Prečo je pre nás Európska únia prospešná?

Dňa 19. novembra 2018 sme boli obohatení odpoveďami na rôzne otázky, týkajúce sa Európskej únie. Mali sme tú česť privítať v našom gymnáziu pána Roberta Hajšla. Pán Robert je riaditeľom Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku.

Na úvod svojej prednášky nám porozprával, ako to funguje v jeho kancelárii, čo je náplňou jeho práce. Zaujala nás rozmanitosť a dynamickosť jeho povolania. Pokračoval zdôraznením využitia volebného práva a dôležitosti aplikácie výsledkov volieb rôzneho druhu v praxi. Potvrdil, že každý jeden hlas občana v demokratickom štátnom zriadení má svoju váhu, a nie malú. K blížiacim sa voľbám do Európskeho parlamentu poznamenal, že je veľmi podstatné, aby aj mladí ľudia ako my – študenti využili možnosť voliť za zmenu k lepšiemu. Voliť bez ohľadu na program politickej strany, skôr využiť poznatky o danom kandidátovi, a tak sa správne rozhodnúť. Voľba, ktorá ovplyvňuje nielen samotného človeka, ba ani (nielen) štát, v ktorom žije, ale nezabudnime, že správne fungovanie takmer celého európskeho svetadielu. Mali sme možnosť vyplniť krátky formulár o našich záujmoch, prečo by sme „vhodili lístok do urny“ vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2019.

Vo svojej prezentácii nadviazal na rôzne štatistické údaje, ktoré boli pre nás priam šokujúce. Poukázal na nezáujem voličov o vykonanie svojej občianskej povinnosti v celej EÚ. Väčšinu času prednášky venoval pán Hajšel práve zodpovedaniu na otázku: „Prečo je pre nás Európska únia prospešná?“ Samozrejme, sloboda bola prvým odôvodnením. Voľné cestovanie v rámci hraníc EÚ, slobodné nákupy, komunikácia, cezhraničná spolupráca a podobne. Spomenul aj niektoré z mnohých študijných príležitostí pre žiakov stredných škôl. Medzi nimi aj Erasmus (+), projekt Euroscola, možnosť zabojovať o prestížnu cenu Karola Veľkého a iné.

Rozobral aj dôležitú tému dnešných dní. Ňou bola imigračná kríza. Povedal, že politika EÚ, spojená s migrantmi je s menšími nedostatkami správna. Riešenia, ktoré navrhujú samotní členovia Európskeho parlamentu sa snažia problém riešiť. Je vhodné prijímať žiadateľov o azyl v danej krajine. Nerešpektovaním požiadaviek príslušníkov iných krajín by určitý štát porušil základné ľudské práva a slobody... To sú niektoré dôležité časti prejavu pána Hajšla.

Po rozlúčke s pánom riaditeľom nasledoval kvíz s dvomi pani pracovníčkami Informačného centra Europe Direct Lučenec. Zábavnou formou sme si overili vedomosti o EÚ. Informácie, ktoré sme dosiaľ nevedeli, nám panie poskytli s veľkou ochotou. Na aktívnych, ktorí správne odpovedali na otázky čakali odmeny.

Ďakujeme za možnosť vypočuť si slová a aktívne byť súčasťou prednášky pána riaditeľa Hajšla, ďakujeme tiež pani pracovníčkam IC ED Lučenec. Poďakovanie patrí aj vedeniu nášho gymnázia za sprostredkovanie besedy.

Armand Majer, III. A

Fotogaléria