Veľký úspech gymnazistov z Veľkého Krtíša

V tomto školskom roku sa naša škola zapojila do projektu Chain Reaction, ktorého cieľom je umožniť stredoškolákom učiť sa prírodovedné predmety riešením zaujímavých vedeckých problémov, a tým zatraktívniť prírodné vedy. Projekt zastrešuje Katedra fyziky Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Do projektu boli v tomto školskom roku zapojené gymnáziá z Prešova, Banskej Bystrice, Revúcej, Podbrezovej a Veľkého Krtíša.

Žiaci, ktorí sa do projektu zapojili, sa zmenili na vedcov, výskumníkov a na vlastnej koži si vyskúšali, ako funguje veda, akými metódami vedci pracujú, koľko úsilia a času musia vynaložiť, kým dosiahnu svoj cieľ. Okrem toho sa naučili, aké dôležité je v skupine navzájom komunikovať, podeliť si prácu, tolerovať sa, priložiť ruku k dielu. Výsledky svojej práce potom prezentovali študenti na školskej vedeckej konferencii, ktorá sa konala 17. marca 2016 na gymnáziu. Odborná porota vyhodnotila prácu jednotlivých súťažných tímov a rozhodla, že na národnej konferencii budú našu školu reprezentovať 3 súťažné tímy.

Prišiel deň D – 7. apríl 2016, keď súťažné tímy Eco Heating v zložení Rudolf Rimóci, Ján Drugda, Kristián Mikuš, Vanessa Oláhová, ECO S v zložení Alexandra Ďurovová, Jana Adamová, Ivan Strmý, Chemics v zložení Kinga Gemerová, Lucia Kotianová, Karolína Kováčová a Viktória Kľuková, pani profesorky Mgr. Božena Horváthová, Mgr. Ivana Drdošová a pán riaditeľ Mgr. Jaroslav Horváth, nasadli do autobusu a vyrazili smerom do Starej Lesnej, kde sa mala konať národná konferencia pod názvom „Ukáž, čo vieš!“ a s ňou spojené množstvo sprievodných podujatí.

V tento deň všetci účastníci absolvovali aj dve exkurzie – navštívili Meteorologickú aerologickú stanicu v Gánovciach, ktorá sa zaoberá meteorologickým meraním atmosféry. Tu mali možnosť vidieť aj vypúšťanie meteorologickej sondy. Ďalšou zastávkou bola Výskumná stanica TANAP-u v Tatranskej Lomnici, ktorá sa zaoberá botanickým a drevárskym výskumom Vysokých Tatier. Zvyšok dňa strávili súťažné tímy prípravou svojich prezentácií a posterov.

Súťažná časť konferencie „Ukáž, čo vieš!“ sa konala 8. apríla 2016. Odborná porota aj všetci zúčastnení počas celého dopoludnia sledovali vystúpenia všetkých 11 súťažných tímov, hodnotili ich prezentácie a postery, kládli otázky, dávali námety na ďalšiu činnosť. Naše súťažné tímy sa v tvrdej konkurencii nedali zahanbiť. Veď šlo o reprezentáciu našej krajiny na medzinárodnej konferencii.

Kým odborná porota vyhodnotila výsledky, súťažné tímy sa zúčastnili ešte exkurzie v neďalekom Astronomickom ústave v Starej Lesnej. A potom to prišlo! Vyhodnotenie. Všetky súťažné tímy v poradí v akom súťažili, dostávali účastnícke diplomy a malé darčeky. Jeden z našich tímov – Eco Heating vynechali z poradia. Začali sme tušiť, že budú patriť medzi najúspešnejších. A tak aj bolo! Tím Eco Heating s témou Zelené kúrenie – Fototermický solárny systém sa stal najlepším tímom a zároveň získal aj cenu divákov. Ako najúspešnejší tím bude reprezentovať Slovensko na medzinárodnej konferencii „Express Yourself“ v dňoch 9.-10. mája 2016 v Plovdive v Bulharsku.

Celému tímu Eco Heating Rudolfovi Rimócimu, Vanesse Oláhovej, Kristiánovi Mikušovi a Jánovi Drugdovi a pani Božene Horváthovej k významnému úspechu blahoželáme a budeme im držať palce, aby čo najúspešnejšie reprezentovali Slovensko.

Mgr. Ivana Drdošová

Fotogaléria