Prinesme BIODIVERZITU do škôl

Projekt Biodiverzita do škôl je zameraný na zvýšenie prírodnej rozmanitosti prostredia škôl, školských areálov, čím prispejeme k zvýšeniu užitočných služieb poskytovaných zeleňou, zlepšeniu mikroklímy, k zlepšeniu vodného cyklu na miestnej úrovni, k vytvoreniu prostredia pre opeľovače (hmyz, včely, motýle). Podporíme tiež výsadbu stromov a rastlín za účelom vzdelávania žiakov, úpravy školských areálov na umožnenie realizácie vzdelávania vo vonkajších priestoroch školy a v neposlednom rade ich premenu na prostredie vhodnejšie pre prírodu aj ľudí.

Projekt realizuje Nadácia Ekopolis s partnermi: spoločnosť Veolia, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť aPodtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť.

Na konci novembra sme v Gymnáziu A. H. Škultétyho mali možnosť oboznámiť sa s možnosťami, ako skrášlením nášho areálu môžeme prispieť k záchrane planéty. S Ing. Luckou Rossovou sme mali besedu aj s praktickou úlohou a chceme jej za to srdečne poďakovať.

Biodiverzita je rozmanitosť živých organizmov a ekosystémov na Zemi. Prečo je dôležitá? Ľudskou činnosťou prispievame k poškodzovaniu ekosystémov a životného prostredia a tým znižujeme biodiverzitu. S jej stratou strácame nielen krásu a bohatosť prírody, ale predovšetkým sami seba. Zeleň v mestskom prostredí vplýva na regulovanie klímy, znižuje hlučnosť i prašnosť.

Projekt Biodiverzita do škôl je zameraný na zvýšenie prírodnej rozmanitosti prostredia škôl. Trieda kvinta sa ujala spolupráce a spolu sme vytvorili plán celého nášho areálu s menšími zmenami. Radi by sme vytvorili prostredie pre opeľovače napríklad postavením úľov, výsadbou stromov a kvetinových záhonov.

Grétka Ďurišová a Timea Janáčová, kvinta