BIELA PASTELKA 2017

Študentky 2.A ( Petrežélová T, Bernáthová N., Balgová B., Barcíková G.) a sexty ( Nemčoková B., Tomová M., Vaňová J., Torňošová M.) sa nedávno zhostili role dobrovoľníčok vo verejnej zbierke Biela pastelka. V spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska tak pomohli nevidiacim a slabozrakým.

Ďakujeme :)

foto. Regionálny týždenník Pokrok - č.40