Projekt BIODIVERZITA

Tento zaujímavý a prírode prospešný projekt začal stretnutím s expertkou na biodiverzitu, Luciou Rossovou. Naša škola bola jedna zo 14 základných a stredných škôl, ktoré boli vyvolené pre tematické interaktívne vzdelávacie workshopy, spoluprácu s odborníkmi na záhradné úpravy a výsadbu, metodickú a odbornú podporu a pomoc pri realizovaní navrhnutých opatrení.
Každá škola získa tiež finančnú pomoc na realizáciu návrhu, na ktorom sa bude podieľať akčná skupina školy vytvorená zo žiakov a pedagógov školy. Naše gymnázium získalo 2000 eur na realizovanie tohto projektu, pri ktorom priložila ruku k dielu aj Stredná odborná škola v Želovciach. Projekt Biodiverzita do škôl je určený na dlhodobé zveľadenie prostredia okolo školy a na diverzitu rôznych rastlín, Tým pádom aj živočíchov. Projekt podporuje aj výsadbu stromov, rastlín, ktoré slúžia aj na vzdelávanie žiakov o rôznych druhoch rastlín a o tom, aké rastliny sú najideálnejšie pre náš typ pôdy.

Partnermi projektu sú Nadácia Ekopolis, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť Veolia a Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť.

Na začiatku školského roka 2018/2019 nám pripravila spomínaná Lucia Rossová, programová manažérka, besedu na tému biodiverzita na našej škole. Vysvetlila nám pojem biodiverzita a oboznámila nás s rôznymi druhmi rastlín. Taktiež sme mali možnosť pripraviť si aj vlastné návrhy na úpravu školského areálu Biodiverzita je veľmi dôležitý proces aj pre ďalšie generácie a jej narušenie môže viesť až k vyhynutiu niektorých druhov, na ktorých sme závislí. Napríklad včely a iný hmyz. Po stretnutí došlo k rozhodnutiu sa o tom, akým spôsobom sa zveľadí areál okolo školy.
Po pár mesiacoch nás navštívila pani Rossová znova a našou úlohou bolo vybrať vhodné miesta pre realizáciu projektu. Na tom sa pilne pracovalo takmer pol roka a odohralo sa aj celoškolské hlasovanie o tom, ktoré návrhy budú prijaté. Po určitom stretnutí sa začali návrhy realizovať v praxi. Študenti sa rozhodli vybudovať vyvýšené záhony, ktoré museli najprv študentky vymaľovať a študenti prispôsobiť využitiu tým, že ich zvnútra obalili fóliou a ako základnú výplň využili listy opadané so stromov. Následne do nich zasadili listnaté stromy a rôzne iné dreviny. V projekte sa rozhodli podporiť návrh vysadenia ťahavých rastlín ako základ pre budúcu zelenú stenu k altánku, ktorý využívajú počas vyučovania v jarných a letných mesiacoch. Napriek nepriaznivým okolnostiam sme projekt dokončili a teraz si môžeme užívať krásu našej záhrady. Študenti budú mať ďalší dôvod tešiť sa späť do školy.

Na záver by sme radi poďakovali partnerom projektu: Nadácia Ekopolis, spoločnosť Veolia, Stredoslovenská a Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, ako aj všetkým sponzorom, ktorí nám pomohli. Ďakujeme.