stal na našej škola "Dňom pohybu". V tento deň žiaci našej školy pod vedením vynikajúcich cvičiteliek poriadne rozhýbali svoje telá.

podrobnosti 03. 05. 2013

22. apríl – Deň Zeme

22. apríl – Deň Zeme – si na našej škole pripomíname každoročne. V tomto roku sa niesol v duchu veľkého upratovania. Všetci študenti, pod vedením svojich triednych učiteľov spoločnými silami upratali školskú záhradu a okolie školy. Celý areál sme si rozdelili podľa počtu tried na menšie úseky, a tak sme spolu pracovali, hrabali, zametali, zbierali odpadky, iniciatívna II.B trieda sa vzorne postarala aj o školského psíka Duna – vyčesali ho a vyumývali.

podrobnosti 22. 04. 2013

Úspech gymnazistov na súťaži „Mladý Európan“

18. apríla 2013 sa v Lučenci konalo regionálne kolo súťaže „Mladý Európan“, ktorej vyhlasovateľom je Zastúpenie Európskej komisie a 12 regionálnych informačných centier Europe Direct na Slovensku. Súťaž je určená študentom 3. ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska. Záštitu nad tohtoročnou súťažou prebral podpredseda Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a administratívu Maroš Šefčovič.

podrobnosti 22. 04. 2013

MODRÝ DEŇ

Svetový deň vody - 22. marec 2013 - sa niesol na našej škole v znamení MODREJ farby. Takouto veselou formou sme chceli upozorniť na význam a opodstatnenie vody v živote každého z nás.

podrobnosti 12. 04. 2013