Prednáška Vlastné podstatné mená – svedkovia našej minulosti

Viete , že mená Jozef a Mária sa do 14.storočia nesmeli dávať?
Viete, že meno Svätopluk prenesene znamená želanie silného pluku?
Viete, že priezviská sa stali povinnou časťou mien až nariadením cisára Jozefa II.?
Toto všetko a ešte o trochu viac sa dozvedeli študenti 3.A a 3.B triede v prednáške prof. Mgr. Jaromíra Krška, PhD. z Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v B. Bystrici. Pán profesor navštívil 18.2.2020 naše gymnázium a jeho prednáška Vlastné podstatné mená – svedkovia našej minulosti odznela v rámci tematického celku Náučný štýl.