KARNEVAL NA ĽADE

Obdobie fašiangov sa aj tento rok na gymnáziu nieslo v karnevalovom duchu. V stredu 15. februára 2017 sme pre našich študentov pripravili už 6. ročník tradičného Karnevalu na ľade. Príležitosť zabaviť sa a užiť si trochu pohybu na korčuliach, využilo takmer 40 študentov.
Športovo-zábavné podujatie pripravili vyučujúci telesnej a športovej výchovy. Za podporu a sladké odmeny chceme poďakovať Rade rodičov pri GAHŠVK a za ústretovosť pri organizácii ďakujeme vedeniu Správy športových zariadení mesta Veľký Krtíš.

Bolo to veselé popoludnie, fantázia dostala zabrať. Dôkazom toho sú aj netradičné masky a zaujímavé nápady, ktoré nás každý rok príjemne prekvapia.

kolektív učiteľov telesnej a športovej výchovy

Fotogaléria