Gymnazisti úspešní na AMAVETe

Gymnázium A. H. Š. vo Veľkom Krtíši sa snaží podporovať študentov v kreatívnej činnosti, pri ktorej sa môžu rozvíjať, naučiť sa nové veci a vymyslieť niečo užitočné pre druhých ľudí. Z týchto dôvodov sa na našej škole už 3. rok uskutočnila vedecká konferencia. Zapojiť sa môžu žiaci 1.- 4. ročníka alebo taktiež študenti kvinty až po oktávu. Každá skupina v zložení minimálne troch členov predstavila svoj projekt formou ústnej prezentácie, plagátu a, ak je to možné aj s pomocou priestorového modelu. Náš tím sa nazýval "Vrtuľky". Projekt veterná turbína som prezentovala spolu so svojimi spolužiakmi Martinom Hrončekom a Matejom Belešom. Na školskom kole sme sa umiestnili na 2. mieste.
Spolupracovali sme s pani profesorkou Mgr. Boženou Horváthovou, ktorá nás posunula na krajské kolo s názvom AMAVET. Súťaž organizovala Asociácia pre mládež, vedu a techniku dňa 19. 10. 2018 na Spojenej škole v Banskej Bystrici.
Súťažilo sa podľa upravených pravidiel. Prezentovať mohli len dvaja súťažiaci a ja som bola náhradník. Zúčastnilo sa 15 skupín s veľmi zaujímavými projektmi z rôznych oblastí,v rôznych vekových kategóriách. Súťažiaci jednotlivo predviedli projekty pomocou kartónových posterov. Porota k nim kládla otázky a nakoniec urobili záver o tom, ktoré vynálezy si zaslúžia postup do ďalšieho kola. Náš tím prezentoval projekt veterná turbína, ktorú sme zostrojili z odpadového materiálu tak, aby cena bola čo najnižšia. Je to zatiaľ len prototyp a treba ešte veľa vylepšení. Myslíme si, že táto turbína by mohla byť využitá napríklad pre chalupárov alebo jednoducho na miesta ťažko prístupných pre elektrinu.
Po vyhodnotení poroty sme postúpili na celoslovenské kolo do Bratislavy, ktoré sa uskutoční 7. až 10. novembra 2018. V začiatkoch výroby tohto prototypu sme určite neočakávali takúto úspešnosť, preto nás postup do ďalšieho kola veľmi potešil a sme vďační za skúsenosti, ktoré sme nadobudli. Vidíme, že fyzika sa dá vyučovať aj iným spôsobom. Tento rok si na vedeckú konferenciu chystáme nový projekt a dúfame, že bude mať rovnakú úspešnosť.

Silvia Melišíková

Fotogaléria