EXKURZIA - PODNIKANIE V CESTOVNOM RUCHU

Dňa 24.októbra 2016 sme sa na hodine voliteľného predmetu Podnikanie v cestovnom ruchu zúčastnili exkurzie vo firme ERCE, s.r.o. Tento podnik s rodinnou filozofiou patrí v súčasnosti k popredným výrobcom cestovín na Slovensku. Symbolicky sme našu návštevu uskutočnili práve v čase, keď majú cestoviny svoj sviatok - Svetový deň cestovín :)

Pri príchode nás privítala pani riaditeľka Erika Oravcová a v priestoroch výroby nás sprevádzala vedúca výroby Ildikó Očenášová. Prehliadka zahŕňala ukážku výroby produktov a zariadení na to potrebných. Na to aby sme mohli vstúpiť a nahliadnuť z blízka bola potrebné dôkladná hygiena rúk a nahodenie pracovného oblečenia. Najviac nás zaujala ukážka baliaceho procesu a obrovské skladové priestory. Potešila nás ochutnávka a veľká ústretovosť zamestnancov.

Ďakujeme za prijatie i za príležitosť nahliadnuť do podnikateľského prostredia. Teraz sa už budeme lepšie vedieť orientovať vo svete podnikania a získané poznatky radi využijeme v ďalšom osobnom rozvoji.

Študentky 2.A a 2.B triedy