eTwinning

Internetový portál eTwinning, ktorý sa zameriava na spoluprácu učiteľov a žiakov z celej Európy, ponúka skvelé príležitosti na vytvorenie nových partnerstiev medzi jednotlivými školami. V tomto školskom roku sme sa opäť zapojili do aktivít, ktoré je možné prostredníctvom eTwinningu realizovať. V súčasnosti študenti druhého ročníka pracujú na dvoch projektoch s partnerskými školami zo zahraničia.

Prvý projekt s názvom I have learnt my lesson je zameraný na vytvorenie virtuálnej učebnice anglického jazyka s témami, ktoré študentov najviac zaujímajú. V tomto projekte žiaci participujú so študentami z Bulharska, Turecka, Česka a Poľska.

Druhý projekt Wealth and Poverty in Europe porovnáva sociálne rozdiely spoločnosti medzi krajinami spolupracujúcimi na projekte. Týmito krajinami sú Taliansko, Turecko a samozrejme Slovensko. Cieľom projektu je nielen pomenovať hlavné problémy v tejto oblasti, ale aj navrhnúť riešenia.