Vianočné kompozície a Deň čaju

14.12.2016 – organizovala 3.B trieda spolu s triednou profesorkou v spoločenskej miestnosti Gymnázia A.H.Škultétyho „Deň čaju“. Chlapci 3.B triedy varili rôzne bylinkové čaje a ponúkali ich spolu s pečivom svojim spolužiakom, študentom z iných tried Gymnázia a profesorom.

Dňa 21.12.2016 sa v spoločenskej miestnosti Gymnázia vo Veľkom Krtíši uskutočnila súťaž v aranžovaní vianočných kompozícií, ktorú organizovala Mgr. Lívia Cibuľová a RNDr. Darina Kortišová. Súťaže sa zúčastnili študenti Gymnázia zo všetkých ročníkov. Boli rozdelení do dvoch kategórií. Súťaž prebiehala v čase od 13.00 hod do 15.30 hod. a študenti už tradične z pripraveného materiálu vytvorili vianočné kompozície, ktoré nám príjemne navodili svojou vôňou vianočnú atmosféru. Odborná porota v zložení Mgr. Jaroslav Horváth – riaditeľ školy,Mgr. Lívia Cibuľová a RNDr. Darina Kortišová vyhodnotili obidve kategórie nasledovne:
I. kategória – prima, sekunda a tercia – vyhodnotenie:
– 1.miesto – Michaela Hrubčová – prima,
– 2. miesto – Vanesa Jabrocká a Saša Resutíková – tercia,
– 3. miesto – Linda Cuperová – prima.
II. kategória – ostatné triedy Gymnázia – bola vyhodnotená nasledovne:
prvé miesto – Vanessa Oláhová – 3.B,
druhé miesto – Zuzana Hulecová - kvinta a Norbert Horn – 4.A,
tretie miesto- Ema Černáková – 3.B a Dominika Botošová – 3.B.
Každé miesto bolo ocenené finančne vďaka Rade rodičov pri Gymnáziu A.H.Škultétyho a Rade študentov pri Gymnáziu A.H.Škultétyho vo Veľkom Krtíši, ktorí víťazom prispeli na pekné darčeky pod stromček.

22.12.2016 – bolo vyhodnotenie súťaže „Vianočné kompozície“ cez školský rozhlas Gymnázia, ceny odovzdala jedna z organizátoriek súťaže pani RNDr. Darina Kortišová a popriala všetkým súťažiacim krásne sviatky a pokojné prázdniny.

Obidve akcie sa mohli uskutočniť len vďaka finančnej podpory Rady rodičov pri Gymnáziu A.H.Škultétyho vo Veľkom Krtíši a Rade študentov pri Gymnáziu A.H.za čo im veľmi pekne ďakujeme.

Zapísala: RNDr. Darina Kortišová

Fotogaléria