Mladí výskumníci z Gymnázia A. H. Škultétyho

Gymnázium A. H. Škultétyho aj tento rok ukázalo šikovnosť svojich študentov, ktorí si mohli vyskúšať svoje bádateľské schopnosti v 1. ročníku študentskej vedeckej konferencie (ŠVK). Idea ŠVK vznikla po úspechu našich študentov v minuloročnej súťaži Chain Reaction. Všetko sa začalo už koncom septembra minulého roka. Prvým krokom bol výber témy, ktorú si museli súťažné tímy nahlásiť do konca októbra daným profesorom . Každý tím počas 5 mesiacov spracúval niektorú z ponúknutých tém. Nakoniec do finále postúpilo 11 súťažných kolektívov.
Každá skupina uskutočnila výskum k danej téme, ktorý zahŕňal získavanie informácií, napr. o histórii alebo o vývoji daného problému, ale aj naštudovanie si problematiky z vedeckého hľadiska. Prvé týždne či mesiace sa všetci snažili získať čo najviac informácií. Potom nastal čas na samotný výskum v laboratóriu, ktorý bol jednou z najzaujímavejších častí. Po vyhodnotení všetkých pokusov boli sformulované závery. Ďalšia etapa obsahovala tvorbu plagátov, modelov a prototypov.
Deň D prišiel veľmi rýchlo. 17.3.2017 sa všetci stretli v spoločenskej miestnosti. Po príhovore riaditeľa školy vystúpil prvý tím. Po každej tretej prezentácii bola 10 minútová prestávka, počas ktorej mali účastníci možnosť odpovedať na otázky poroty pri svojich posteroch a modeloch. Tri najlepšie družstvá boli finančne ohodnotené.
Publikum si mohlo zvoliť tím, ktorý sa mu páčil najviac, a tak sa po anonymnom hlasovaní udelila aj cena publika, ktorú získala skupina NEDs (Ďurovová, Strmý, Adamová) s témou nízkoenergetického domu.
O prvých troch miestach rozhodovala trojčlenná porota, ktorú tvorili Mgr. Horváth, Ing. Meliško a Ing. Koštial.
Ing. Koštial bol zároveň sponzorom ŠVK. Za podporu ďakujeme aj ďalšiemu sponzorovi, ktorým bola Nadácia Slovenskej sporiteľne
Celú konferenciu moderovali V. Andoková a J.Bartoš zo septimy. O fotenie a natáčanie sa taktiež postarali žiaci septimy. Celá konferencia sa niesla v príjemnej atmosfére. Po odprezentovaní všetkých projektov a sčítaní všetkých bodov sa vyhodnotili najlepšie práce.
Tretie miesto sa porota rozhodla neudeliť. Na druhom mieste sa preto umiestnili hneď dva tímy, ktoré získali finančnú odmenu 150€, a to NEDs(Ďurovová, Strmý, Adamová) a Passengers (Kotianová, Kľuková a Bečkeiová) s témou rastliny vo vesmíre.
Víťazom sa stal tím ECOHouse (Huďanová, Pažická a Nagy) s témou nízkoenergetický dom a získal hlavnú cenu 200€.

Všetkým výhercom blahoželáme . Príjemnému publiku ďakujeme a veríme, že sa aj na budúci rok stretneme na druhej školskej vedeckej konferencii .

X. Nagy, B. Pažická, P. Huďanová

Fotogaléria