Čaj o piatej s našimi rodákmi

Študent 2. ročníka Christopher Petráš nám napísal svoje postrehy z tohto nezabudnuteľného večera:
„Dňa 2. decembra 2019 sa v našom malom mestečku konal už 4. ročník akcie, ktorá nesie názov Čaj o piatej o piatej s našimi rodákmi. Obyvateľom Veľkého Krtíša určite netreba viac toto podujatie predstavovať, nakoľko je domácimi veľmi obľúbená. Tak ako každý rok, aj teraz boli mnohí hostia absolventmi nášho gymnázia. Tentokrát sme mali možnosť, vypočuť si rozhovory s Denisou Weis Ilenčíkovou (lekárka - genetička), Samuelom Godom (odborník na zahraničnú politiku), Štefanom Chrtianskym (tréner, volejbalista), Vivien Babicovou (módna návrhárka), Vratkom Sirágim (moderátor) a po prvýkrát bola zapojená do rozhovoru aj študentka Rebecou Ficekovou, ktorá je mladou hviezdou silového trojboja.

Celé kultúrne podujatie už po štvrtýkrát moderovala autorka projektu Laura Kováčová a po jej boku stál Adam Marenišťák (obaja naši úspešní absolventi). Hostí pozývali moderátori na pódium vo dvojiciach, pozostávajúcich z podobných oblastí ich pracovného života, boli to: veda, výskum, vzdelávanie – šport - umenie, kultúra.

Pútavé rozprávanie rodákov bolo pre takmer plnú kinosálu divákov príjemným predvianočným spestrením kultúrneho života, pre mladšiu generáciu určite vhodnou inšpiráciou do ďalšej práce na sebe a rovnako pre každého diváka aj vhodný dôvod zamyslieť sa nad tým, že máme byť hrdý na región, v ktorom žijeme a odkiaľ pochádzame.

Mňa osobne ako mladého človeka zaujali slová pána Chrtianskeho, ktorý pekne vyjadril dôležitú úlohu športu v našich životoch a snažil sa tak, dohovoriť mladým ľuďom, aby venovali športu viac času, no aj starším, aby mládež podporovali.
Taktiež som spozornel pri slovách Vivien Babicovej, ktorá podala názory o móde veľmi zaujímavo. Predstavila svoju značku, obhájila second handy a vysvetlila, že nie všetko, čo mladí prinesú je zlé a že stojí za to im načúvať. Samozrejme každý z hostí rozprával naozaj pútavo, čo diváci ohodnotili bohatým potleskom a vrelou vďakou zúčastneným, moderátorom, či už pani učiteľke Čopovej, bez ktorej by sme s našimi rodákmi takýto príjemný večer nestrávili.“

Organizáciu a prípravu podujatia zhrnula aj vyučujúca predmetu podnikanie v cestovnom ruchu Miroslava Čopová : „Projekt Čaj o piatej s našimi rodákmi sa stal už tradíciou. Teší nás neustála podpora verejnosti, od ktorej dostávame vzácnu spätnú väzbu a mnoho námetov na to, koho osloviť a pozvať k nám na ďalšie pokračovanie. Prípravy slávnostného večera nám uľahčuje štedrá podpora partnerov školy, Mesta Veľký Krtíš a marketingová podpora Mestského kultúrneho strediska vo Veľkom Krtíši. Za pomoc ďakujeme aktívnym rodičom, vedeniu školy, ale aj pedagogickému i nepedagogickému personálu školy, ktorí nám pomáhajú dolaďovať detaily vždy, keď je to potrebné. Veľká pochvala a poklona patrí moderátorom, ktorí popri ďalšom vysokoškolskom štúdiu zvládajú aj prípravu podujatia a aktívnu spoluprácu s nami. Ďakujeme autorke projektu Laure Kováčovej, ktorá sa aktívne podieľa na tvorbe scenáru a pochvala patrí aj všetkým študentom – divákom, ktorých je v publiku počas každým rokom viac. To nás teší najviac. Ďakujeme aj aktívnym študentom z predmetu podnikanie v cestovnom ruchu zo sexty, z 2.A a z 1.A triedy, ktorí aktívne pracovali nielen v čase realizácie diskusie, ale najmä v jej prípravnej fáze: z 2.A Peter Riša a Jarka Kovácsová, zo sexty Ladislav Benyovics, Ema Peničková, Saša Resutíková, Kristína Radošová a z 1.A Ema Olnerová.“

Milí naši rodáci, bolo nám cťou privítať Vás opäť doma. ĎAKUJEME za ochotu spolupracovať s nami a podporiť tak myšlienku študentského projektu.

Fotogaléria