expert

Geografická olympiáda

Začiatok decembra patrí každoročne aj vedomostným súťažiam. Školského kola geografickej olympiády sa zúčastnili spolu 17 žiakov (príma - kvarta).

Srdečne gratulujeme víťazom aj účastníkom školského kola geografickej olympiády.

kat. príma, sekunda:
   1. Kristína Resutíková
   2. Tamara Čopová
   3. Viktória Dohnáleková

kat. tercia, kvarta:
   1. Michaela Hrubčová
   2. Žofia Rišová
    3. Zuzana Géciová

Miroslava Čopová - učiteľka geografie