Súťaž Naša nedávna história

Do prvého ročníka súťaže Naša nedávna história pre žiakov II. stupňa základných škôl, osemročných gymnázií a študentov gymnázií, stredných škôl, základných umeleckých škôl a špeciálnych škôl. / venované pamiatke profesora Jána Pišúta, ministra školstva v rokoch 1990-1992 / sa zapojilo aj družstvo dievčat IV.B triedy našej školy v zložení Alexandra Ďurkovičová, Lucia Bobálová a Vanesa Zoldová. Tento ročník súťaže Naša nedávna história niesol názov – Druhá svetová vojna

Cieľom súťaže bolo:

Sútaž mala zvýšiť záujem o našu nedávnu históriu medzi žiakmi a študentmi základných a stredných škôl. Lepšie pochopenie nedávnej histórie má prispieť k zveľadeniu schopností mladých ľudí, ako napr. kritického myslenia a práce s informáciami, a tak viesť mladú generáciu k hlbšiemu porozumeniu významných spoločenských tém a orientovaniu sa v súčasnej situácii.

Družstvo dievčat našej školy súťažilo v kategórii audiovizuálna tvorba – dokument. Spracovali audiovizuálny dokument o Štefanovi Tučekovi, rodákovi z Veľkého Lomu, ktorý ako strojný zámočník narukoval do slovenskej armády. Bol príslušníkom Zaisťovacej divízie a v roku 1942 prešiel na východnom fronte k bieloruským partizánom. Pri partizánoch sa neskoršie vyznamenal pri ničení nepriateľských transportov. Najvyšší partizánsky štáb ho v roku 1943 poslal na Všeslovanský zjazd do Moskvy. Potom sa pridal k čs.vojenskej jednotke v ZSSR. V auguste 1943 vstúpil do tankového práporu 1.čs. samostatnej brigády v ZSSR. 9. novembra 1943 v bojoch pri Čerňachove (južne od Kyjeva) bol zranený a na následky zranenia zomrel.

Súťažné práce posudzovala odborná porota. V odbornej porote bolo okrem iných aj osobnosti ako napríklad Ľubomír Feldek, Miroslav Cipár, Juraj Alner. Vo svojej kategórii sa družstvo našich dievčat umiestnilo na peknom treťom mieste, čo je medzi 200 hodnotenými prácami veľký úspech.