Konferencia na tému finančná gramotnosť

Finančná gramotnosť je veľmi dôležitá téma a je potrebné neustále upozorňovať na potrebu jej zvyšovania, nakoľko jej úroveň sa nezlepšuje. Finančná gramotnosť sa týka všetkých. Stretávame sa s ňou denne

Finančne gramotný sa stávame vtedy, keď dokážeme zarobiť toľko, koľko potrebujeme na svoje výdavky, ciele a ešte nám zostane navyše. Finančnú gramotnosť si zvyšujeme pravidelným sledovaním vlastných výdavkov. Pri kontrole výdavkov hľadáme miesta, kde môžeme ušetriť (upraviť paušál na telefón, znížiť poplatky finančným inštitúciám, znížiť splátky úverov, upraviť spotrebu – náklady na stravu, zábavu, oblečenie…). Ak začneme kupovať majetok, ktorý nám bude zarábať peniaze, tak získavame pasívny príjem. Pasívny príjem môže tvoriť časť príjmu na dôchodku.

7.11.2018 sa vo Zvolene uskutočnila konferencia na tému finančná gramotnosť, na ktorej študenti stredných škôl Banskobystrického kraja prezentovali svoje práce. Konferenciu zorganizovalo CVČ Heuréka Zvolen v spolupráci so Slovenskou sporiteľňou. Príspevky študentov hodnotila odborná porota zložená zo zástupcov Slovenskej sporiteľne. Družstvo v zložení Nikolas Zúbek, Gabriela Barcíková, a Michal Petrovič reprezentujúce Gymnázium A.H.Škultétyho vo Veľkom Krtíši pod odborným vedením PaedDr. Pavla Antolovova obsadilo 1. miesto a získalo hlavnú cenu – zájazd do Viedne.

Ich príspevok o troch grošoch mal mimoriadny úspech a vo svojom príspevku nezabudli pripomenúť, že v súčasnosti z prvého groša poctivo zarobeného v spolupráci s celým spoločenstvom žijeme v bratskom duchu. Z druhého groša slobodne vraciame spoločenstvu ( v prípade rodiny minulým generáciám), to čo nám kedysi požičalo na rozvoj našich schopností. Z tretieho groša požičiavame do budúcnosti spoločenstvu ( v prípade rodiny budúcim generáciám), aby sa rozvíjalo a v podobe darovacích peňazí nám ich mohlo vrátiť keď budeme starí.