Dni jazykov

Posledný týždeň vyučovania pred vianočnými prázdninami sa na Gymnáziu A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši niesol v duchu cudzích jazykov. Gymnazisti už po druhýkrát vyvinuli iniciatívu zorganizovať vedomostno-zábavné predpoludnie pod názvom Dni jazykov. Podujatie bolo určené predovšetkým žiakom ôsmeho a deviateho ročníka základných škôl a účasť bola naozaj hojná. Veď nás navštívilo viac ako dvesto tínedžerov.

Organizovať Dni jazykov na pôde našej školy je akousi snahou, ako mladých ľudí zainteresovať do učenia sa aj iných cudzích jazykov ako len angličtiny. V našom prípade je to nemčina, španielčina, francúzština či ruština, ktoré sa vyučujú na gymnáziu.

Boli sme radi, že sme našim mladším kamarátom mohli priblížiť jazyky cez ankety, videá natočené študentmi gymnázia v rôznych jazykoch zachytávajúce životné situácie, v ktorých často potrebujete uplatniť cudzí jazyk. V rámci programu nasledovali divadelné scénky a hudobné či spevácke vystúpenia v cudzích jazykoch.

Po samotnom programe boli pre žiakov pripravené workshopy tematicky zamerané na jednotlivé krajiny ako Spojené kráľovstvo, Nemecko, Španielsko, Francúzsko či Rusko. Cieľom bolo zapojiť všetkých zúčastnených do jazykových aktivít, vtiahnuť ich do kultúry jednotlivých krajín, overiť si schopnosti hovoriť cudzím jazykom, dozvedieť sa veľa zaujímavostí o cudzích krajinách a taktiež sa pri tom vynikajúco zabaviť.

Dúfame, že sa nám to do veľkej miery podarilo a tešíme sa na stretnutie pri podobnej akcii zasa o rok. Na záver patrí naše veľké poďakovanie Zastúpeniu Európskej komisii na Slovensku, vďaka ktorej sme mohli žiakov za ich snaženie pri jednotlivých disciplínach z workshopov odmeniť peknými cenami.

Fotogaléria

Video 1

Video 2