Študentská kvapka krvi

Dobročinnosť je výnimočný stav, keď sa z ľahostajného prúdu človečiny oddelí skutočná ľudskosť, aby pomohla trpiacemu.
(Milan Rúfus)

Dve študentky Jozefína Celíková a Dominika Balgová sa dňa 3. 11. 2016 v skorých, ranných hodinách zúčastnili Študentskej kvapky krvi.

Chcelo to veľkú dávku odvahy a odhodlania. Všetok strach sa však rozplynul potom, ako ich privítal ústretový a príjemný zdravotný personál. Aj pán doktor bol veľmi priateľský a ochotne a vľúdne im vysvetlil výsledky krvných testov. Získali cenné informácie ohľadom darovania krvi, ktoré budú šíriť ďalej.

Pomoc iným je tá najkrajšia vec na svete. A navyše, nič ich to nestálo, len nabrať odvahu a s úsmevom vstúpiť do provizórnej transfúznej miestnosti. Ostatné už išlo akosi samo.

Všetci sa už teraz veľmi tešíme na ďalšiu akciu, a to Valentínsku kvapku krvi. Pevne veríme, že sa k nim pridajú aj ďalší študenti a stanú sa pravidelnými darcami tejto vzácnej ľudskej tekutiny.