Deň otvorených dverí spojený s vedeckou hračkou

V dňoch 8. až 14. marca 2016 sa konala v spoločenskej miestnosti Gymnázia Augusta Horislava Škultétyho vo Veľkom Krtíši výstava Vedecká hračka. Cieľom výstavy bolo poskytnúť návštevníkom potešenie z hry s rôznymi hračkami a prispieť k zvýšeniu ich kultúry hrania. Za celý týždeň výstavu navštívilo 250 žiakov gymnázia a 497 žiakov z okolitých škôl, ktorí si mali možnosť vyskúšať hračky zamerané na umenie, vzdelávanie a vedu. Stôl s hlavolamami prilákal najmä starších študentov.

Veľký záujem vyvolal aj stôl s expozíciou hudobných hračiek, ktorých melódia sa niesla celou miestnosťou. Medzi významné exponáty výstavy môžeme zaradiť Eulerov disk s hologramom, kaleidoskopy, Galileove teplomery a guľôčkový časomerač. Aj napriek všetkému si optické klamy zaslúžili asi najväčšiu pozornosť. Celá výstava sa niesla v zábavnom duchu plnom nadšenia z objavovania nových vecí, a preto sme radi, že sme mali príležitosť navštíviť ju.

K výstave sme pripojili fyzikálne meranie pomocou nového systému COACH 5. COACH 5 je integrovaný, školský, merací, modelovací a riadiaci systém vyvinutý holandskou firmou v spolupráci s Univerzitou v Amsterdame. Učí žiakov vhodným spôsobom spracovávať a interpretovať dáta získané fyzikálnym meraním. Študenti si mohli rýchlo namerať, sami vytvoriť prúd a napätie pomocou trojfázového generátora a jednoduchou formou cez počítač získať grafické zobrazenie nameraných veličín.

Fotogaléria