Úspešná reprezentácia v projekte Vitajte v našom regióne

Dňa 22.3. 2018 sa žiačky sexty zúčastnili projektu JA Slovensko s názvom Vitajte v našom regióne.
Témou ich projektu sa stali obce v našom regióne s najviac rozvinutým folklórom. Na základe tohto podnetu vytvorili tzv. folklórny chodníček.

Vďaka svojej šikovnosti dokázali školu reprezentovať v tom najlepšom svetle a pokúsili sa zviditeľniť svoj región nápaditou formou. V kategórii Najlepší prezentačný tím sa im podarilo obsadiť prvé miesto, čo značí, že ich snaha sa vyplatila a porotu presvedčili nielen o atraktívnosti nášho regiónu, ale aj o perfektnej spolupráci v kolektíve. Rozhodne im za to patrí veľká pochvala.

Fotogaléria