Študentský ples 2018

Dňa 19. 1. 2018 sa u nás na gymnáziu konal študentský ples. Príprava plesu bola opäť v rukách žiackej školskej rady, ktorá sa snaží pripraviť pre žiakov čo najlepšiu zábavu. Stretli sa tu hlavne naši žiaci, či už súčasní alebo bývalí, ale boli tu prítomní aj pán riaditeľ s manželkou, pani profesorka Holubová a zopár žiakov z iných škôl. Celý večer sa niesol v téme Benátsky karneval a masky niektorých študentov boli naozaj krásne.

O úvodné slovo sa postarali moderátori Radka Lekýrová a Rebeca Ficeková. Potom nasledovalo oficiálne otvorenie plesu tancom profesorov s našimi členmi žiackej školskej rady. Postupne sa k ním pridali ďalší tancujúci.

V priebehu večera i noci nás zabávala skupina Fénix v programe nám zatancovala mladá nadaná tanečníčka Fatima. Samozrejme, nechýbalo ani fotenie, o ktoré sa postarala naša spolužiačka Bianka Modrovičová.

O deviatej hodine sme sa všetci pomaly presunuli do jedálne. O výbornú večeru sa aj tento rok postarali naše milé pani kuchárky.

Pred polnocou sa šťastlivci, ktorí si kúpili lístky, zišli pri tombole. Aj tento rok sa musíme poďakovať veľkému množstvu sponzorov, ktorí nám darovali ceny do tomboly.

Samozrejme ako každý rok si študenti mohli zvoliť svoju kráľovnú a kráľa plesu. Kráľovnou plesu sa stala Kristína Mikušová a kráľom sa stal Rudolf Rimóci, ktorí si spolu zatancovali kráľovský tanec a ten bol posledným bodom programu. Potom už nasledovala voľná zábava.

Všetci odchádzali šťastní a vytancovaní. Fakt, že poslední tanečníci sa lúčili až nad ránom svedčí o tom, že kapela hrala naozaj dobre. Ďakujeme všetkým zúčastneným a tešíme sa na ďalší ročník študentského plesu!

Fotogaléria