expert

Súťaž NÁBOJ

Dňa 22.11.2019 sme sa ako žiaci kvarty spolu so žiakmi triedy tercie zúčastnili sa matematicko-fyzikálnej súťaži Náboj v Lučenci.

Náboj je medzinárodná matematicko-fyzikálna súťaž pre štvorčlenné tímy žiakov druhého stupňa základných škôl a osemročných gymnázií. Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia v jednom zo súťažných miest vyriešiť čo najviac úloh.

Princíp súťaže je veľmi ľahký. Na začiatku dostane každý tím zadania šiestich úloh. Akonáhle správne vyrieši úlohu, dostane ďalšiu. Tím, ktorý vyrieši v časovom limite najviac úloh, vyhráva. My sme nemali veľa skúseností s podobnými súťažami, ale ako sme rýchlo zistili, náš úspech nezávisel len od našich vedomostí a schopností. Najdôležitejšia bola tímová spolupráca.

Úlohy, ktoré sme museli riešiť neboli ľahké, pretože neboli tradičné, ale boli postavené na logickom myslení a dôvtipe.Po namáhavej práci sme si pochutili na pripravenom občerstvení.
Zo súťaže sme si odniesli samé pozitívne skúsenosti a určite by sme sa chceli zúčastniť aj na budúci rok.

Michaela Hrubčová (kvarta)