Imatrikulácia primánov

Dňa 18.10.2019 žiaci sekundy oficiálne privítali svojich spolužiakov primánov na pôde školy.
Na začiatku imatrikulácie sa primanom prihovoril riaditeľ školy Mgr.Jaroslav Horváth. Novým žiakom poprial veľa šťastia a úspechov.
Nasledoval program pripravený žiakmi sekundy. Plnenie vtipných úloh hodnotila porota. Všetky úlohy splnili primáni preoblečení za bábätká vynikajúco.
Po programe sa žiaci prímy a sekundy spoločne zabavili na diskotéke.

Fotogaléria