Európske dni jazykov 2018

V dňoch 18. až 19. decembra 2018 sa v Gymnáziu A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši uskutočnili Európske dni jazykov. Žiaci gymnázia spolu s vyučujúcimi cudzích jazykov si pre hostí zo základných škôl z celého okresu pripravili náučný, zaujímavý a zároveň veľmi zábavný program. Hostia si mohli pozrieť scénky, zostrih rôznych videí, ďalej si mohli vypočuť nádherné vianočné piesne a na záver sa mali možnosť pristaviť pri workshopoch a vyskúšať si originálne aktivity v jazykoch, ktoré sa v našej škole vyučujú.

Svitlo na utorkové ráno. Už vidieť, že prichádzajú najkrajšie sviatky v roku – Vianoce. Krajina natretá nabielo a snehové vločky sa naďalej ligocú v závane ticha. V našej spoločenskej miestnosti je však už od skorého rána rušno. Dolaďujú sa posledné chybičky. Každý zaujme svoju pozíciu, repliky sú pripravené a hodiny odbili osem. Miestnosť je plná ľudí, ktorí sú príjemne naladení, dokonale nachystaní a plní očakávania.

Ako prví si náš program prišli pozrieť žiaci Základnej školy A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši. Pohodlne sa usadili presne tak, ako doma. A môžeme začať... Úvodné slovo do Európskych dní jazykov 2018 v našom gymnáziu mal na starosti sympatický moderátorský pár v zložení – N. Bernáthová a L. Pivka z III. A triedy. Privítanie zaznelo v rôznych jazykoch – v nemčine, ruštine, francúzštine, španielčine, angličtine a, samozrejme, slovenčine.

Na začiatok jazykovej reťaze sa pripla scéna v nemčine v podaní žiakov IV. A triedy, ktorí zvládli vynikajúco zahrať, zaspievať a rovnako pripraviť divákov na ďalšie pásma. Po živom kultúrnom predstavení nasledoval zostrih videí, za ktorý môžeme ďakovať žiakom III. A triedy a septimy. Obsahoval krátku scénu z obľúbeného filmového seriálu o Harryho Potterovi, potom uštipačnú paródiu o (ne)znalosti anglického a nemeckého jazyka s názvom Do you speak English?, reklamu na „nenahraditeľnú“ lepiacu pásku – Flextape, ktorú žiadna komerčná televízia zo svojho repertoára nevynechá. Príjemnú vsuvku pomedzi videá tvoril spev vianočnej nôty žiačok II. A a II. B triedy v španielskom jazyku. Video-pásmo pokračovalo ústrižkom z telenovely Skrytá vášeň a nakoniec si moderátorský pár, ktorý popri moderovaní hral svoju rolu aj v samotnom programe, zaumienil pozrieť, ako si vyrobiť faraónovho hada jednoducho – chemickým pokusom.

Po ukončení video-pásma sa na pódiu objavili žiačky septimy, ktoré zaspievali nemeckú pieseň od Mickeiho Krausa – „Schatzi schenk mir ein Foto“. „K Vianociam neodmysliteľne patria rozprávky. Dotvárajú atmosféru týchto nádherných sviatkov a málokto by si bez nich vedel predstaviť Vianoce.“ Tak zneli slová moderátorského páru, ktorými uviedli tradičnú ruskú rozprávku – Mrázik. Na stupienku ju oživili žiaci II. A triedy. Finále zavŕšili dievčatá zo septimy dvomi vianočnými piesňami v anglickom jazyku. Počas celého programu sa mohli zapojiť aj žiaci v hľadisku, a to odpoveďami na otázky, týkajúcich sa obsahu a jazykových znalostí, ktoré im položili moderátori. Za každú správnu odpoveď prináležala sladká odmena. A tak boli oba dni ešte viac zaujímavé a dynamické.

Vysoké uznanie za vynikajúce herecké výkony, nádherne znejúce tóny spevu a prvotriednu prípravu si žiaci a pedagógovia, ktorí sa podieľali na programe Európskych dní jazykov 2018 vychutnali v podobe veľkého úspechu u hostí – najmä potleskom a pozitívnymi ohlasmi. Návšteva došlých sa tu však ešte neskončila. V celej spoločenskej miestnosti ich čakali aktivity na preverenie znalostí v rôznych cudzích jazykoch, ktoré boli formulované hravou a náučnou formou. Po oboch stranách spoločenskej miestnosti sa nachádzali stánky so žiakmi, ktorí si pre hostí naplánovali nemálo pútavých praktických činností.

Počas týchto dvoch dní sa u nás ocitlo šesť základných škôl a vyše stovka žiakov. Prvý deň spomínaná ZŠ A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši v sprievode p. učiteľky Ing. E. Glézlovej. Tú vystriedala skupina žiakov zo ZŠ s MŠ v Bušinciach s p. učiteľkou Mgr. H. Bariakovou a žiaci zo ZŠ s MŠ v Modrom Kameni s p. učiteľkou RNDr. A. Adamovou. Druhý deň nás navštívila ZŠ na Ul. J. A. Komenského vo Veľkom Krtíši s p. učiteľkou Mgr. L. Kováčovou, ďalej ZŠ Poľná 1 vo Veľkom Krtíši s p. učiteľkou PaedDr. L. Novákovou a p. učiteľom Mgr. M. Sikulom a na koniec ZŠI vo Veľkej Čalomiji s p. učiteľkou Mgr. M. Jánošíkovou.

Takmer v závere nášho zhrnutia, nastal čas poďakovania. Za úplnú, u nás debutnú, svedomitú organizáciu dní jazykov patrí obrovská vďaka p. profesorke Mgr. E. Bodžárovej. Za technickú časť príprav vďaka patrí študentom III. A triedy – B. Modrovičovej a P. Hrdinovi a N. Róčanovi zo septimy. Ďalej všetkým žiakom, ktorí sa podieľali na programovom zabezpečení Európskych dní jazykov 2018 v našej škole – hlavne III. A, septime, IV. A, II. A a II. B, a taktiež I. A. Za prichystanie scenárov, pomoc a usmernenie žiakov ďakujeme vyučujúcim cudzích jazykov v našej škole – Mgr. P. Chorvátovi (ANJ), Mgr. I. Bozovej (ANJ), Mgr. L. Cibuľovej (NEJ, RUJ), PaedDr. D. Pastorkovej (NEJ, RUJ), PhDr. M. Babicovej (FRJ) a Mgr. M. Korgovej, PhD. (SJA). Poďakovanie patrí aj vedeniu našej školy, ktoré nám umožnilo uskutočniť toto vynikajúce podujatie.

V neposlednom rade sa chceme poďakovať hosťom, ktorí nás poctili svojou prítomnosťou. Chválime nepretržitú disciplínu, aktivitu a dôslednosť žiakov. Pevne veríme, že ste si posolstvo našich Európskych dní jazykov 2018 zobrali k srdcu.

„UČTE SA CUDZIE JAZYKY. UČÍTE SA ICH PRE SEBA A PRE SVOJE OKOLIE – PRE BUDÚCNOSŤ, KTORÁ ČAKÁ VÁS I OSTATNÝCH.“

Ďakujeme za podporu.

Armand Majer,
predseda ŽŠR Gymnázia A. H. Škultétyho, Veľký Krtíš

Fotogaléria