Náš veľký deň - školské kolo bádateľských aktivít Chain Reaction

Na zvolenej téme sme pracovali dlhých 5 mesiacov, zo začiatku spoločne na hodinách fyziky a chémie a neskôr samostatne vo voľnom čase. Začiatky skupinovej práce boli náročné. Po stanovení hypotéz sme sa postupne „rozbiehali“. Jedni pomalšie, druhí rýchlejšie. Nakoniec sme ale zistili, že spoločná práca nás baví.
Tvorenie projektov nám dodalo spolupatričnosť, súdržnosť, disciplínu, zodpovednosť a hlavne veľa nových informácií. Posledné dni pred prezentáciou svojho projektu sme dokončovali hlavne plagáty a dolaďovali posledné detaily. Keď sme už mali všetky postery hotové a nainštalované, pripravovali sme si k svojej prezentácii sprievodné slovo. Deň pred súťažou sme za pomoci ostatných študentov pripravili spoločenskú miestnosť a potrebnú techniku.

Deň „D“ prišiel ako voda. Ráno 17. marca 2016 sme sa stretli v spoločenskej miestnosti gymnázia na školskom kole bádateľských aktivít Chain Reaction. (Zaujímavé, že mnohí z nás skôr, ako bolo potrebné. :)) Náročným programom nás sprevádzala moderátorka, naša spolužiačka Doris, naše výkony zaznamenávali kamerou a fotoaparátom študenti Pavel a Denis.

Na tvárach všetkých prednášajúcich bolo vidieť napätie, vzrušenie, ale aj odhodlanie a istotu. Celé to odštartoval príhovorom pán riaditeľ Mgr.J.Horváth. Po odprezentovaní prvých štyroch tímov nasledovala krátka pracovná prestávka, počas ktorej dané tímy odpovedali na zvedavé otázky spolužiakov aj porotcov. Niektoré skupinky si na vypracovaní svojich posterov a prototypov dali záležať viac, iné menej. V každom prípade sa musíme pochváliť, že výsledkom našej 5-mesačnej bádateľskej práce boli zaujímavé modely, ako prenosná vodná elektráreň, solárny termočlánok, svietiaci náhrdelník s LED svetielkami. Skupiny, ktoré pracovali na témach z chémie prezentovali, ako doma pestovali rastlinky a testovali vplyv hnojív.

Kvalitu našej práce nehodnotila len odborná porota v zložení Mgr. Horváthová , Mgr. Drdošová, Bc. Čevajka, ale aj prítomné publikum, ktoré mohlo zahlasovať za najlepší projekt. Víťazstvo si odniesli tímy: ECO HEATING (R.Rimóci, K.Mikuš, J.Drugda, V.Oláhová, K.Divaldová),, EKO S ( J.Adamová, A.Ďurovová, I.Strmý), CHEMICS (K.Kováčová, L,Kotianová, V.Kľuková, K.Gemerová, M.Pástor).

Cenu divákov získali tímy ECO HEATING, EKO S.

Víťazi postupujú na celoslovenské kolo pod názvom „Ukáž, čo vieš“ , ktoré sa uskutoční v dňoch 7.-8.4.2016 v Starej Lesnej. Držíme im palce!

Zapísané na základe postrehov Mgr. Horváthovej, M. Hrubču, D. Tóthovej , D. Dohnálekovej a D. Deákovej.

Fotogaléria