MALIAR NOVOHRADU ĽUDOVÍT KUBÁNI 2017

V pondelok 6. novembra 2017 sme sa zúčastnili na slávnostnom vyhodnotení 4. ročníka výtvarnej súťaže Maliar Novohradu Ľudovít Kubáni. Organizátormi súťaže sú: miestny odbor Matice slovenskej vo Veľkom Krtíši, mesto Veľký Krtíš, BBSK – Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši, Mestské kultúrne stredisko vo Veľkom Krtíši, Základná umelecká škola vo Veľkom Krtíši, Spoločnosť A. H. Škultétyho, občianske združenie vo Veľkom Krtíši a obec Dolné Strháre.

Povzbudení minuloročným úspechom sa naši mladší žiaci pod vedením Mgr. Martiny Demeterovej pustili do tvorivej práce a výtvarne spracovali dve súťažné témy. Prvou boli národné a kresťanské dejiny, legendy, príbehy, povesti, osobnosti a druhou bol šport. Naša snaha bola opäť korunovaná úspechom. Klára Dobosová získala 1. miesto v 2. kategórii (10 – 12 rokov) a Nina Húdeková sa umiestnila na 2. mieste v 3. kategórii (13 – 15 rokov). Dievčatám srdečne blahoželáme a veríme, že budú aj naďalej rozvíjať svoje tvorivé schopnosti a umelecké cítenie.