K multikultúre a tolerancii na krtíšskom gymnáziu

Týždeň od 21. do 25. januára 2018 bol na krtíšskom gymnáziu iný ako zvyčajne býva. Vyučovanie bolo prispôsobené projektu AIESEC Educate Slovakia , do ktorého sa naša škola zapojila. Projekt sa zameriava na žiakov základných a stredných škôl a pozostáva z týždňového učebného plánu, v rámci ktorého prichádzajú lektori z rôznych častí sveta. My sme na Gymnáziu A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši privítali lektorky Nadiiu Symonenko z Ukrajiny a Gitu Kurnia Selina z Jakarty, hlavného mesta Indonézie. Hlavným cieľom projektu je budovať medzinárodné povedomie medzi účastníkmi prostredníctvom rôznych aktivít a workshopov. Projekt je navrhnutý tak, aby spestril výučbu a rozšíril žiakom obzory.

Netradičné vyučovanie nadchlo žiakov hneď na začiatku. Na prvých hodinách sa dozvedeli zaujímavosti z kultúry krajín, odkiaľ lektorky pochádzajú. Nasledovali ďalšie aktivity zamerané na vyzdvihnutie dôležitosti tímovej spolupráce, či orientáciu žiakov na ich budúcnosť a ďalšiu profesijnú orientáciu so stanovením si jasných cieľov, ktoré môže každý z nich dosiahnuť. Toto všetko sa dialo veľmi nenúteným spôsobom plným zábavy, ale aj serióznym zamýšľaním sa nad riešením globálnych problémov, ktoré sužujú našu planétu.

Veľkým prínosom pre žiakov bolo aktívne používanie angličtiny, ktorá bola komunikačným jazykom projektu. Tu si každý mohol overiť schopnosť jej používania v praxi. Niektorým to išlo ľahšie, niektorí museli hľadať slová dlhšie. Podstatné však bolo, že si žiaci uvedomili nutnosť používania cudzích jazykov vo svete a práve tento projekt prispel značnou mierou k ich motivácii učiť sa jazyky. Svedčí o tom aj fakt, že študenti gymnázia trávili s našimi zahraničnými hosťami čas nielen v škole počas hodín, ale aj cez prestávky, a dokonca aj vo voľnom čase po vyučovaní.

Na jednej strane nám projekt AIESEC priniesol možnosť nahliadnuť do kultúry iných krajín, na druhej strane umožnil stážistom zo zahraničia nahliadnuť do nášho školského systému, vyskúšať si profesiu učiteľa a nadviazať nové kontakty.

Bola to naša prvá skúsenosť s projektom AIESEC a bola to určite dobrá skúsenosť. Pevne veríme, že na našom gymnáziu v budúcnosti ešte takýchto lektorov privítame.

Mgr. Pavel Chorvát

Fotogaléria