AJ UČITELIA SA VZDELÁVAJÚ

V úvode školského roka dostali príležitosť rozšíriť svoj obzor poznania naši učitelia i kolegovia z iných škôl v okrese Veľký Krtíš. Zúčastnili sme sa workshopu o STORYTELLINGU, ktorý sa uskutočnil v priestoroch našej školy.
Počas piatkového dopoludnia sa nám trpezlivo venovala Mgr. Barbora Babicová, naša úspešná absolventka a chvíľu aj kolegyňa. Dnes pracuje ako redaktorka časopisu Dobrá škola a súčasne aj ako lektorka a metodička v neziskovej organizácii Eduma, ktorá sa venuje scitlivovaniu ľudí voči ohrozeným skupinám ľudí v spoločnosti.

Oboznámili sme sa netradičnými aktivitami, vďaka ktorým môže byť vyučovanie zaujímavejšie a pútavejšie. Zoznámili sme sa s Online živou knižnicou -nástrojom pre kreatívne učenie, prostredníctvom ktorého môžeme spoločne hľadať riešenia, ako začať spolu hovoriť a zastaviť poukazovanie na rozdiely a predsudky medzi nami.

Ďakujeme za inšpiratívne a tvorivé dopoludnie.

www.onlinezivakniznica.sk

Mgr. Miroslava Čopová - učiteľka