SVETOVÝ DEŇ VODY

22. marec vyhlásilo OSN za Svetový deň vody: svetové zásoby vôd sa postupne míňajú, pitná je voda je často ohrozená rôznym druhom znečistenia, neustále pribúdajú regióny, kde pitná voda nie je samozrejmosť. Je len na nás, ako budeme s vodou naďalej hospodáriť a aký postoj k jej ochrane zaujmeme.

Študenti našej školy si tento deň každoročne pripomínajú aj oblečením modrej farby. Modrý deň, u nás 23. marec 2018 bol opäť netradičný a veselý.

Mgr. Miroslava Čopová, koordinátor projektu Škola podporujúca zdravie

Fotogaléria