Back to school – Návrat do školy

Dňa 2.11. 2016 sa na našom gymnáziu uskutočnil projekt „Back to school – Návrat do školy“ – iniciatíva EÚ na výmenu názorov pre žiakov druhého a tretieho ročníka. V rámci projektu k nám do školy prišla naša bývalá žiačka a aj bývalá kolegyňa Katarína Alakšová, ktorá pracuje ako prekladateľka EÚ v Bruseli. Hovorila o svojich začiatkoch, ako aj o skúsenostiach s touto prácou, ako aj o dôležitosti učiť sa cudzie jazyky.

Na záver besedy dostali žiaci zaujímaný propagačný materiál v slovenčine a v jazykoch, ktoré sa na gymnáziu učia.