Kika

Maľujeme Timravu

Žiaci Gymnázia A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši sa zúčastnili 8. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže Maľujeme Timravu.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov spojené s odovzdávaním cien sa konalo v rámci literárno-náučného podujatia Timravin chodníček, ktorý viedol po stopách Timravy z Lučenca cez Políchno do Ábelovej.
Medzi 102 súťažiacimi, ktorí rôznymi výtvarnými technikami znázornili tému Slovensko moja domovina, sa na veľmi peknom 3. mieste umiestnila žiačka sekundy Kristínka Resutíková, ktorú pripravovala Mgr. M. Demeterová.
Gratulujeme!