Olympiáda v ruskom jazyku

Dňa 13 .decembra 2019 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v ruskom jazyku.
Súťaže sa zúčastnili žiačky 2.A triedy v dvoch kategóriách.
V kategórii 1B - počet absolvovaných hodín menej ako 300 sa na 1 .mieste umiestnila Sofia Cudzišová a na 2.mieste Hanna Babková.
V kategórii 2B -počet absolvovaných hodín viac ako 300 sa na 1.mieste umiestnila Veronika Parobeková a na 2.mieste Jaroslava Kovácsová.