"Your Europe, Your Say! 2019"

V rámci podujatia „Vaša Európa, váš názor (YEYS)“ bola vybraná naša škola ako jediná z celého Slovenska. Traja žiaci III.A triedy a septimy navštívia Brusel 21. a 22. marca 2019.

Ide o iniciatívu, ktorú robí Európsky hospodársky a sociálny výbor každý rok. V súčasnosti v EHSV prebiehajú prípravy na desiaty ročník na tému: „Podujatie Vaša Európa, váš názor má 10 rokov: hlasujte za budúcnosť!“

Podujatie poskytne žiakom príležitosť dozvedieť sa viac o EÚ a pochopiť úlohu, ktorú má v rámci EHSV. Bude takisto jedinečnou príležitosťou pre mladých ľudí z 28. členských štátov Európskej únie a piatich kandidátskych krajín, aby sa zúčastnili na diskusii v štýle plenárneho zasadnutia o konkrétnej téme v multikultúrnom prostredí a predkladali argumenty, rokovali a dosiahli kompromis. Prípravné práce skupín budú prebiehať v anglickom jazyku.