Nádeje slovenskej vedy reprezentovali Slovensko v Bulharsku

Vyvrcholením 3. roka projektu Chain Reaction bola medzinárodná konferencia Express Yourself!, ktorá sa konala 9. – 10. mája v Plovdive v Bulharsku. Slovensko na nej reprezentovali žiaci Gymnázia A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši. Okrem Slovenska sa konferencie zúčastnili študentské tímy z Veľkej Británie, Grécka, Francúzska, Turecka, Bulharska, Jordánska, Talianska, Írska, Gruzínska, Slovinska a Nemecka. Cieľom projektu bolo zatraktívniť prírodovedné predmety v očiach mladých ľudí, umožniť stredoškolákom učiť sa fyziku, chémiu, biológiu a geografiu novým spôsobom a riešiť zaujímavé interdisciplinárne vedecké problémy. Na Slovensku projekt zastrešovala Katedra fyziky Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Koordinátorkou projektu Chain Reaction na Slovensku bola RNDr. Janka Raganová, PhD.

V Bulharskom Plovdive slovenský tím v zložení Rudolf Rimóci, Ján Drugda, Kristián Mikuš a Vanessa Oláhová na konferencii predstavil svoj prototyp fototermického solárneho systému, ktorý zostrojil pod vedením pani profesorky Mgr. Boženy Horváthovej v rámci riešenia bádateľskej aktivity s názvom Zelené kúrenie. V rámci tejto aktivity sa žiaci oboznámili s funkciou solárnych panelov a skúmali, ako čo najefektívnejšie využiť slnečnú energiu dopadajúcu na zemský povrch. Ich úlohou bolo skonštruovať model solárneho panela vhodného na ohrev teplej vody. A že sa im to podarilo na vysokej úrovni, svedčilo aj množstvo otázok, ktoré dostali od účastníkov konferencie a aj záujem vedeckých pracovníkov z univerzít zúčastnených štátov. Zároveň mohli porovnať svoje riešenie úlohy s riešením nemeckého tímu, ktorý spracoval tú istú problematiku.

Študentské tímy z ďalších krajín predstavili svoje riešenia tém Asteroidy útočia na Zem, Nasýťme svet, Malá prenosná vodná elektráreň a Rastliny vo vesmíre. Veľmi zaujímavá bola prezentácia dievčat z Jordánska a Turecka. Jordánsky tím riešil vzťah medzi kávovou usadeninou a semenami kultúrnych rastlín. Vo svojej práci zistili pozitívny vzťah medzi pridaním kávovej usadeniny do hnojiva a klíčením a rastom semien. Turecký tím navrhoval aeroponické pestovanie rastlín ako zdroj potravy a kyslíka pre kozmonautov letiacich na Mars. Zaujímavé a podnetné boli aj riešenia ostatných tímov.

V rámci prvého dňa konferencie mali účastníci možnosť pozorovať aj prechod Merkúra cez Slnko, čo bol tiež nezabudnuteľný zážitok. Zvyšok dňa sme strávili s našou sprievodkyňou Lidiou (bulharskou študentkou, ktorá žila 10 rokov v Čechách), ktorá nás previedla historickou časťou Plovdivu a porozprávala nám mnoho zaujímavostí o živote v Bulharsku.

Dopoludnie druhého dňa boli študenti rozdelení do 6 medzinárodných tímov a ich úlohou bolo počas dvoch hodín z pripravených materiálov zostrojiť Chain Reaction Machine a potom pri jeho prezentácii uviesť, ktoré fyzikálne zákony pri jeho zostrojení uplatnili. Pri práci v zmiešaných skupinách si študenti overili svoje znalosti nielen z fyziky ale aj z anglického jazyka. Popoludní potom študenti ešte absolvovali prednášku Dr. Bozhilova zo Sofijskej univerzity o budúcnosti ľudstva vo vesmíre a učitelia sa zúčastnili workshopu o nových metódach riešenia problémov a vyhodnotili realizáciu celého projektu Chain Reaction. Zvyšný čas sme potom využili už len na nákup suvenírov pre svojich blízkych a prechádzku po meste.

Účasť na medzinárodnej konferencii aj v celom projekte Chain Reaction priniesla študentom aj učiteľom veľa nového a pozitívneho. Mali sme možnosť zoznámiť sa s netradičnými formami učenia sa prírodovedných predmetov formou bádateľských aktivít a spoznať študentov a učiteľov nielen zo Slovenska, ale aj z iných krajín. Dúfame, že všetky tieto poznatky a skúsenosti dokážeme uplatniť aj v ďalšom spoznávaní zákonitostí prírodovedných predmetov.

Mgr. Ivana Drdošová

Fotogaléria